Författararkiv: admin

FILM fåtölj 5/10: Vad hände i New York?

Hanna Hansson, från CONCORD Sverige, gästade fåtöljen. Hanna samordnar en arbetsgrupp med deltagare från det svenska civilsamhället som under de senaste åren följt och arbetat med den så kallade post-2015 processen. Hon är just hemkommen från New York Agenda 2030 där de 17 hållbara utvecklingsmålen nyligen antogs.

Publicerat i Referat & filmer

FILM: Biståndsåret 2016 – frukostseminarium med biståndsministern

Publicerat i Referat & filmer

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika – Avdelningsledningen/Staben

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2016

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholms-baserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2016

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/

Kort info om praktikplatsen:

Sidas uppdrag är att att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I Sidas uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Praktikplatsen är placerad i chefekonomfunktionen. Chefekonomfunktionens uppdrag är att utveckla Sidas analys kring inkluderande och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, bidra till intern kunskapsuppbyggnad i utvecklingsekonomiska frågor och […]

Publicerat i Praktikplatser

Afrika-avdelningen – Enheten för Analys & Strategisamordning

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2016

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Afrika-avdelningen vid Sida har ansvar för genomförande av strategier för två regionala strategier och 15 bilaterala strategier, samtliga i Afrika. Den aktuella praktikplatsen är tänkt att placeras vid enheten för Analys och strategisamordning (ANASTRAT), där även det operativa ansvaret för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan och Sydsudan ligger. Enheten har det övergripande ansvaret för att koordinera arbetet mellan Sida och fältet men även för det övergripande analysarbetet för Afrika som avdelningen […]

Publicerat i Praktikplatser