FILM & REFERAT: #Metoo i Kenya, Malawi och Zambia

Under hashtaggen #Metoo vittnar kvinnor världen över om sexuella trakasserier och övergrepp. Anna Tibblin, internationell chef på We Effect, har lång erfarenhet av biståndsarbete i södra Afrika och delar med sig av sina reflektioner och erfarenheter. Tibblin belyser att kvinnors förutsättningar för organisering och förändring ser olika ut i runt om i världen. Medan #Metoo har fört många kvinnor samman, har rörelsen också fått olika stor genomslagskraft i olika länder.

I Malawi skapades hashtaggen #Inenso, vilken motsvarar #Metoo. Det började med en teatergrupp som satte upp en föreställning om livet utifrån det kvinnliga könet, kärlek och sexualitet. Kvinnor bjöds upp för att prata om sina erfarenheter, vilket öppnade upp för berättelser om sexuella övergrepp och övergrepp inom familjen. Därefter, i vågen av #Metoo, skapade malawiska aktivister #Inenso för att protestera mot våld mot kvinnor.

I Kenya har Men for Gender Equality utropat sexuellt våld till en nationell katastrof vilket visar på dess omfattning i landet. Flera år innan #Metoo skedde en våg av övergrepp där kvinnor kläddes av på gatan. Detta ledde till att hashtaggen #MyDressMyChoice skapades för att kräva trygghet och säkerhet för kvinnor på offentliga platser. Tibblin berättar att #Metoo inte har fått samma genomslagskraft, utan beskrivs av kenyaner hon träffat som en vit medelklasskampanj som kvinnor i Kenya inte identifierar sig med.

Anledningen till att #Metoo fick fäste i Malawi men inte i till exempel Kenya, Zambia eller Zimbabwe är inte helt uppenbar. Tibblin understryker dock att kvinnors grundförutsättningar har stor betydelse för kvinnors möjligheter att mobilisera sig. I en kontext där sexuellt våld är normaliserat och kvinnor inte har rätt till mark eller möjlighet att försörja sig blir vägen till att kämpa för sexuella rättigheter lång, menar hon. I Zambia, till exempel, har 80 procent av kvinnorna inte kontroll över sin egen ekonomi.

Anna Tibblin berättar om vad en kvinna som hon mötte i Zambia sa till henne: ”Det går bra att mobilisera kring enskilda frågor, men när det handlar om att ifrågasätta grundstrukturen och makten har vi inte råd. Vi förlorar våra jobb, vår heder och vår ställning i samhället”.

Patriarkala mediebilder och brist på tillgång till internet är ytterligare utmaningar för kvinnor att ta del av kampanjer i sociala medier och lyfta frågor som berör kvinnor i etablerad media. I Malawi har knappt 10 procent av befolkningen tillgång till internet, till skillnad från i Sverige där så gott som alla är uppkopplade.

Utifrån ett biståndsperspektiv belyser Tibblin vikten av att se helheten och inte fastna i “projekt-tänk”. När samhällsfrågor blir projektverksamhet finns det en risk att fastna i en biståndsbyråkrati som snarare kan motverka syftet.

– Bistånd kan aldrig vara ett mål, det kan bara vara ett medel, säger Tibblin som önskar att biståndsorganisationerna i framtiden särskådar sig själva och jobbar utifrån målet att en dag inte behövas längre.

Referat av Sanna Rosén

 

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer