22/3: Årsmöte 2018

FUF är en medlemsorganisation och årsmötet är dess högsta beslutsfattande organ. Alla FUF-medlemmar har rätt rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Du som är medlem kan också inkomma med motioner inför mötet. Motioner ska vara FUF tillhanda senast 8 mars. Motioner skickas per mejl till fuf@fuf.se eller per post till: Föreningen för Utvecklingsfrågor, Karlbergsvägen 66a, 113 35 Stockholm.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga HÄR senast en vecka […]

Publicerat i Kalender

Nytt nummer av FUF Magazine, FUF-bladet på engelska!


We are happy to release a new issue of FUF Magazine by FUF Lund!

This time the theme is climate change. The young writers discuss topics
like biofuels, climate change denial and what states can learn from civil society.
You can find earlier themes and publications on fufmagazine.com

Enjoy!

[…]

Publicerat i FUF-bladet

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

https://ikff.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

IKFF är en internationell feministisk fredsorganisation som verkar för nedrustning och för kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete. IKFF Sverige erbjuder praktik som syftar till att ge studenter en inblick i praktiskt arbete med freds- och nedrustningsfrågor på lokal, nationell och internationell nivå. Vi erbjuder höstterminen 2018 en praktikplats på organisationens kansli i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att ge en inblick i hur en ideell organisation som […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Enheten för stöd till Civilsamhället, CIVSAM

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Enheten för stöd till civilsamhället arbetar tillsammans med svenska s.k. ramorganisationer (t.ex. Rädda Barnen, Naturskyddsföreningen, RFSU) för att främja ett starkt och livskraftigt civilsamhälle i våra samarbetsländer.

Vad innebär praktiken?

På CIVSAM strävar vi efter att våra praktikanter […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika -Staben

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholmsbaserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare […]

Publicerat i Praktikplatser