Politiska konflikter i den andinska regionen

Den andinska regionen befinner sig sedan länge i en svår konfliktsituation. Det handlar om politiska strider, kontroversiella ledare, bristande respekt för mänskliga rättigheter, militarism och narkotika.

Vad är bakgrunden till de politiska konflikterna och hur ser framtiden ut? Hur ställer sig Sverige till situationen? Vilka insatser krävs för att åstadkomma hållbar fred och utveckling i regionen? Med fokus på Colombia och Venezuela diskuterades dessa frågor av en kunnig panel:

Håkan Forsberg, […]

Publicerat i Referat & filmer

Politiska konflikter i den andinska regionen

Den andinska regionen befinner sig sedan länge i en svår konfliktsituation. Det handlar om politiska strider, kontroversiella ledare, bristande respekt för mänskliga rättigheter, militarism och narkotika.

Vad är bakgrunden till de politiska konflikterna och hur ser framtiden ut? Hur ställer sig Sverige till situationen? Vilka insatser krävs för att åstadkomma hållbar fred och utveckling i regionen? Med fokus på Colombia och Venezuela diskuterades dessa frågor av en kunnig panel:

Håkan Forsberg, […]

Publicerat i Referat & filmer

Var går gränsen mellan bistånd och militära insatser?

Allt oftare hörs röster om att kriterierna för vad som får kallas bistånd bör ses över. Ska biståndsmedel kunna användas till militära insatser, ligger detta i linje med fattigdomsbekämpning, och vilka konsekvenser får det för länderna i Syd?

Reality of Aid, ett nätverk av aktörer från det civila samhället, lanserar nu en rapport på temat hur konflikt och säkerhet är kopplat till bistånd. Antonio Tujan från Filippinerna, ordförande i Reality of […]

Publicerat i Referat & filmer

Att reformera FN

Seminarium den 24 oktober 2006 Hörsal Dragonen, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 19 i Göteborg Samarrangemang mellan FUF, Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg och Fyrnationsinitiativet för FN-reformer

Alla tycks vara ense om att FN måste förbättras – reformeras. Organisationen möter idag nya utmaningar samtidigt som flera gamla problem kvarstår. Vad man däremot inte är ense om är hur detta ska gå till, eller vilka frågor som bör prioriteras.
Det pågår flera parallella reformprocesser i […]

Publicerat i Referat & filmer

Unga – en nödvändig resurs för att utrota fattigdomen

Idag är hälften av världens befolkning under 25 år. Enligt FN:s World Youth Report 2005 finns det 88 miljoner unga arbetslösa. Detta innebär att av två arbetslösa människor, är en ung. 2005 kunde 30 miljoner unga människor inte läsa, 300 000 var soldater, 10 miljoner lever med HIV/AIDS och ytterligare 7000 smittas varje dag.

Enligt Millennium Development Goals drabbas unga oftast av världens hårda utmaningar. Trots detta nämns ordet ”ungdom” endast […]

Publicerat i Referat & filmer