Inspiration: adepter berättar

Ludvig FoghammarLudvig Foghammar studerar magisterprogrammet i global hälsa vid Karolinska Institutet och gör examenspraktik på Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Vad har du och din mentor fokuserat på i era träffar?

Första mötet ägnade vi åt att lära känna varandra och till att kortfattat lägga upp en plan för vad jag ville åstadkomma med mentorskapet. Innan mötet hade jag förberett en plan och ett antal punkter som jag ville diskutera med min mentor under mentorskapsperioden. Dessa formaliserade vi senare över e-mail. Målet med mentorskapet satte vi till att förbereda mig för en karriär där jag får möjlighet att arbeta med en eller flera av mina intresseområden. Av denna anledning började vi det andra mötet med att gå igenom mitt CV för att se över vad jag redan har för erfarenheter och kompetenser. Vi gick även igenom vad jag kunde göra för att bättre framhäva det jag redan har. Därefter uppdaterade jag mitt CV i enlighet med den feedback jag fått och fick sedermera feedback även på detta. Under tredje mötet diskuterade vi vad som saknas för att jag ska bli mer konkurrenskraftig för de jobb jag är intresserad av, baserat på det vi hade kommit fram till under tidigare möten. För våra kommande möten är planen att vi ska fortsätta att tillsammans staka ut en väg framåt, som jag självständigt kan arbeta med efter mentorskapets slut.

Vad är det bästa med att ha en mentor?

Möjligheten att diskutera de frågeställningar man har om jobb och karriär med någon som redan har nått det mål som man själv eftersträvar. Det är också fantastiskt ur coachningssynpunkt, eftersom en bra mentor både kan peppa och ge konstruktiv kritik där det behövs, vilket definitivt leder till att man själv utvecklas.

Vilken har varit den största utmaningen?
Känslan av att man gärna skulle vilja ge något tillbaka i utbyte för all hjälp man får!

Vilka tips vill du ge till framtida mentorspar?
Till adepten: Ge dig inte in i ett mentorskap om du inte vet vad du vill få ut av det. För ett lyckat mentorskap måste du ha en konkret idé om vad du vill få ut av mentorskapet, vilket du även bör ha i åtanke då du önskar vilken mentor du vill ha. Läs noga på om vilka mentorerna är och tänk över vad ett mentorskap med respektive mentor skulle innebära. Har du ingen plan för vad du vill få ut av mentorskapet, eller önskar en mentor som inte passar dina mål, ödslar ni bara bådas tid. Planera och välj med omsorg!

Till mentorn: Det jag tycker har varit allra bäst med min nuvarande mentor är att jag, utöver goda tips och svar på frågor, även har fått ovärderlig konstruktiv kritik. Därför är min uppmaning till blivande mentorer att våga ge era adepter konstruktiv kritik – eftersom det är det som leder till verklig utveckling!

______________________________________________________________

Sofie HabramSofie Habram har en master i utvecklingsstudier och jobbar för tillfället på Real World Radio, Friends of the Earths internationella webbradio.

Vad har du och din mentor fokuserat på i era träffar?
Jag träffade min mentor i slutet av mina studier och fick framförallt vägledning och ventilering av tankar inför arbetslivet. Fokus har alltid legat på mig och mina ambitioner och mål samt på min mentors möjlighet att hjälpa med att tänka strategiskt och inriktat kring dessa. Jag har kunnat prata av mig kring svåra framtida beslut.

Var är det bästa med att ha en mentor?
Det finns bara positiva saker av att ha en mentor. Framförallt anser jag att det gett mig möjlighet att träffa en inspirationskälla – en person som har varit ute i arbetslivet ett tag och som sitter på mycket kunskap och erfarenheter som jag har fått ta del av. Det har varit väldigt, väldigt inspirerande möten. Den enorma jobbstressen som majoriteten av unga i vår bransch bär på har fått lugna ner sig något. Jag rekommenderar verkligen alla att ta chansen till att skaffa en mentor. Det kan låta löjligt men är bland det bästa jag gjort, yrkesmässigt sett.

Vilken har varit den största utmaningen?
Att hinna med allt en vill få sagt och få tiden att räcka till. Tre-fyra möten går fort! Annars har det bara varit positivt.

Vilka tips vill du ge till framtida mentorspar?
Planera era möten. Tänk ut vad ni du få ut av dem. Var strategiska och använd tiden väl. Om möjlighet finns tycker jag verkligen att ni ska ta tillfället i akt och träffas under mer avslappnade former – lär känna varandra!

_____________________________________________________________

Carl-Johan BackmanCarl-Johan Backman pluggar till civilingenjör vid KTH och ekonom vid Handelshögskolan.

Vad har du och din mentor fokuserat på i era träffar?
Vi har framför allt diskuterat gemensamma intresseområden/regioner samt möjliga karriärer. Jag har även bett att få höra mycket om min mentors yrkesliv för att få förståelse hur det kan se ut i branschen.

Vad är det bästa med att ha en mentor?
För mig har det bästa varit att få en direkt tillgång till en så oerhört stor kunskapskälla. Det har varit fantastiskt att kunna lyssna till och fråga ut någon med så mycket rutin och som har haft ett sådant intressant yrkesliv.

Vilken har varit den största utmaningen?
Jag har inte upptäckt några utmaningar direkt. Det är bara lärorikt och väldigt trevligt.

Vilka tips vill du ge till framtida mentorspar?
Försök i största möjliga mån att fundera igenom innan vad du som adept vill få ut av att ha en mentor. Då blir det mer fokuserat och en kan få ut så mycket som möjligt av träffarna.

______________________________________________________________

Nikolina StalhandNikolina Stålhand har pluggat Internationella Relationer och kandidatprogrammet Business Administration and Political Science. Nu gör hon praktik på Sveriges Ambassad i Kuala Lumpur.

Vad har du och din mentor fokuserat på i era träffar?
Förutom att prata mer allmänt om olika karriärvägar och tips för framtiden fokuserade vi främst på mitt arbete med den kandidatuppsats som jag då höll på att skriva. Min mentor gav värdefull input på förbättringar och vi diskuterade möjliga vinklingar på uppsatsen. Att kunna få feedback från någon som är väl insatt och som har skrivit många rapporter var hur bra som helst.

Vad är det bästa med att ha en mentor?
Det finns mycket som är bra, men skulle jag säga en sak så är det nog att få ett bredare perspektiv på möjliga framtidsvägar – att få större insikt i att vägen inte behöver vara spikrak och att det finns många alternativ om man vill jobba med utvecklingsfrågor.

Vilken har varit den största utmaningen?
Jag tror att en stor utmaning kan vara strukturen på mentorskapet. Därför tror jag att det är viktigt att prata igenom vad båda parter förväntar sig av mentorskapet redan vid första mötet. Kanske sätta någon agenda för kommande träffar eller bestämma något fokusområde.

Vilka tips vill du ge till framtida mentorspar?
Som jag redan har varit inne på skulle mitt tips vara att försöka sätta någon form av struktur på mentorskapet. Risken är annars att det bara blir fikastunder med prat om allt mellan himmel och jord, vilket visserligen också kan vara nyttigt och trevligt men inte något som kanske ska uppta hela mentorskapet.

Dela det här: