Arkiv: Kalender

FUF-fåtölj 29/5: Utveckling & migration – erfarenheter från Västafrika

Att migration har fått egna delmål i Agenda 2030 är en tydlig illustration av den länk som finns mellan migration och utveckling och på det politiska planet ser vi hur intresset för migrationsfrågor ökar. Relationen mellan migration och utveckling är dock komplex. Trots att migration bär med sig en mängd utvecklingsmöjligheter är det för migranten ofta en process som innebär höga sociala och ekonomiska kostnader. På samhällsnivå talas det ofta […]

Publicerat i Kalender

Seminarium 31/5: Makt, mutor och motstånd – korruption på utvecklingsagendan

När makthavare utnyttjar sina positioner för att gynna sig själva så minskar förtroendet för samhällets institutioner. Korruption fördjupar fattigdomen och undergräver demokratin, men också skyddet av de mänskliga rättigheterna. Därför är korruption ett hot mot de Globala mål som världens ledare har enats om.

Hur behandlas korruption i Agenda 2030? Hur kan Sverige vara drivande när det gäller att aktivt bekämpa korruption inom ramen för utvecklingsagendan? Och hur ska Sverige arbeta […]

Publicerat i Kalender

Seminarium 18/5: Latinamerika i en turbulent värld

Världen står inför stora utmaningar: politiska förändringar såsom Brexit och en ny administration i USA; konflikter som de i Syrien och Sydsudan; och människor som flyr från naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar. Det diskuteras ofta hur Europa påverkas av dessa utmaningar, men mer sällan vad de får för följder i andra delar av världen. I denna seminarieserie riktar FUF fokus mot en kontinent i taget för att diskutera effekterna av den […]

Publicerat i Kalender

Lund: FUF-fåtölj 17/5 Civilsamhället – nyckeln till hållbar utveckling

Civilsamhället spelade en viktig roll i utformandet av Agenda 2030 och har en lika viktig roll i genomförandet av agendan. Stöd till civilsamhället och folkrörelser lyfts ofta fram som ett hållbart alternativ till biståndsinsatser med mer kortsiktiga resultat. Men vad krävs för att stödet till civilsamhällesorganisationer ska vara hållbart? Kan civilsamhällets ökade inflytande vara nyckeln till hållbar utveckling?

Ann Svensén, generalsekreterare för Individuell Människohjälp (IM), gästar FUF-fåtöljen i Lund. Samtalet […]

Publicerat i Kalender

FUF i Göteborg 3/5: Samtal om yttrandefrihet

Det talas mycket om yttrandefriheten, såväl lokalt som globalt. Men vad innebär egentligen denna universella mänskliga rättighet? Det vill vi i FUF Pop Up Göteborg reda ut. Till vår hjälp vill vi ha dig! Vi möts på kafé Barista i centrala Göteborg för att under en kopp kaffe ta oss an detta intressanta ämne.

NÄR? 3 maj kl. 18.00
VAR? Barista, Korsgatan 14, Göteborg
HUR? Anmäl dig till goteborg@fuf.se

Detta samtal är en del […]

Publicerat i Kalender