Arkiv: FUF-radion

(O)hållbara diamanter – mänskliga rättigheter & smyckesindustrin

Diamanterna är en del av en global miljardindustri där europeiska och svenska marknader ingår. I Demokratiska Republiken Kongos diamantregioner är barnarbete utbrett. Här tjänar unga diamantutvinnare vissa månader så lite som 60 kronor. Det är svårt att spåra diamanters ursprung och trots hållbarhetscertifieringar finns det en risk att diamanter från Kongo hamnar i svenska smyckesbutikers. Hur kan vi säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i diamantindustrin? Om ni vill se filmen från seminairet så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Africa in an uncertain global political environment – Fantu Cheru

Världen är i förändring. Hur påverkas Afrikas olika regioner av politiska förändringar såsom den nya administrationen i USA och Brexit? Professor Fantu Cheru är en framstående statsvetare med expertis inom bl.a. politisk ekonomi i Afrika och globalisering. Han gästade FUF den 14 mars 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

How Change Happens – Duncan Green

Vad vet vi egentligen om vad som skapar samhällsförändring? Vad krävs av sociala rörelser som vill förändra världen? Duncan Green jobbar som strategisk rådgivare på Oxfam i Storbritannien och har skrivit boken How Change Happens i vilken han försöker besvara dessa frågor. Han gästade FUF den 13 februari 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Agenda 2030 – del 6 Lennart Båge

Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling. För det internationella arbetet ansvarar Utrikesdepartementet. Biståndsmyndigheten Sida har av UD tilldelats den viktiga uppgiften att ta in de Globala målen i det svenska biståndet, men också att arbeta katalytiskt för att få med olika samhällsaktörer i Agenda 2030-arbetet. Till detta samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in Lennart Båge, vikarierande generaldirektör på Sida. Samtalet spelades in den 7 februari 2017 och om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Stellan Vinthagen om civilt motstånd & demokrati

Hur kan vi förstå relationen mellan civilt motstånd och förändring? Kan partipolitik och icke-våldsmetoder kombineras för att stärka demokratin? Det här är frågor som Stellan Vinthagen, professor i sociologi och ordförande för ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts, diskuterar i detta avsnitt av FUF-podden. Samtalet spelades in den 24 januari 2017 och om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion