FILM: Latinamerika i en turbulent värld

Världen står inför stora utmaningar: politiska förändringar såsom Brexit och en ny administration i USA; konflikter som de i Syrien och Sydsudan; och människor som flyr från naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar. Det diskuteras ofta hur Europa påverkas av dessa utmaningar, men mer sällan vad de får för följder i andra delar av världen. I denna seminarieserie riktar FUF fokus mot en kontinent i taget för […]

Publicerat i Referat & filmer

FUF-fåtölj 29/5: Utveckling & migration – erfarenheter från Västafrika

Att migration har fått egna delmål i Agenda 2030 är en tydlig illustration av den länk som finns mellan migration och utveckling och på det politiska planet ser vi hur intresset för migrationsfrågor ökar. Relationen mellan migration och utveckling är dock komplex. Trots att migration bär med sig en mängd utvecklingsmöjligheter är det för migranten ofta en process som innebär höga sociala och ekonomiska kostnader. På samhällsnivå talas det ofta […]

Publicerat i Kalender

Seminarium 31/5: Makt, mutor och motstånd – korruption på utvecklingsagendan

När makthavare utnyttjar sina positioner för att gynna sig själva så minskar förtroendet för samhällets institutioner. Korruption fördjupar fattigdomen och undergräver demokratin, men också skyddet av de mänskliga rättigheterna. Därför är korruption ett hot mot de Globala mål som världens ledare har enats om.

Hur behandlas korruption i Agenda 2030? Hur kan Sverige vara drivande när det gäller att aktivt bekämpa korruption inom ramen för utvecklingsagendan? Och hur ska Sverige arbeta […]

Publicerat i Kalender

International Foundation for Science (Praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.ifs.se/

Kort info om praktikplatsen:

International Foundation for Science (IFS) är en icke-statlig internationell stiftelse registrerad enligt svensk lag med finansiering från myndigheter, nationella organisationer, stiftelser och internationella vetenskapliga forsknings- och utvecklingsorganisationer. IFS stöder forskare i utvecklingsländer som arbetar i sina hemländer med forskningsprojekt inom hållbar utveckling av biologiska vatten- och energiresurser. Stödet är främst i form av forskningsstipendier. IFS ger också kapacitetshöjande stöd, såsom resebidrag, anordning av workshops och konferenser, inköp av […]

Publicerat i Praktikplatser

Seminarium 18/5: Latinamerika i en turbulent värld

Världen står inför stora utmaningar: politiska förändringar såsom Brexit och en ny administration i USA; konflikter som de i Syrien och Sydsudan; och människor som flyr från naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar. Det diskuteras ofta hur Europa påverkas av dessa utmaningar, men mer sällan vad de får för följder i andra delar av världen. I denna seminarieserie riktar FUF fokus mot en kontinent i taget för att diskutera effekterna av den […]

Publicerat i Kalender