FUFs praktikplatser

FCG Swedish Development AB (2 internship positions)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.fcgsweden.se

Kort info om praktikplatsen:

FCG Sweden is a Swedish consultancy firm and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in the global south. We gain our work mostly through public procurement and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, DFID, Norad and other bilateral donors.

FCG Sweden works within Public Administration Reforms (PAR), Public Financial Management […]

Publicerat i Praktikplatser

RFSL – kommunikationsenheten (praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://rfsl.se

Kort info om praktikplatsen:

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige.

Vårt internationella arbete är stadigt växande och innefattar utbildningsprogram till hbtq- aktivister och deras organisationer, […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – PARTNER/ELO – Organisatoriskt lärande och organisationsutveckling för Agenda 2030 (praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Sida samarbetar med och förmedlar bidrag och annan finansiering till dem som kan frigöra människors kraft att förändra.

Med Agenda 2030 har världen fått 17 ambitiösa mål samtidigt som det finns stora globala utmaningar att överkomma. […]

Publicerat i Praktikplatser

PeaceWorks – Volontärhandläggare (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.peaceworks.se

Kort info om praktikplatsen:

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten. PeaceWorks fem fokusområden är följande:

– Ungas Organisering
– Antirasism
[…]

Publicerat i Praktikplatser

PeaceWorks – Chefsassistent (praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.peaceworks.se

Kort info om praktikplatsen:

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten. PeaceWorks fem fokusområden är följande:

– Ungas Organisering
– Antirasism
[…]

Publicerat i Praktikplatser