Tidigare pristagare

FUF-priset har sedan 1986 tilldelats:

2016 Margareta Wahlström för att hon genom sitt yrkesliv engagerat och framgångsrikt bidragit till att stärka det internationella samfundets arbete för riskreducering och katastrofberedskap, och för att hon fortsätter att på olika sätt bidra till fred, säkerhet och utveckling i konfliktmiljöer, bland annat som medlem i Sveriges medlingsnätverk för kvinnor. 

2015 Stefan de Vylder som genom sitt engagemang i utvecklingsfrågor, som aktivist, forskare, biståndsarbetare och inte minst som folkbildare, har bidragit till ökat intresse och kunskap om utvecklingsfrågor i ordets vidaste bemärkelse. Hans långa engagemang för Latinamerika i allmänhet och Chile i synnerhet har spänt över hela fältet från aktivism i Chile-kommittén till utvärderingar av biståndsinsatser, föredrag och artiklar för en bredare allmänhet. På bas av sina breda erfarenheter och en kontinuerlig forskargärning har Stefan de Vylder skrivit ett antal böcker, varav flera blivit standardverk för varje person intresserad av utvecklingsfrågor och som läroböcker vid universiteten.  Han är väl känd i vida kretsar, från kvalificerade ekonomer till noviser inom området, för sin enastående förmåga att förklara de ekonomiska sammanhang som ofta uppfattas som svåra att förstå. Han har nått en respekterad ställning som obunden akademiker och aktivist. Under sin tid som ordförande för FUF öppnade han dörren för unga studenter och gav dem plats att utveckla organisation för nya tiders frågor och arbetsmetoder.

2015 Christer Wälivaara, Johan Lindholm, Per-Olof Sjöö. Med utgångspunkt i ILO:s program för anständiga arbetsvillkor (Decent Work) har det internationella Bygg och träarbetarfacket, BWI, tillsammans med sina svenska medlemmar i det fackliga nätverket 6F (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko) särskilt uppmärksammat migrantarbetares arbetsvillkor. Genom kampanjer som ”Red card for FIFA” har de kunnat nå helt nya målgrupper. De har visat på idrottens sociala ansvar, hur livet och arbetsvillkoren ser ut för de hundratusentals byggnadsarbetare som bygger arenor inför stora sportevenemang, och det höga pris arbetstagarna får betala. De tre pristagarnas har varit drivande i att utveckla detta globala fackliga samarbete som bidragit till att mänskliga rättigheter, globala utvecklingsfrågor och anständiga arbetsvillkor återkommande diskuteras på tidningarnas sportsidor och når ut till en bred idrottsintresserad allmänhet. Kampanjerna har bidragit till att tusentals byggnadsarbetare världen över fått bättre arbetsvillkor genom kollektivavtal, och att sportvärldens allra mäktigaste institutioner, som exempelvis Internationella Olympiska Kommitteen och FIFA, tvingats se sitt ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras inför, under och efter de stora sportfesterna.

2014 Kajsa Johansson för att hon genom sitt ihärdiga arbete, baserat på ett starkt och välgrundat engagemang, påverkat och förbättrat insatser för utveckling i bland annat Moçambique och Afghanistan. Genom sin blogg In- och utvecklingar bidrar Kajsa Johansson också till att berika den svenska biståndsdebatten genom att utmana och ifrågasätta den svenska biståndspolitiken och lyfta konkreta utmaningar till diskussion.

2014 Peter Wallensteen för hans långa gärning för fred och konfliktlösning, som pionjär inom forskning och utbildning i Sverige men även som medlare i många svåra konflikter. Peter Wallensteen fortsätter att utveckla kreativa lösningar inom FN:s fredsfrämjande verksamhet, bland annat genom sitt arbete med s.k. smarta sanktioner och med att inkludera genderperspektivet i hanteringen av svåra konflikter.

2013 Kvinna till Kvinna för deras arbete för kvinnors säkerhet och rättigheter i konflikt- och postkonfliktområden. Utifrån en djup förståelse av vad säkerhet betyder och insikten att kvinnors säkerhet är en nyckel till utveckling arbetar Kvinna till Kvinna outtröttligt för förbättrade levnadsvillkor för fattiga människor.

2012 Gunnel Axelsson Nycander  arbetar på Svenska Kyrkans internationella avdelning och tilldelades FUF-priset för att hon i sitt arbete har lyft fram nya perspektiv på fattigdomen i utvecklingsländer. Detta arbete har gjorts synligt för en bred allmänhet genom antologin “Pengar i handen – sociala trygghetssystem som metod att bekämpa fattigdom och hunger”, utgiven av Svenska kyrkan och Nordiska Afrikainstitutet. Här visas på metoder för att bekämpa fattigdomen som varit avgörande för välfärdens framväxt i Sverige men som hittills allvarligt försummats i sökandet efter lösningar på de stora utmaningar som världens fattiga länder står inför. Gunnel Axelsson Nycanders arbete blir därmed ett centralt bidrag till diskussionen om utformningen inte bara av den svenska utan även av den globala agendan för utvecklingssamarbete.

2011 Marika Griehsel för att genom sina nyanserade och angelägna reportage från flera krigsdrabbade områden skapat engagemang och medvetenhet om kvinnors utsatthet, men också kamp, i konfliktsituationer. Marika Griehsel fokuserar inte bara på konflikters destruktiva konsekvenser utan uppmärksammar kvinnors kapacitet, drivkraft och påverkan i fredsuppbyggandet och får oss att med tillförsikt betrakta tillståndet i världen.

2009 Fredrik Gertten och Margrete Jangård,
för dokumentärfilmen Bananas!* De  med små medel gjort en stor insats i att belysa en rättighetskränkning som annars hade undanhållits.

2008 Anders Jonsson och Eileen Ingulfson,
Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium, för deras pionjärarbete med att starta och leda ett utbyte mellan Kungsholmens gymnasium och tre skolor i Zambia.

2006 David Henley, barnneurolog och barnhabiliteringens överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, och Henrik Pelling, barnpsykiatriker och överläkare på Barnpsykiatriska Kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, för deras mångåriga engagemang och insatser för att ge palestinska barn med speciella behov och olika former av funktionshinder ett bättre liv och framtidstro.

2005 Göte Hansson för sitt mångåriga engagemang för utvecklingsfrågorna, sitt arbete med att öka intresset i Sverige för dessa frågor och framför allt för sitt långa och lyckosamma arbete med att samverka och stödja den ekonomiska forskningen i Tanzania.

2004 Karl-Axel Elmquist för sitt oförtröttliga arbete för mänskliga rättigheter, utveckling och fred och inte minst för hans förmåga att förena dessa olika perspektiv.

2003 Margareta Axell för sina insatser för att stödja uppbyggandet av starka, oberoende och demokratiska facksammanslutningar för att ge kraft och röst åt lärare i Afrika, Asien och Latinamerika.

2002 Tor Sellström för sin sakkunniga och omfattande skildring av Sveriges stöd till den historiska frigörelseprocess som länderna i södra Afrika genomgick under senare häften av 1900-talet.

2001 Eva Zillén för att hon på det krigshärjade Balkan har medverkat till en demokratisk uppbyggnad av bred och mångskiftande kvinnlig NGO-verksamhet för fred och försoning.

2000 Uno Winblad för insatser för att utveckla enkel anpassad teknologi kring vardagsnära föremål och företeelser i u-landsmiljö.

1999 Ulla Andrén för att i inbördeskrigets Guinea-Bissau bidragit till att mildra konfliktens konsekvenser och att till den kunde upphöra.

1998 Sven Hamrell för att med konsekvens och uthållighet drivit frågor avseende Afrika, utveckling, kampen mot apartheid och rasism.

1996 Magnus Bergmar för sitt arbete mot barnarbete.

1995 Afrikagrupperna för solidaritets- och opinionsbildningsarbete i och kring södra Afrika.

1993 Christina Larsson för sitt engagerande arbete som sjuksköterska i Afrikagruppernas regi i Mocambique.

1993 VI-skogen för sina trädplanteringsprojekt i Kenya och Uganda.

1992 Harriet Birkhahn för arbete med kvinnor och barn i tredje världen.

1992 Gedion Shone för arbete med markvård och landsbygdsutveckling i Etiopien och Lesotho.

1991 Folke Albinsson för långsiktigt arbete med folk- och vuxenutbildning i tredje världen.

1991 Bengt Säve-Söderbergh för initierande och genomförande av det nordiska FN-projektet.

1989 Magnus Lindell för Sackeus alternativa handel/import av u-landsvaror.

1988 Harry Nord för uppbyggnad och drift av reservdelsverkstad i Mocambique.

1987 Anders Fänge för Afghanistankommitténs humanitära verksamhet i krigets Afghanistan.

1986 Bengt Kjeller för uppbyggnad av UNAG i Nicaragua.

Dela det här: