Sida – Enheten för Lån & Garantier

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Sidas enhet för lån och garantier arbetar med att mobilisera kapital för utvecklingsändamål. Genom att ställa ut garantier kan Sida engagera privat kapital i utvecklingssamarbetet genom att minska risken för den som vill låna ut pengar till utvecklingsprojekt. Varje krona som investeras i ett utvecklingsprojekt kan genom den här metoden mångdubblas, och på så sätt bidra till att utveckling når fler människor i fler länder. Med hjälp av garantier finansierar […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Kommunikationsenheten

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig biståndsmyndighet. Praktikanten ska jobba på Sidas kommunikationsenhet under höstterminen 2018. Enheten består av 16 personer och ansvarar för intern och extern kommunikation, inklusive det särskilda informationsuppdrag om bistånd och globala utvecklingsfrågor som regeringen har gett till Sida. Praktikanten kommer att få arbeta med såväl intern som extern kommunikation och kan vid praktikperiodens slut räkna med att ha praktisk erfarenhet av modernt kommunikationsarbete och gedigna kunskaper om […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Enheten för multilateral samordning

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM) och innehar ett övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. MULTI innehar för nuvarande tio tjänster: 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare för kommunikation och Sidas multilaterala fokalpunkter i Sidas Multinätverk, 1 samordnare av Sidas Sekonderingsprogram, 1 programadministratör samt enhetschefen. Till enheten hör även en utsänd tjänst vid Sveriges EU-representation i Bryssel. […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Sida Partnership Forum (Härnösand)

Plats:

Härnösand

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand är Sidas utbildningscenter och en mötesplats där svenska aktörer som är verksamma inom utvecklingssamarbetet kan träffas för att nätverka, byta erfarenheter och öka samsynen i aktuella frågor. SPF anordnar kurser om metoder och tematiska frågor inom utvecklingssamarbetet för myndigheter, organisationer i civila samhället och näringslivet, men ansvarar också för ett flertal förberedande kurser för yngre personer som är intresserade av utvecklingsfrågor och som vill […]

Publicerat i Praktikplatser

Commercial Office of Ecuador PRO ECUADOR – Communications and PR Department

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.proecuador.gob.ec

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

The Commercial Office of Ecuador in Stockholm, Sweden is one of the 32 worldwide offices of the Ecuadorian Agency for Export and Investment Promotion PRO ECUADOR. The goal of PRO ECUADOR is to promote and increase the exports of Ecuadorian products and services abroad, attract Foreign Direct Investment, provide technical assistance and services to Ecuadorian companies to export and attract investment, among others. PRO ECUADOR is part of the Ministry […]

Publicerat i Praktikplatser