Forum Syd – Policy och kommunikationsavdelningen

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://forumsyd.org

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Forum Syd är en stor plattform i Sverige för civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Vi har kontor och programverksamhet i fem länder; Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia, Vilnius (för arbete i Belarus), där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Forum Syd grundades 1995 och är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation. Tillsammans med våra ca 140 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi vidareförmedlar Sidabidrag till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i ca 65 länder. Forum Syd bedriver även ett opinionsarbete för en rättvis och hållbar global utveckling. Praktiken är på policy- och kommunikationsavdelning, som en del i arbetet med opinionsbildning riktat mot svenska och europeiska beslutsfattare i frågor som rör bland annat biståndspolitik, Agenda 2030 och demokrati, mänskliga rättigheter och shrinking civic space – civilsamhälles minskade handlingsutrymme.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant på Forum Syds policy- och kommunikationsavdelning får du praktisk erfarenhet av att arbeta inom opinionsbildning, kommunikation och policy. Du får en god inblick i hur det är att jobba med påverkansarbete inom ideella organisationer och möjlighet att vässa dina kommunikationsfärdigheter. Du medverkar i det dagliga arbetet under handledning av enhetens personal. Exempel på arbetsuppgifter:

– Utveckla innehåll och publicera i sociala medier
– Sammanställa texter och bilder till Forum Syds externa och interna nyhetsbrev
– Göra research till rapporter, skriva sammanfattningar, underlag etc.
– Arbeta med webb
– innehåll och uppdatering
– Planering och praktiskt genomförande av seminarier och andra arrangemang, t.ex. Bokmässan och MR-dagarna
– Ta fram faktablad, broschyrer (layout av material i text och bild)
– Delta på möten i olika nätverk och arbetsgrupper inom civilsamhället

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Relevant utbildning inom kommunikation/statsvetenskap/utvecklingsstudier eller liknande
– Intresse för globala utvecklingsfrågor
– Erfarenhet av research och skriva rapporter
– Erfarenhet av webbkommunikation och sociala medier
– God förmåga att analysera och sammanfatta textmaterial och underlag
– God stilistisk förmåga
– Tala och skriva svenska och engelska obehindrat
– Tidigare engagemang eller arbete i den ideella sektorn

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av kommunikationsarbete eller journalistiskt skrivande
– Erfarenhet av att skriva och ta fram budskap målgruppsanpassat
– Erfarenhet av att arbeta med Photoshop och InDesign
– Praktisk erfarenhet av webbpubliceringsverktyg

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser