Democracy Dividends

Kvällens talare var professor Jibrin Ibrahim från Nigeria. Professor Ibrahim talade om dagens situation i Nigeria, hur den uppstått och vilka framtidsutsikter han själv ansåg finnas.

Professor Ibrahim poängterade emellertid att han själv var övertygad om att de grundvalar som demokratin vilar på är sanna. Spänningar och konflikter må uppstå, men till syvende och sist är den demokratiska principen om respekt för mänskliga rättigheter bra för medborgarna. Dock måste frågor och […]

Publicerat i Referat & filmer

Zimbabwe idag

Mötet hölls på Rädda Barnen den 19/9 2001. Ordförande var Karin Billing, ledamot i FUF:s styrelse. Med på podiet fanns även Sven Olander, Sidas handläggare för Zimbabwe.

Mr Babington Maravanyika var kvällens talare. Mr Maravanyika är journalist och aktiv i flera tidningar och medieorganisationer i både Zimbabwe och andra delar av södra Afrika. Han har nyligen utkommit med en bok på danska som skrivits tillsammans med Torben Estermann. Bokens titel är […]

Publicerat i Referat & filmer

FUF-pristagaren 2001: Eva Zillén

FUF-priset har tilldelats Eva Zillén för att hon på det krigshärjade Balkan har medverkat till en demokratisk uppbyggnad av bred och mångskiftande kvinnlig NGO-verksamhet för fred och försoning.

Publicerat i Referat & filmer

Seminarium för Könsstympning

Föreningen för Utvecklingsfrågor Möte: 10/5 2001 KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR – del tre i seminarieserien “Våld mot Kvinnor”

Katarina Lindahl, generalsekreterare i RFSU öppnade seminariet med en kort presentation av deltagarna samt gav en kort historik över hur frågan om könsstympning vuxit fram. Under 1990-talet har den ensidiga fokuseringen på befolkningspolitik ersatts eller kompletterats med fokus på mänskliga rättigheter och speciellt kvinnor och barns rättigheter. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa har också […]

Publicerat i Referat & filmer

Seminarium för trafficking

TRAFFICKING AV KVINNOR OCH FLICKOR – del två i seminarieserien “Våld mot Kvinnor”

Carolina Wennerholm, projektledare för Kvinnoforums nätverksarbete välkomnade till mötet med en kort presentation av dagens talare som deltar i samarrangemanget om trafficking. Talarna var Kajsa Wahlberg, rikskriminalpolisen, Anita Gradin, f.d. Eu- kommissionär och ordförande i Kvinnoforums styrelse, Eva Zillén, Kvinna till Kvinna, Juri Kalikov, AIDS Information and Support Centre, Estland och Eva-Britt Carlsten, Västerbottens läns landsting. De talade […]

Publicerat i Referat & filmer