Arkiv: Kalender

Breakfast seminar 25/10: Demilitarizing gender and development

To talk about militarism, one can’t just talk about the institution of the military. Militarization is mainly about ideas, and amongst the most commonly militarized ideas is the idea of the natural protector. Whoever is deemed the natural protector is thought to be the most intelligent and the most involved in civic affairs, because the protected is by definition somebody who doesn’t know as much about the wider world.

In most […]

Publicerat i Kalender

Seminarium 24/10: Ägarskap och snabba resultat – målkonflikter och framtidsutsikter

FUF och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) bjuder in till seminarium:

En utmaning i biståndets genomförande har under en lång tid varit hur man å ena sidan ska värna om samarbetspartners ägarskap och å andra sidan kunna visa på att just det svenska biståndet ger snabba och mätbara resultat. Ägarskap är en förutsättning för att uppnå bestående resultat, och det ligger därför i såväl givares som partners intresse […]

Publicerat i Kalender

FUF-fåtölj 9/10: Mänskliga rättigheter på flykt – konsekvenser av EU:s migrationspolitik

Under 2015 anlände det största antalet flyktingar till Europa i modern tid. Flyktingvågen har bidragit till ett mer splittrat EU och stora delar av EU-biståndet används idag för att uppnå unionens migrationspolitiska mål. Bland annat har kontroversiella avtal slutits med länder utanför EU i syfte att hindra flyktingar och migranter att ta sig hit – avtal som enligt kritiker strider mot mänskliga rättigheter.

Hur påverkar EU:s migrationspolitik situationen för människor på […]

Publicerat i Kalender

Seminarium 6/10: Om framtidens bistånd – ett samtal med Sidas generaldirektör Carin Jämtin

Foto: Fredrik Persson

Den länge rådande bilden av världen delad i ett rikt ”Nord” och ett fattigt ”Syd” stämmer allt sämre. Många tidigare låginkomstländer är nu medelinkomstländer och andelen av jordens befolkning som lever i fattigdom har minskat. Samtidigt har konflikter orsakat ökad misär i vissa länder, och fått […]

Publicerat i Kalender

Seminarium 27/9: Biståndsåret 2018 – budgetutfrågning med statssekreteraren

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”, sade Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, när regeringen antog det nya policyramverket för biståndet i december 2016. Sedan dess har det beslutats om nya strategier för bland annat hållbar fred och det humanitära biståndet, och regeringen har redan meddelat att man ökar insatserna för klimat, miljö och hav med cirka 750 miljoner kronor i 2018 års biståndsbudget.

FUF bjuder in […]

Publicerat i Kalender