Inspiration: mentorer berättar

Eivor HEivor Halkjaer pensionerades från Sida 2009 där hon arbetade med bistånd till Latinamerika. Tidigare var hon bl.a. ambassadör i Nicaragua, Kuba och Guatemala.

Vad har du och dina adepter fokuserat på i era träffar?
Vi har utgått från de frågor som adepterna har haft mest aktuella i sina funderingar. Ibland har det varit mer öppna funderingar kring vilken väg som kan vara mest strategisk för att uppnå ett tänkt mål – en bestämd kurs vägd mot en utlandserfarenhet, fortsatt praktik vägd mot vidare studier. Eller kanske den stora frågan – vart ska allt ta vägen?

Vad är det bästa med att vara mentor?
För mig som äldre är det spännande att få möta yngre personer som vill dela några av sina funderingar med mig. Den värld de möter ser ju väldigt annorlunda ut jämfört med den som mötte mig som ung, men det som blir tydligt i möten av det här slaget är att det finns erfarenheter som inte är tidsbundna. Att få dela med sig till någon som är intresserad känns som ett privilegium.

Vilken har varit den största utmaningen?
Den största utmaningen har nästan varit att få till någorlunda regelbundna möten så att man under en termin hinner med att vrida och vända på olika frågor.

Vilka tips vill du ge till framtida mentorspar?
Mitt tips till framtida mentorspar är att vid er första träff bestämma hur många gånger ni ska ses under det närmaste halvåret och helst boka tider redan från början. Och att helst redan vid första mötet ringa in den eller de frågor ni ska ha med er. Avsluta varje möte med en sammanfattning, i dag har vi pratat om det här, vad är det som hänger i luften till nästa gång.

______________________________________________________________

TorvaldTorvald Åkesson är pensionär och har tidigare bl.a. arbetat som generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén och som ambassadör i Moçambique och Tanzania.

Vad har du och dina adepter fokuserat på i era träffar?
Jag har satt stort värde på mentorträffarna och har haft intressanta samtal med adepterna mina. Arbetsinsatsen har inte varit så betungande och samtalen har utformats utifrån varje individs specifika situation. Jag har varit angelägen om att mentorskapet ska vara efterfrågestyrt och i sin generella inriktning styras av adepten och alltså inte vara mentor- eller utbudsstyrt. Vissa mentorskap har fungerat bättre än andra i termer av öppenhet och ”frankness”. Frånsett ett fall, där vi inte kunde få till ett möte, har det i övriga fall fungerat bra för mitt vidkommande. Det är fantastiskt roligt att prata med personer som står inför en yrkeskarriär med alla förväntningar och förhoppningar. Det minsta lilla man kan bidra med råd och förslag, men också frågor och mentalt stöd känns meningsfullt.

Vad är det bästa med att vara mentor?
Det har varit roligt att kunna dela med sig av sina erfarenheter av relevans till personer, som i alla fall verkar vara intresserade och att kunna ge råd till personer, som uttryckligen vill ha sådana.

Vilken har varit den största utmaningen?
Utmaningen ligger i att bygga en positiv mentor-adept-relation.

Vilka tips vill du ge till framtida mentorspar?
Rådet jag vill ge andra är att adepten bör själv tänka igenom vad han/hon vill med mentorskapet och att förmås styra det. Igen, det är viktigt att det hela är efterfrågestyrt.

_____________________________________________________________

Helena BHelena Bjuremalm är chef för International IDEA:s demokrati- och utvecklingsprogram och har tidigare jobbat med demokrati- och MR-frågor med fokus på Afrika på Sida och UD.

Vad har du och dina adepter fokuserat på i era träffar?
Det har varit helt behovsstyrt och sett olika ut med olika adepter. För de flesta handlar det om att ”hitta sin väg” i övergången mellan studier och arbetsliv, och väldigt konkreta tips på var man kan hitta jobb och att kommentera på personliga brev och CV:n.

Vad är det bästa med att vara mentor?
Allt! Det är roligt att träffa och försöka stötta studenter utifrån deras egna förutsättningar, men också att få lära sig om deras vardag, vad de brottas med, och hur de hanterar utmaningar. Jag tror att både mentor och adept växer tack vare träffarna.

Vilken har varit den största utmaningen?
Jag kan faktiskt inte se någon mer än att det någon enstaka gång har varit svårt att hitta en tid då båda kan ses p.g.a. tentor, jobb eller resor.

Vilka tips vill du ge till framtida mentorspar?
Var tydliga vid första träffen om vad ni vill använda de tre timmarna till, och att allt som sägs ska stanna mellan er två. Våga säga vad som är bra, och vad som kan förbättras OM något inte fungerar som ni hade hoppats. Använd sista träffen till att bl.a. diskutera just den här frågan.

______________________________________________________________

De-VylderStefan de Vylder är nationalekonom och har en bakgrund som forskare. Han har bl.a. arbetat på Handelshögskolan, Sida och svenska ambassaden i Addis Abeba. Författare till ett tjugotal böcker, bl.a. ”Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen”.

Vad har du och dina adepter fokuserat på i era träffar?
Utbildning, jobb, framtid, existentiella saker… Jag har ventilerat några av mina, föga originella, käpphästar: Behovet av en professionell identitet, vikten av att skaffa sig en förankring på den svenska arbetsmarknaden så att man alltid kan komma tillbaka hem igen. Jag brukar också tipsa om att lära sig många – och gärna lite udda – språk, att skaffa kontakter och att gå med i föreningar, m.m.

Vad är det bästa med att vara mentor?
Det är intressant att få en inblick i hur unga, engagerade människor tänker. Och FUF-studenter är ju så himla duktiga och trevliga!

Vilken har varit den största utmaningen?
Verkligheten. Det är tuffare konkurrens idag. Det är svårare att ”komma in” på en internationell arbetsmarknad än tidigare, speciellt inom biståndsrelaterade områden.

Vilka tips vill du ge till framtida mentorspar?
Att försöka få adepten att tänka igenom väldigt noga vad hen egentligen vill med sitt (yrkes)liv.

Dela det här: