Författararkiv: admin

Sida- Avdelningen för Asien, Nordafrika och Humanitärt stöd- Enheten för Mellanöstern (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida arbetar för att minska fattigdomen i världen. Sida har framför allt tre uppgifter: 1) att på regeringens uppdrag föreslå strategier och policyer för svenskt utvecklingssamarbete 2) att genomföra strategierna och hantera insatser, – inklusive uppföljning och utvärdering av resultat – och 3) att delta i Sveriges påverkansarbete och dialog med andra länder, givare och mottagarländer, samt internationella organisationer och andra aktörer.

Publicerat i Praktikplatser

Sida – INTEM/TEMA – inriktning demokratisering och mänskliga rättigheter (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. TEMA är en enhet inom Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd. TEMA stödjer Sidas operativa avdelningar och bidrar till att biståndet genomförs effektivts. TEMA ger tematiskt stöd och samordnar kunskapsutveckling till övriga Sida och utlandsmyndigheter. TEMA gör omvärldsbevakning av relevans för myndigheten. TEMA ger ocskå expertstöd till regeringskansliet. Inom TEMA arbetar experter inom Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Marknadsutveckling, Hälsa, Handel, Utbildning, Sysselsättning, Jordbruk, Miljö och Klimat, Energi, Vatten samt Jämställdhet.

Publicerat i Praktikplatser

Sida – INTEM/TEMA – inrikting miljö och klimat (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Vårterminen 2015

Längd / Omfattning:

En termin

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

TEMA är en enhet inom Avdelningen för Internationella Organisationer och Tematiskt Stöd. TEMA stödjer Sidas operativa avdelningar och bidrar till att biståndet genomförs effektivts. TEMA ger tematiskt stöd och samordnar kunskapsutveckling till övriga Sida och utlandsmyndigheter. TEMA gör omvärldsbevakning av relevans för myndigheten. TEMA ger ocskå expertstöd till regeringskansliet. Inom TEMA arbetar experter inom Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Marknadsutveckling, Hälsa, Handel, Utbildning, Sysselsättning, Jordbruk, Miljö och Klimat, Energi, Vatten samt Jämställdhet.

Publicerat i Praktikplatser

LIVESTREAMING: Privatskolor – ett alternativ i utvecklingsländer? (ENG)

Publicerat i Övrigt, Referat & filmer