Västafrika i fokus -en lägesbeskrivning från Liberia, Sierra

Hans Dahlgren, UD:s kabinettsekreterare och EU-ordförandens särskilda representant för Liberia, Sierra Leone och Guinea-ConacryPå ett välbesökt seminarium anordnat av FUF gav Hans Dahlgren, UD:s kabinettsekreterare och EU:s särskilda representant för de tre grannländerna Liberia, Sierra Leone och Guinea-Conacry, en lägesbeskrivning av regionen som de senaste årtiondena drabbats hårt av inbördeskrig och där korrupta regeringar och brott mot de mänskliga rättigheterna försatt miljontals människor på flykt. Trots att situationen i de […]

Publicerat i Referat & filmer

FUF-Prisutdelning: Margareta Axell

Margareta Axell började arbeta på Lärarförbundet 1970 och redan då hade hon ett starkt intresse för internationella frågor. År 1972 gjorde hon sin första resa i tjänsten till Zambia. Efter det har det blivit många fler resor till Afrikanska länder men också till länder i Latinamerika och Asien.

När LO/TCO:s biståndsnämnde bildades började Lärarförbundets internationella avdelning söka stöd där, för att fortsätta bedriva sitt internationella samarbete och biståndsarbete.

Margareta berättar att hon […]

Publicerat i Referat & filmer

Fairtrade Labelling Organisation

Av: Roger Björkbacka

Fairtrade labelling kom till för att förbättra fattiga och underpriviligierade producenters situation i u-världen, främst genom att erbjuda handlare och återförsäljare ett produktmärke för konsumenter som certifierar att produkten har producerats, handlad och såld enligt Fairtrade standards. Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) sätter dessa standards, certifierar att bara fattiga producenter i den södra hemisfären erkänns som Fairtrade producenter, försäkrar att handlare betalar ett rättvist pris till producenter, och […]

Publicerat i Praktikberättelser

100 dagar i Kenya

Dr. Willy Mutunga, chef för Kenya Human Rights Commission och
Annika Lysén, Sida

Snart har tre månader gått sedan Mwai Kibaki efterträdde Daniel arap Moi som Kenyas president. Vad har hänt under den nya regimens “första 100 dagar”?

Den nya regeringen innehåller många kända reformivrare som tycks ha gripit sig an ett omfattande förändrings- och upprensningsarbete. De sociala och ekonomiska problemen i Kenya är enorma. För att på sikt upprätta lag och […]

Publicerat i Referat & filmer

Att arbeta med Freds -och konfliktförebyggande frågor

Peace Brigades International

Lars Helmersson
Peace Brigades International (Internationella Fredsbrigaderna) är en internationell opartisk organisation som bildades 1981. Organisationen använder ickevåldsstrategier för att främja fred och mänskliga rättigheter. Ursprungsidén är hämtad från Gandhi. PBI skickar volontärer för att närvara och skydda individer samt grupper som hotats av dödspatruller eller andra former av våld. Det är en form av eskortverksamhet. Därmed hjälper PBI lokala aktivister att kämpa för social rättvisa och mänskliga […]

Publicerat i Referat & filmer