Mercy Corps, Scotland

Av: Ida Eriksson

Jag har spenderat fem månader, från november 2005 till april 2006, som praktikant på Mercy Corps i Edinburgh. Mercy Corps är växande internationell biståndsorganisation med huvudkontor i Skottland, USA (Portland) och Hong Kong och verksamhet i ett fyrtiotal länder över hela världen. Organisationens arbete karaktäriseras av tre huvudspår, katastrofhjälp (efter konflikter eller naturkatastrofer), hållbar ekonomisk utveckling och initiativ för att stärka det civila samhället. Inom dessa kategorier […]

Publicerat i Praktikberättelser

Riksdagskonferens: Frihandel och fria kvinnor – myter och möjligheter

I panelen:
Kajsa B Olofsgård, Enheten för internationell handel, Utrikesdepartementet
Anna Egardt, Kommerskollegium
Karin Stenmar, Dem Collective
Stefan de Vylder, nationalekonom
Mats Wingborg, journalist
Åsa Skogström, Hungerprojektet

Carina Hägg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Lars Lindén, riksdagsledamot för Kristdemokraterna
Lotta Hedström, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Folkpartiet liberalerna
Alice Åström, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Annika Qarlsson, riksdagsledamot för Centerpartiet
Björn Hamilton, riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet

Moderator: Agneta Gunnarsson, journalist […]

Publicerat i Referat & filmer

Frukostmöte med Biståndsminister Carin Jämtin

Biståndsministern presenterade årets biståndsbudget och samtalade om Sveriges politik för global utveckling (PGU) och de utmaningar som står för dörren. Vad är nytt i årets budget, vilka områden är prioriterade? Vilken plats har utvecklingssamarbetet i den nya svenska politiken för global utveckling? Hur ska PGU få genomslag i övriga politikområden och var ligger koordineringsansvaret?Frågeställare:
Anna Tibblin, journalist på Context
Lennart Wohlgemuth, direktör vid Nordiska Afrikainstitutet

Som uppföljning på seminariet den […]

Publicerat i Referat & filmer

Studerandemöte: Att arbeta för en rättvis värld -temadag för studenter om internationellt arbete

Program:
15:00 Välkomna!
Presentation av dagens program och arrangörerna.
15:10 Hur jobba med utvecklingsfrågor och varför?
Heidi Huusko, LSU, och Tomas Agnemo, Zenit.
15:45 FUF-praktik: var, när, hur?
Johanna Wallin och Victoria Smedman från FUF berättar om praktikplatsförmedlingen och Maria Dutarte, Anneli Enqvist och Alexandra Ahlmark, tidigare FUF-praktikanter, berättar om sina erfarenheter.
16:45 Paus
17:00 Arbeta med utvecklingsfrågor i Sverige och på fältet – så här är det!
Vägen […]

Publicerat i Referat & filmer

Programmes Department, Minority Rights Group International, London

Av: Björn Åsgård

Min praktiktermin gjordes på Minority Rights Group International (MRG) i London. MRG är en oberoende organisation som arbetar för etniska, språkliga, och religiösa minoriteters rättigheter världen över. För närvarande har de program i Afrika, Asien och sydöstra Europa (Balkan). Organisationen har 29 anställda, främst på Londonkontoret. Många av dessa arbetar deltid, normalt tre dagar i veckan. Jag arbetade dock fem dagar (35 timmar) per vecka, som är […]

Publicerat i Praktikberättelser