Arkiv: FUF-radion

Latinamerika i en turbulent värld

Världen står inför stora utmaningar: politiska förändringar, konflikter och klimatet. Hur påverkas Latinamerika av den turbulenta världsutvecklingen? Hans Magnusson är tf avdelningschef på Sida och latinamerikakännare med lång erfarenhet av att jobba på och med kontinenten. Han gästade FUF den 18 maj 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

A new consensus for development

The European Consensus on Development antogs av EU 2005. Den innehåller gemensamma principer, mål och åtaganden för EU:s biståndspolitik. Förra året inledde unionen diskussioner om hur överenskommelsen kan uppdateras i ljuset av Agenda 2030. Senare i vår ska den uppdateras. James Mackie från tankesmedjan European Centre for Development Policy Mangangement berättar om detta arbete. Anders Rönquist från Sida och Peter Sörbom från CONCORD modererar. Om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

The devil in the details?

Nu är det klart hur de 17 målen och de 169 delmålen ska mätas och följas upp, men vilka är indikatorerna och hur har man kommit fram till dem? Hur ser förutsättningar ut för att världens länder ska kunna samla relevant och tillförlitlig data och statistik som visar på måluppfyllelsen? Hur undviker vi att fokus i Agenda 2030-arbetet flyttar från målen till indikatorerna? Och hur påverkar resultaten öppenhet och användning av dem i länder där de riskerar att bli politiskt sprängstoff? Deltar gör Sara Frankl och Pernilla Trägårdh som båda arbetar med internationella frågor på Statistiska Centralbyrån. Stefan Dahlgren, utvärderingskonsult och tidigare Sida-medarbetare, modererar. Om ni vill se filmen från seminariet så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

(O)hållbara diamanter – mänskliga rättigheter & smyckesindustrin

Diamanterna är en del av en global miljardindustri där europeiska och svenska marknader ingår. I Demokratiska Republiken Kongos diamantregioner är barnarbete utbrett. Här tjänar unga diamantutvinnare vissa månader så lite som 60 kronor. Det är svårt att spåra diamanters ursprung och trots hållbarhetscertifieringar finns det en risk att diamanter från Kongo hamnar i svenska smyckesbutikers. Hur kan vi säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i diamantindustrin? Om ni vill se filmen från seminairet så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Africa in an uncertain global political environment – Fantu Cheru

Världen är i förändring. Hur påverkas Afrikas olika regioner av politiska förändringar såsom den nya administrationen i USA och Brexit? Professor Fantu Cheru är en framstående statsvetare med expertis inom bl.a. politisk ekonomi i Afrika och globalisering. Han gästade FUF den 14 mars 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion