Författararkiv: admin

Sida – Partnerskap och Innovation – Enheten för Forskningssamarbete, ICT-inriktning (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Enheten för Forskningssamarbete arbetar med globalt stöd till forskning till nytta för utveckling inom hälsa, samhällsvetenskap, naturresurser och miljö samt naturvetenskap och teknik. Dessutom har enheten ansvar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och Sidas totala budget för detta är cirka 800 miljoner kronor per år.

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Partnerskap och Innovation – Enheten för Forskningssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Enheten för Forskningssamarbete arbetar med globalt stöd till forskning till nytta för utveckling inom hälsa, samhällsvetenskap, naturresurser och miljö samt naturvetenskap och teknik. Dessutom har enheten ansvar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och Sidas totala budget för detta är cirka 800 miljoner kronor per år.

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Afrika-avdelningen – Staben (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrika-avdelningen ansvarar för arbetet i de länder som Sida bedriver ett långsiktigt samarbete med. Till avdelningen hör också de tre regionala teamen i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids, demokrati och miljöfrågor. Afrika-avdelningen på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på tre resursenheter som ansvarar för utvecklingsanalys och tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/MR samt en stabs-enhet. Praktikplatsen avser praktik på staben med särskild inriktning mot samordning och planering av verksamheten.

Publicerat i Praktikplatser

Sida-Afrika-avdelningen – Stödenheten för rättvisa och fred

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

Afrikaavdelningen (AFRIKA) samordnar arbetet i de 15 länder som Sida bedriver samarbete med. Till avdelningen hör också de tre regionala enheterna i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids (Lusaka), rättvisa och fred (Addis Abeba) samt hållbar utveckling (Nairobi). AFRIKA på huvudkontoret i Stockholm är uppdelat på tre enheter som ansvarar för analys och samordning, samt tematiskt stöd inom till exempel miljö/klimat, jämställdhet och demokrati/mänskliga rättigheter. Praktikplatsen avser praktik på Stödenheten för rättvisa och fred med särskild inriktning mot fred- och säkerhetsfrågor.

Publicerat i Praktikplatser