Författararkiv: admin

Right Livelihood Award Stiftelsen

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.rightlivelihood.org

Kort info om praktikplatsen:

Right Livelihood-priset hedrar organisationer och personer som arbetar för en bättre framtid för oss alla. Sedan 1980 har 158 sådana personer och organisationer från 65 olika länder erhållit priset. Priset delas ut årligen i Sveriges riksdag. Förutom att ge finansiellt stöd, hjälper priset till att göra pristagarnas röster hörda. Stiftelsen arbetar aktivt med att sprida information om pristagarnas arbete i Sverige och internationellt.

Publicerat i Praktikplatser

Sida Partnership Forum (praktikplats, 2 st)

Plats:

Härnösand, Sverige

När:

Höstterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida Partnership Forum (SPF) söker två praktikanter till hösttermins 2015. SPF är Sidas mötesplats för lärande och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor inom utvecklingssamarbetet. SPF anordnar kurser, workshops och annan utbildning för svenska aktörer som myndigheter, civila samhället och privata näringslivet, men också för yngre personer som arbetar med utvecklingsfrågor och som vill komma vidare inom utvecklingssamarbetet. Kursgården ligger i Härnösand.

Publicerat i Praktikplatser

Sida – HUMASIEN – Afghanistanenheten (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. HUMASIEN är Sidas avdelning med ansvar att hantera insatser i Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt för genomförandet av humanitärt bistånd. Afghanistanenheten består av sexton medarbetare i Stockholm och Kabul med ansvar för ett av Sidas största biståndsländer. Enheten arbetar inom områden som demokratisering, mänskliga rättigheter, privatsektorutveckling och utbildning. Ett särskilt fokus på kvinnor och flickor ska genomsyra alla områden.

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Partnerskap och Innovation – Enheten för Forskningssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Enheten för Forskningssamarbete arbetar med globalt stöd till forskning till nytta för utveckling inom hälsa, samhällsvetenskap, naturresurser och miljö samt naturvetenskap och teknik. Dessutom har enheten ansvar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och Sidas totala budget för detta är cirka 800 miljoner kronor per år.

Publicerat i Praktikplatser