Referat och filmer från seminarier

Film: Utveckling online

Hur kan informations- och kommunikationsteknologi användas för att bidra till yttrandefrihet och demokratiskt inflytande? Marcin de Kaminski är policy specialist för yttrandefrihet och ICT på Sida. Till Marcins specialområden hör internetfrihet, digital säkerhet för journalister och MR-försvarare och arbetet mot könsbaserat våld online.

Tyvärr hade vi tekniska problem under sändningen så de första 20 minuterna av seminairet saknas.

Publicerat i Referat & filmer

FILM: A new consensus for development

The European Consensus on Development was agreed upon in 2005 by the European Commission, the Parliament and EU’s member states. It includes common principles, objectives and commitments for EU’s development cooperation. Last year, the Union started discussing how its common external and development policies can be renewed in the light of Agenda 2030. The policy is to be updated later this spring. James Mackie, a […]

Publicerat i Referat & filmer

FILM: The devil in the details?

Nu är det klart hur de 17 målen och de 169 delmålen ska mätas och följas upp, men vilka är indikatorerna och hur har man kommit fram till dem? Hur ser förutsättningar ut för att världens länder ska kunna samla relevant och tillförlitlig data och statistik som visar på måluppfyllelsen? Hur undviker vi att fokus i Agenda 2030-arbetet flyttar från målen till indikatorerna? Och hur […]

Publicerat i Referat & filmer

FILM: FUF-året 2016

Här kan du se FUF:s verksamhetsberättelse för 2016 i filmversion!

Publicerat i Referat & filmer

Film & referat: (O)hållbara diamanter – mänskliga rättigheter och smyckesindustrin

Demokratiska Republiken (DR) Kongos diamanthandel kännetecknas av bristande respekt för mänskliga rättigheter och svåra arbetsförhållanden. En ny rapport från Swedwatch visar att den märkning som finns i dagsläget inte tar hänsyn till sådan problematik. Hur förhåller sig svenska smyckeshandlare till diamanter från länder som DR Kongo och hur säkerställer man att mänskliga rättigheter respekteras i diamantindustrin? Detta diskuterade Linnea Engström, EU-parlamentariker (MP), Kitimbwa […]

Publicerat i Referat & filmer