Klimatkommisionens rapport ”Closing the Gaps”

Sidas generaldirektör Anders Nordström inledde dagens seminarium med att lyfta fram tre nya förutsättningar för dagens klimatpolitik, varav den första är ”nya utmaningar”. Klimatsituationen är allvarligare än någonsin och det är bråttom! Små miljöinsatser räcker inte – vi måste tänka stort.

Den andra punkten är ”Nya möjligheter”, där Nordström betonar att vi har helt andra kunskaper jämfört med för bara några år sedan, och att den globaliserade världen möjliggör en politisk […]

Publicerat i Referat & filmer

Moving out of Poverty

Ett seminarium om fattigdomsbekämpning ur ett ”bottom-up” perspektiv

Publicerat i Referat & filmer

Utvecklingssamarbetet med Latinamerika

Hans Magnusson, chef för Sidas konflikt och postkonfliktsamarbete, föreläser om myndighetens förnyade organsiation och dess effekter på samarbetet med Latinamerika.

Publicerat i Referat & filmer

Biståndet, klimatet och Sverige inför ordförandeskapet

CONCORD – om EU: s utvecklingspolitik

Publicerat i Referat & filmer

Gemensamt engagemang viktigast

Paneldebatt om klimat och bistånd

Publicerat i Referat & filmer