Riksteatern

Plats:

Hallunda

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.riksteatern.se/

När och omfattning:

Våren 2011 - flexibelt, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Riksteatern är Sveriges turnerande nationalscen. Vår uppgift är att representera och spela för det samhälle vi lever i, att skildra de olikheter som finns mellan oss, liksom de gemensamma erfarenheter vi har som människor. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. Vårt internationella uppdrag ska utveckla folkrörelsen genom att knyta an till den internationella scenkonsten samt utgöra en viktig kulturpolitisk aktör.

Publicerat i Praktikplatser

Debatt: Gynnar EU:s handelspolitik världens fattiga?

EU håller på att slutförhandla nya handelsavtal med utvecklingsländer i Latinamerika, Afrika och Asien. Kritiken från folkrörelserna i Syd är hård, de menar att EU bara främjar sina egenintressen. Hur gynnas flyktingar från Västsahara och småbönder i Peru av handelsavtalen? Hur främjas fattiga människors rätt till hälsa av hårdare patentlagstiftning? Kan man med stöd i handelsavtalen utkräva mänskliga rättigheter?

I debatten följer vi upp den handelsenkät som samtliga riksdagspartier besvarade före […]

Publicerat i Kalender

Fåtöljen: Kulturliv i Palestina

Att kultur är viktigt för människors välbefinnande är de flesta ense om. För människor som lever under ockupation och förtryck kan kulturen få en livsavgörande betydelse, som en källa till kraft, kreativitet och livsmod.

Välkommen till ett samtal om kulturlivet i det ockuperade palestinska området, med Johanna Wallin och Jonathan Österlund som berättar om sina erfarenheter från Västbanken.

OBS. Begränsat antal platser, obligatorisk anmälan till fuf@fuf.se. Märk ditt mail Palestina.

Publicerat i Kalender

Vårens arbetsgrupper

I vår blir vi 18 aktiva studenter i de olika grupperna. Klicka ovan för att se tillsättningen.

Publicerat i Övrigt

FUF-bladet #4 2010

Flyktingdebatt, migrationspolitik och asylprocesser – vinterns nummer av FUF-bladet tittar närmare på hur Sverige behandlar de som vill hit, de som vill in. Men även de som, oavsett hur länge de bott här,  aldrig riktigt tycks räknas som svenskar. Trevlig läsning!

FUF-bladet #4 2010

Publicerat i FUF-bladet