Arkiv: FUF-radion

By Peaceful Means – Supporting Conflict Resolution in Syria and Kashmir

Det finns mängder av kunskap om hur konflikter kan lösas utan militära medel. Dialog är ett viktigt verktyg. Men hur fungerar det i praktiken? Lyssna till Andrew Ladley, Centre for Humanitarian Dialogue, och Tahir Aziz, Conciliation Resources, som med dialog som verktyg arbetar för fredlig utveckling i Syrien och Kashmir. Samtalet spelades in den 14 december 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den i vår Youtubekanal FUF-play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Security and Migration – Dimensions of Climate Change

Runt om i världen hotar klimatförändringar människors levnadsförhållanden och tillgång till mat och slår hårdast mot människor som redan lever i utsatthet. Som följd har klimatförändringar blivit en av de största anledningarna till migration.
Dr. Amiera Sawas, forskare inom climate risk and change på Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), besökte FUF-fåtöljen 23 november 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på vår Youtubekanal FUF-play.

Play
Publicerat i FUF-radion

ICAN – vägen mot kärnvapenförbud

År 2017 är debatten om kärnvapen högaktuell. I juli enades 122 länder om en FN-konvention om ett globalt kärnvapenförbud och i oktober meddelades att The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) har tilldelats Nobels fredspris. Två representanter för ICAN; Gabriella Irsten, IKFF, och Andreas Tolf, SLMK; gästade FUF den 16 november 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

The Changing Context for Europe-Africa Relations

Relationerna mellan länder och regioner påverkas av en mängd olika faktorer. När det gäller Europa och Afrika så har bl.a. Brexit, den existentiella krisen inom EU och Afrikas växande politiska betydelse omvandlat relationens dynamik. Andrew Sherriff & Mariella Di Ciommo arbetar på European Centre for Development Policy Management (ECDPM). De gästade FUF den 14 november 2017. Om ni vill se filmen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion

Mänskliga rättigheter på flykt – konsekvenser av EU:s migrationspolitik

Sedan början av 2015 har det skett stora förändringar i EU:s migrationspolitik. EU går mot en allt mer inhuman migrations- och flyktingpolitik, där allt fler beslut speglar EU-ländernas ovilja att välkomna migranter och bevilja asyl till människor på flykt, berättar Jesssica Poh-Janrell på organisationen CONCORD Sverige i FUF-podden. Samtalet spelades in den 9 oktober 2017 och om ni vill se filmen från FUF-fåtöljen så hittar ni den på FUF-Play.

Play
Publicerat i FUF-radion