Info till FUF: s medlemmar

FUF: s ordförande Eivor Halkjaer tackar för det gångna året och informerar om den kommande terminen. Från årsskiftet införs en ny ordning; medlemsavgiften betalas hädanefter per kalenderår, till ett nytt Bankgiro. Klicka ovan och läs mer.

Publicerat i Övrigt

Social protection for inclusive development – a new perspective in EU co-operation with Africa

Welcome to seminar on the European Report on Development 2010

”Social protection for inclusive development – a new perspective in EU co-operation with Africa”

The European Report on Development 2010 concludes that the time is ripe for a new Africa-EU social protection agenda. There is a growing consensus on the benefits of social protection, and the post-crises environment, as well as the likely risks linked to climate change calls for a renewed […]

Publicerat i Kalender

Riksteatern

Plats:

Hallunda

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.riksteatern.se/

När och omfattning:

Våren 2011 - flexibelt, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Riksteatern är Sveriges turnerande nationalscen. Vår uppgift är att representera och spela för det samhälle vi lever i, att skildra de olikheter som finns mellan oss, liksom de gemensamma erfarenheter vi har som människor. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati. Vårt internationella uppdrag ska utveckla folkrörelsen genom att knyta an till den internationella scenkonsten samt utgöra en viktig kulturpolitisk aktör.

Publicerat i Praktikplatser

Debatt: Gynnar EU:s handelspolitik världens fattiga?

EU håller på att slutförhandla nya handelsavtal med utvecklingsländer i Latinamerika, Afrika och Asien. Kritiken från folkrörelserna i Syd är hård, de menar att EU bara främjar sina egenintressen. Hur gynnas flyktingar från Västsahara och småbönder i Peru av handelsavtalen? Hur främjas fattiga människors rätt till hälsa av hårdare patentlagstiftning? Kan man med stöd i handelsavtalen utkräva mänskliga rättigheter?

I debatten följer vi upp den handelsenkät som samtliga riksdagspartier besvarade före […]

Publicerat i Kalender

Fåtöljen: Kulturliv i Palestina

Att kultur är viktigt för människors välbefinnande är de flesta ense om. För människor som lever under ockupation och förtryck kan kulturen få en livsavgörande betydelse, som en källa till kraft, kreativitet och livsmod.

Välkommen till ett samtal om kulturlivet i det ockuperade palestinska området, med Johanna Wallin och Jonathan Österlund som berättar om sina erfarenheter från Västbanken.

OBS. Begränsat antal platser, obligatorisk anmälan till fuf@fuf.se. Märk ditt mail Palestina.

Publicerat i Kalender