Referat och filmer från seminarier

FILM: Food Security Through a Gendered Lens

How can a gendered lens be applied to policy on food security?
A discussion with the UN World Food Programme’s Director for the Gender Office 

In a world where we produce enough food to feed everyone, 815 million people – one in nine – still go to bed on an empty stomach each night. Even more – one in three – suffer from some form […]

Publicerat i Referat & filmer

FILM: Biståndet och korruptionen

Korruption är i många länder ett allvarligt utvecklingshinder. Sverige har länge betonat vikten av att arbeta mot korruption i biståndet. Biståndet måste kunna stötta ett långsiktigt förändringsarbete för att bygga en rättsstat med en ansvarstagande offentlig förvaltning som inte kräver mutor av sina medborgare, där företag har integritet och där civilsamhället agerar mot korruption.

Men hur ser vägen dit ut? Hur kan man bedriva […]

Publicerat i Referat & filmer

FILM: Agenda 2030 och FN – reform i sikte?

Mer än två år har gått sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater, men i mångt och mycket står arbetet och stampar. Utrikesdepartementet ansvarar för hur Sverige driver frågorna inom FN och andra internationella organ. Nyligen var FN:s vice generalsekreterare Amina Mohamed på besök i Sverige för att bland annat diskutera genomförandet av Agenda 2030 och reform av FN:s utvecklingssystem.

Hur måste FN […]

Publicerat i Referat & filmer

FILM & REFERAT: #Metoo i Kenya, Malawi och Zambia

Under hashtaggen #Metoo vittnar kvinnor världen över om sexuella trakasserier och övergrepp. Anna Tibblin, internationell chef på We Effect, har lång erfarenhet av biståndsarbete i södra Afrika och delar med sig av sina reflektioner och erfarenheter. Tibblin belyser att kvinnors förutsättningar för organisering och förändring ser olika ut i runt om i världen. Medan #Metoo har fört många kvinnor samman, har rörelsen också […]

Publicerat i Referat & filmer

FILM: Agenda 2030 – kommer ungas framtid att bli en valfråga?

Unga mellan 16-25 år tycker att klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag, enligt en undersökning från WWF/Sifo. Sverige har tagit på sig en ledarroll i arbetet med hållbar utveckling och för att uppnå de 17 Globala målen, nationellt och globalt. Men vad vill politikerna egentligen göra för en hållbar utveckling, och hur uppfattar unga väljare politiken för en hållbar framtid?

Som […]

Publicerat i Referat & filmer