Young Professionals-nätverket

Arbetar du med global utveckling/internationellt samarbete? Är du nyanställd i branschen, eller har du jobbat några år, och vill lära känna andra inom samma sektor? Kanske utbyta idéer och erfarenheter, diskutera gemensamma utmaningar eller aktuella utvecklingsfrågor?
Gå med i FUF:s Young Professionals-nätverk!

Genom Young Professionals-nätverket vill FUF skapa ett forum där våra medlemmar som har studerat klart och som nu arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete kan engagera sig. Nätverket, som är ett yrkesnätverk, syftar till att unga människor inom samma sektor kan mötas, diskutera gemensamma utmaningar och frågor, samt hålla sig uppdaterade om vad som händer över arbetsplats- och sektorsgränserna, kanske inleda nya samarbeten etc. Personer som är medlemmar i nätverket ingår samtidigt i en resurspool för FUF och kan komma att tillfrågas om att medverka vid aktiviteter som vi anordnar, till exempel inspirationsträffar inom praktikantprogrammet eller vid seminariearrangemang.

Varför har FUF startat ett Young Professionals-nätverk?
Vi ser ett ökat intresse för att vara aktiv i FUF. Vi förstår att möjligheten att engagera sig ser olika ut för våra medlemmar, och att olika målgrupper har olika behov och syften med sina engagemang. Det som tidigare var FUF:s studentverksamhet har med åren vuxit, både i omfattning och antal aktiva. Under fliken Bli aktiv i FUF på hemsidan går att läsa att vi numera, utöver att engagera studenter och nyutexaminerade i de olika kommunikationsgrupperna, sedan ett par år tillbaka även engagerar våra äldre och mer erfarna medlemmar inom vårt mentorskapsprogram. Genom Young Professionals-nätverk utvecklar vi denna verksamhetsgren ytterligare! På så sätt kan vi engagera ett nytt segment av våra medlemmar, samtidigt som vi erbjuder något som efterfrågas inom vår sektor.

Vad ska Young Professionals-nätverket göra?
Nätverket träffas under lättsamma former, till exempel AW:s eller frukostar på FUF:s kansli i Stockholm, cirka 2-3 gånger per termin för att diskutera sektorsspecifika frågor och lära känna varandra. FUF tillhandahåller en plattform för nätverket, men medlemmarna är med och sätter ramarna för dess innehåll och upplägg. Medlemmarna i nätverket ingår också i en resurspool för FUF och kommer att tillfrågas om att delta på aktiviteter där deras erfarenheter är relevanta.

Vem kan vara med i Young Professionals-nätverket?
Den som är medlem i FUF, arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete och identifierar sig som en ”young professional”! Antalet platser är dock begränsat.

Är du student, arbetssökande eller ideellt engagerad inom ”vår” sektor och intresserad av nätverksmöjligheter och att diskutera globala utvecklingsfrågor – kolla in vår verksamhet som vänder sig till studenter/nyutexaminerade eller vårt praktikantprogram. Är du äldre och mer etablerad inom sektorn kan du istället bli mentor inom vårt mentorskapsprogram.

Jag vill vara med i Young Professionals-nätverket! Hur gör jag?
Skicka en intresseanmälan innehållande ett kort presentationsbrev (max ½ A4) och ditt CV* till fuf@fuf.se. Om din profil passar in på målgruppen för nätverket och om vi har lediga platser inom nätverket är du välkommen att gå med.

Välkommen med din ansökan!

* Observera att det vi efterfrågar inte är någon ”jobbansökan”! Ett standard-CV fungerar alldeles utmärkt. Eftersom medlemmarna i Young Professionals-nätverket kommer att utgöra en resurspool för FUF behöver vi känna till vilka kompetenser och erfarenheter som de besitter.
Dela det här: