Fri handel och fri rörlighet – verktyg i kampen för kvinnors oberoende

Talare: Handelsminister Ewa Björling

Temadagen den 8 mars 2008 inleds av handelsminister Ewa Björling som arbetar bland annat för att förbättra förutsättningar för handel, stärkandet av EU: s inre marknad, korruptions bekämpning och mycket mer. Björling börjar prata om att det finns en tydlig koppling mellan kvinnors ställning i dagens samhällen och ekonomisk utveckling. En stabil ekonomisk grund ger mer tid och utrymme för människor, och framför allt kvinnor, att tänka […]

Publicerat i Referat & filmer

Kenya the ongoing political crisis

Maina Kiai, Chairman of the Kenya National Commission on Human Rights (KNCHR).
Medarrangör: Nordic Africa Institute (NAI)

Publicerat i Referat & filmer

Det globala civilsamhället – mer eller mindre demokrati?

Det ’civila samhället’ har blivit ett viktigt begrepp i såväl det akademiska som politiska samtalet och inkluderar många olika åsikter och perspektiv. Är det civila samhället en verklig kraft i arbetet för rättvisa och demokrati eller fungerar det bara som en rökridå för att dölja bristen på verklig förändring?

Under World Social Forum i Nairobi etablerades ett samarbete mellan Riksbankens jubileumsfond och Dag Hammarskjöld-fonden vilket resulterat i publikationen ”Global Civil Society […]

Publicerat i Referat & filmer

IRAK – Inte bara ett krig

Syftet med halvdagsarrangemanget den 12 januari 2008 var att bryta den tystnad om Irak som råder i dagens mediedebatt. I Sverige såväl som i många andra länder finns ingen diskussion om varför flyktingar från Irak kommer hit, vad det är som de flyr ifrån. Halvdagsarrangemanget vill också belysa att Irak inte bara är krig, utan att landet även har en väldigt rik kulturell historia.

Under temadagen ”IRAK – inte bara krig” […]

Publicerat i Referat & filmer

Mercy Corps, Edinburgh, Scotland

Av: Jenny Sjöberg

Organisationen: Mercy Corps är en stor biståndsorganisation med huvudkvarter i Portland, Edinburgh och Hong Kong. Organisationen i helhet har nästan 3,400 anställda över hela världen, med majoriteten av dem anställda i fältet. Mercy Corps hanterar projekt i c:a 40 utvecklingsländer inklusive; Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Kazakstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Uzbekistan, Bosnien and Hercegovina, Kosovo, Serbien, Azerbaijan, Georgia, Jordan, Libanon, West Bank, China, Indonesien, Mongoliet, North Korea, […]

Publicerat i Praktikberättelser