Hållbar utveckling i Angola

Om ett utvecklingsprojekt där allt hänger ihop

Publicerat i Referat & filmer

Klimatutmanarna rapporterar – från klimatmötet i Poznan och vägen till Köpenhamn

British Councils workshop om Klimatutmanarna inleddes med en kort introduktion om deras nya satsning på unga ledare. När denna fokusgrupp tillfrågades om vad de tyckte var de tre viktigaste ämnena för British Council (och andra) att engagera sig i och uppmärksamma blev svaret: klimatfrågan, integration och motverkande av socialt utanförskap samt möjligheterna för högre studier.

För att ta fasta på det engagemang om finns i klimatfrågan bland unga i Europa idag […]

Publicerat i Referat & filmer

Tackling Poverty Together

Om ungas roll i fattigdomsbekämpningen

Publicerat i Referat & filmer

Uppmaningen

Tryck på politikerna för att snabbt minska utsläppen av växthusgaser!

Publicerat i Referat & filmer

Descent into Chaos: The US and the Failure of Nation Building in Pakistan, Afghanistan, and Central Asia

Talare: Ahmed Rashid, journalist och författare från Pakistan
Moderator: Torbjörn Pettersson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.

Publicerat i Referat & filmer