Studerandemöte: Att arbeta för en rättvis värld -temadag för studenter om internationellt arbete

Program:
15:00 Välkomna!
Presentation av dagens program och arrangörerna.
15:10 Hur jobba med utvecklingsfrågor och varför?
Heidi Huusko, LSU, och Tomas Agnemo, Zenit.
15:45 FUF-praktik: var, när, hur?
Johanna Wallin och Victoria Smedman från FUF berättar om praktikplatsförmedlingen och Maria Dutarte, Anneli Enqvist och Alexandra Ahlmark, tidigare FUF-praktikanter, berättar om sina erfarenheter.
16:45 Paus
17:00 Arbeta med utvecklingsfrågor i Sverige och på fältet – så här är det!
Vägen till […]

Publicerat i Referat & filmer

Programmes Department, Minority Rights Group International, London

Av: Björn Åsgård

Min praktiktermin gjordes på Minority Rights Group International (MRG) i London. MRG är en oberoende organisation som arbetar för etniska, språkliga, och religiösa minoriteters rättigheter världen över. För närvarande har de program i Afrika, Asien och sydöstra Europa (Balkan). Organisationen har 29 anställda, främst på Londonkontoret. Många av dessa arbetar deltid, normalt tre dagar i veckan. Jag arbetade dock fem dagar (35 timmar) per vecka, som är den […]

Publicerat i Praktikberättelser

Mercy Corps, Scotland

Av: Anneli Enqvist

Jag har under perioden maj – juli 2005 praktiserat vid det europeiska huvudkontoret för Mercy Corps i Edinburgh. Mercy Corps är en internationell NGO som bedriver utvecklingsarbete i ett trettiotal länder. Kontoret i Edinburgh arbetar framförallt med att söka europeisk finansiering till de olika projekten. Mercy Corps bedriver både katastrofhjälp och mer långsiktiga utvecklingsprogram, främst inom områden som jordbruk, hälsa, infrastruktur och civilsamhälle. Projektförslagen utarbetas till största delen […]

Publicerat i Praktikberättelser

Hur förverkligar regeringen sin nya politik för global utveckling

I panelen:
Annika Söder , statssekreterare vid Utrikesdepartementet
Georg Andrén , samordnare av PGU vid Utrikesdepartementet
Gustaf Fridolin , riksdagsledamot för miljöpartiet

Diskussionsledare:
Lennart Wohlgemuth , Nordiska Afrikainstitutet och FUFs styrelse

Mot bakgrund av den nya situation Sverige står inför i och med globaliseringen, har regeringen beslutat att satsa på en ny linje; politik för global utveckling, PGU. Man menar att Sveriges integrering i internationella nätverk (EU, WTO m […]

Publicerat i Referat & filmer

Minority Rights Group, London

Av: Maria Svenn

Från januari t.o.m. mars 2005 praktiserade jag hos Minority Rights Group International (MRG) i London. MRG är en enskild organisation (NGO) som arbetar för att säkra olika minoritetsgruppers rättigheter runt om i världen. Deras arbete går huvudsakligen ut på att föra minoritetsgruppers talan internationellt, publicera forskning om minoriteter och utbilda både minoriteter och internationella aktörer (t.ex. FN och EU anställda) om minoriteters rättigheter, samt främja kommunikation mellan dessa […]

Publicerat i Praktikberättelser