Författararkiv: admin

Seminarium 9/2: Agenda 2030 – så ska det gå till

09 februari 2016 - kl. 18:30 till 20:30.

I september klubbade FN:s generalförsamling igenom 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara och lyfter de tre dimensionerna av hållbar utveckling: de ekonomiska, sociala och miljömässiga. De är universella och gäller alla länder, även Sverige. För ett par veckor sedan startade regeringen arbetet med Agenda 2030, som arbetet med att uppnå målen kallas. Vi inbjuder därför till ett samtal med statssekreterare Ulrika Modéer om hur Sverige […]

Publicerat i Kalender

Film: Bortom taggtråden – så kan EU:s migrationspolitik förändras

Publicerat i Övrigt, Referat & filmer

Fåtölj 11/2: Vem betalar?

11 februari 2016 - kl. 18:00 till 19:30.

I september enades FN:s 193 medlemsländer om en ny plan för hållbar utveckling. Då antogs 17 mål för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling, och i och med det så fortsätter arbetet som inleddes vid millennietoppmötet år 2000.

De nya utvecklingsmålen går längre än millenniemålen; de adresserar såväl hög- som låginkomstländer och har större fokus på miljö än sina föregångare. FN beräknar att kostnaden för att uppnå målen uppgår till svindlande 4500 miljarder […]

Publicerat i Kalender

4/2: FUF-prisutdelning och seminarium med Stefan de Vylder

04 februari 2016 - kl. 18:00 till 19:30.

Stefan de Vylder samt Christer Wälivaara, Johan Lindholm och Per-Olof Sjöö tilldelas 2015 års FUF-pris. Vid det första av två prisutdelningstillfällen mottar Stefan de Vylder sitt pris och talar på temat:

Kostnader för våld

Stefan de Vylder

Stefan de Vylder

Publicerat i Kalender

God Jul, Gott Nytt år och Tack för ett fint 2015!

God jul önskar FUF:s kansli!

God jul önskar FUF:s kansli!

 

 

Publicerat i Övrigt