Arkiv: Kalender

Seminar 29/6: People-Centred Monitoring of SDG16: Peace, Justice and Strong Inclusive Institutions

As the second United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) is approaching, it is the pleasure of International IDEA and the Swedish Development Forum (FUF) to invite you to a seminar on the implementation, follow-up and review of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs):

‘People-Centred Monitoring of SDG16:
Peace, Justice and Strong Inclusive Institutions’

 

Venue: International Institute for Democracy and Electoral Assistance Strömsborg
When? […]

Publicerat i Kalender

FUF-fåtölj 15/6: Så hållbar är din bank

Svenska banker investerar miljardbelopp i företag som anklagas för att bryta mot mänskliga rättigheter, skövla regnskog och exportera vapen till konfliktländer. Som kund hos bankerna kan det vara svårt att få information eller ställa krav på att de ska investera hållbart och transparent. Bankerna förbättrar ständigt sina hållbarhetsstrategier, men hur bra är de egentligen på att hålla sina löften? Hur påverkar deras investeringar mänskliga rättigheter, biologisk mångfald och arbetsvillkor i […]

Publicerat i Kalender

Seminarium 8/6: Från ord till handlingsplan

I mars förra året tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030. Efter 14 månader av kartläggning och konsultationer med representanter från civilsamhälle, näringsliv, forskning, myndigheter och kommuner nås snart en milstolpe. Den 31 maj lämnar delegationen sitt förslag till handlingsplan som ska ge en helhetsbild av i vilken utsträckning Sverige i dag lever upp till de Globala målen och vilka […]

Publicerat i Kalender

FUF-fåtölj 7/6: Bristande “menskliga”rättigheter

På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. När detta kombineras med bristfällig tillgång till hygieniska mensskydd, vatten och toaletter resulterar det i att människor blir exkluderade från till exempel skolgång och arbete och därmed hindras de att ta sig ur fattigdom. “Menskliga” rättigheter är en ofta bortglömd global […]

Publicerat i Kalender

FUF-fåtölj 29/5: Utveckling & migration – erfarenheter från Västafrika

Att migration har fått egna delmål i Agenda 2030 är en tydlig illustration av den länk som finns mellan migration och utveckling och på det politiska planet ser vi hur intresset för migrationsfrågor ökar. Relationen mellan migration och utveckling är dock komplex. Trots att migration bär med sig en mängd utvecklingsmöjligheter är det för migranten ofta en process som innebär höga sociala och ekonomiska kostnader. På samhällsnivå talas det ofta […]

Publicerat i Kalender