Arkiv: FUF-radion

ICAN – vägen mot kärnvapenförbud

År 2017 är debatten om kärnvapen högaktuell. I juli enades 122 länder om en FN-konvention om ett globalt kärnvapenförbud och i oktober meddelades att The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) har tilldelats Nobels fredspris. Två representanter för ICAN; Gabriella Irsten, IKFF, och Andreas Tolf, SLMK; gästade FUF den 16 november 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

The Changing Context for Europe-Africa Relations

Relationerna mellan länder och regioner påverkas av en mängd olika faktorer. När det gäller Europa och Afrika så har bl.a. Brexit, den existentiella krisen inom EU och Afrikas växande politiska betydelse omvandlat relationens dynamik. Andrew Sherriff & Mariella Di Ciommo arbetar på European Centre for Development Policy Management (ECDPM). De gästade FUF den 14 november 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Mänskliga rättigheter på flykt – konsekvenser av EU:s migrationspolitik

Sedan början av 2015 har det skett stora förändringar i EU:s migrationspolitik. EU går mot en allt mer inhuman migrations- och flyktingpolitik, där allt fler beslut speglar EU-ländernas ovilja att välkomna migranter och bevilja asyl till människor på flykt, berättar Jesssica Poh-Janrell på organisationen CONCORD Sverige i FUF-podden. Samtalet spelades in den 9 oktober 2017 och om ni vill se filmen från FUF-fåtöljen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Demilitarizing Gender and Development – Cynthia Enloe

Militarism har inte bara att göra med försvaret. Militarisering handlar främst om idéer, och en av de vanligaste är idén om att den naturliga beskyddaren är en maskulin man. På vilka sätt är idéer om kön, säkerhet och utveckling militariserade? Och hur påverkas biståndet? Cynthia Enloe är en globalt erkänd feministisk forskare. Hon gästade FUF den 25 oktober 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Ägarskap och snabba resultat – målkonflikter och framtidsutsikter

En utmaning i biståndets genomförande har under en lång tid varit hur man å ena sidan ska värna om samarbetspartners ägarskap och å andra sidan kunna visa på att just det svenska biståndet ger snabba och mätbara resultat. Therese Brolin har skrivit doktorsavhandlingen ”Ownership or Donorship?” och Joakim Molander är utvärderingschef på Sida. De gästade FUF och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) seminarium den 24 oktober 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion