FILM: Agenda 2030 och FN – reform i sikte?

Mer än två år har gått sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater, men i mångt och mycket står arbetet och stampar. Utrikesdepartementet ansvarar för hur Sverige driver frågorna inom FN och andra internationella organ. Nyligen var FN:s vice generalsekreterare Amina Mohamed på besök i Sverige för att bland annat diskutera genomförandet av Agenda 2030 och reform av FN:s utvecklingssystem.

Hur måste FN ställa om för att lyckas med Agenda 2030? Vilka reformer driver Sverige på för, och hur? Vilka är knäckfrågorna och de viktigaste hållpunkterna framöver?

Till nästa samtal i vår serie om genomförandet av Agenda 2030 har vi bjudit in Efraim Gomez, chef för FN-enheten på Utrikesdepartementet. Förutom de huvudfrågor som nämns ovan tar vi tillfället i akt att ställa några frågor kring det svenska multilaterala samarbetet. Modererar gör Lennart Wohlgemuth (FUF) och Sofia Tuvestad (Concord Sverige).

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer