Pop Up-FUF

Har du en egen idé om ett informationsprojekt men vet inte hur du ska ta nästa steg? Bor du inte i Stockholm men vill ändå engagera dig och driva ett projekt eller en egen FUF-filial? Starta en Pop Up-FUF i din hemstad!

Kansliet backar upp alla satsningar som engagerade medlemmar ute i landet vill göra! Under FUF:s flagg har du en väletablerad organisation i ryggen, når ut till fler och får stöd, tips och råd om hur du kan arrangera egna evenemang. Det kan handla om allt från enstaka informations- och debattillfällen, till löpande projekt. FUF hjälper till med stöd, kontakter, heja-rop och resurser men gruppen tar stort eget ansvar för planering, genomförande och utvärdering. Kontakta oss  på studentgruppen@fuf.se så berättar vi mer! Du kan även kontakta de Pop Up:er som är igång runtom i landet om du vill vara med:

Pop Up Lund FUF:s lokala studentgrupp i Lund. Bjuder in spännande personer inom utvecklingsområdet till mindre seminarier, så kallade FUF-fåtöljer. Kontakt: lund@fuf.se

Pop Up Göteborg FUF:s lokala studentgrupp i Göteborg. Har en studiecirkel och diskuterar aktuella utvecklingsfrågor. Kontakt: goteborg@fuf.se

Inom FUF:s Pop Up-verksamhet finns också möjlighet att göra radio: Med FUF:s egen inspelningsutrustning rapporterar du från olika seminarier och samtal. Du kan också ge dig ut på gatorna och dokumentera svensk utvecklingsdebatt, intervjua makthavare eller göra radiokrönikor. Du planerar, spelar in och redigerar egna podcasts vilka läggs upp på hemsidan och skickas ut till FUF:s nätverk av medlemmar och andra intresserade.

På fliken ”podcast” till vänster kan du lyssna på tidigare podcasts! Problem med att öppna filerna? Scrolla ner och lyssna direkt på webb-spelaren (du hittar den i högerspalten på sidan).

Exempel på tidigare Pop Up-idéer:

Pop Up karriärsgrupp arbetade med att samla information om vägar till arbete med global utvecklingsfrågor och internationellt samarbete.

I projektet Use Your Right to Act stod FUF-studenter bakom rodret när ungdomar från Uganda och Sverige utbytte idéer om ungas inflytande och Millenniemålen. Genom en serie internationella workshops och erfarenhetsutbyten fick ungdomar i bägge länder möjlighet att utbyta tankar och idéer kring global utveckling. Detta projekt finns även möjlighet att driva vidare och utveckla utefter dina idéer.

Nyss hemkomna från Indien, med massor av erfarenheter att dela med sig av och frågor som behövde diskuteras vidare fick ett gäng FUF-studenter stöd att arrangera ett seminarium om hållbar urbanisering. Experter från FUF:s nätverk blandades med studenter och andra nyfikna i ett samtal om slumområdenas inneboende egenskaper och framtid.

Projektledare för Use Your Right to Act

Dela det här: