Bli FUF-mentor

Är du mitt i karriären eller har ett helt arbetsliv inom globala utvecklingsfrågor/ internationellt samarbete bakom dig? Känner du att du har kunskaper, erfarenheter eller allmän livsvisdom som du tror kan vara av intresse och vikt för en student som snart ska ut på arbetsmarknaden? Då borde du bli FUF-mentor! Läs vad tidigare mentorer och adepter har att säga om mentorskapsprogrammet i listan till vänster.

DSC_5118-1024x680
Syfte

Genom mentorskapsprogrammet vill FUF ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som vår mycket kvalificerade yrkesverksamma/pensionerade medlemsbas besitter och knyta samman dem med våra yngre medlemmar som engagerar sig i FUF:s kommunikationsgrupper. Tanken är att skapa möjligheter för dessa två medlemsgrupper att träffas och utbyta tankar, idéer och erfarenheter gällande t.ex. studier, yrkesval och gemensamma intresseområden.

Programupplägg
Mentorer och adepter ansvarar själva för att planera möten och träffas ca 2-3 gånger/termin under minst en termin.

I början av terminen anordnar FUF en gemensam (frivillig) träff för alla mentorer och adepter för att ge lite tips inför mentorskapet och för  att alla som vill ska få utbyta tankar och erfarenheter och även ge varandra tips.

Det finns även en digital diskussionsplattform i form av en sluten LinkedIn-grupp där alla som ingår i mentorskapsprogrammet, mentorer såväl som adepter, kan gå med om de vill. Här kan tips, tankar och idéer utbytas löpande under terminen.

I slutet av terminen ber FUF mentorn och adepten att utvärdera sina träffar.

Hur blir jag mentor?
FUF efterlyser mentorer genom mailutskick inom sitt nätverk två gånger per år (inför varje termin). Yrkesverksamma/pensionärer som är intresserade av att bli mentorer till en eller flera adepter anmäler sitt intresse till FUF enligt nedan. Förfrågan går sedan ut till alla som är aktiva i FUF:s kommunikationsgrupper när arbetet i de olika grupperna har satt igång för terminen. När sista ansökningsdatum har gått ut matchar FUF ihop mentorer och adepter.

Vem kan bli mentor?
Den som är…

…medlem i FUF
…intresserad av att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av arbete med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete till en eller ett par unga människor som ska ut på/är nya på arbetsmarknaden
…tillgänglig för att planera möten och träffa adept/adepterna ca 2-3 gånger/termin under minst en termin

Vem kan få en mentor?
Den som är…

…medlem i FUF
…aktiv i någon av FUF:s kommunikationsgrupper
…student/nyexad och vill ha tips och råd från någon med erfarenhet av att arbeta professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete
…tillgänglig för att planera möten och träffa sin mentor ca 2-3 gånger/termin under minst en termin

Är du intresserad av att bli mentor?
Skicka en kort beskrivning (max en halv A4) av dig själv – din bakgrund, dina erfarenheter inom vilka ämnesområden du arbetar/har arbetat till fuf@fuf.se. Meddela även var du bor, om du kan tänka dig att vara mentor åt fler än en student, samt om du kan vara distansmentor via Skype eller telefon (detta kan i vissa fall komma att bli aktuellt då flera av de aktiva i FUF:s kommunikationsgrupper bor utomlands, eller om mentorer/adepter inte bor på samma ort). FUF matchar sedan ihop dig med en/flera adepter under förutsättning att vi har tillräckligt många sökande.

Dela det här: