Riksdagskonferens: Frihandel och fria kvinnor – myter och möjligheter

I panelen:
Kajsa B Olofsgård, Enheten för internationell handel, Utrikesdepartementet
Anna Egardt, Kommerskollegium
Karin Stenmar, Dem Collective
Stefan de Vylder, nationalekonom
Mats Wingborg, journalist
Åsa Skogström, Hungerprojektet

Carina Hägg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Lars Lindén, riksdagsledamot för Kristdemokraterna
Lotta Hedström, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Folkpartiet liberalerna
Alice Åström, riksdagsledamot för Vänsterpartiet
Annika Qarlsson, riksdagsledamot för Centerpartiet
Björn Hamilton, riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet

Moderator: Agneta Gunnarsson, journalist […]

Publicerat i Referat & filmer

Frukostmöte med Biståndsminister Carin Jämtin

Biståndsministern presenterade årets biståndsbudget och samtalade om Sveriges politik för global utveckling (PGU) och de utmaningar som står för dörren. Vad är nytt i årets budget, vilka områden är prioriterade? Vilken plats har utvecklingssamarbetet i den nya svenska politiken för global utveckling? Hur ska PGU få genomslag i övriga politikområden och var ligger koordineringsansvaret?Frågeställare:
Anna Tibblin, journalist på Context
Lennart Wohlgemuth, direktör vid Nordiska Afrikainstitutet

Som uppföljning på seminariet den […]

Publicerat i Referat & filmer

Studerandemöte: Att arbeta för en rättvis värld -temadag för studenter om internationellt arbete

Program:
15:00 Välkomna!
Presentation av dagens program och arrangörerna.
15:10 Hur jobba med utvecklingsfrågor och varför?
Heidi Huusko, LSU, och Tomas Agnemo, Zenit.
15:45 FUF-praktik: var, när, hur?
Johanna Wallin och Victoria Smedman från FUF berättar om praktikplatsförmedlingen och Maria Dutarte, Anneli Enqvist och Alexandra Ahlmark, tidigare FUF-praktikanter, berättar om sina erfarenheter.
16:45 Paus
17:00 Arbeta med utvecklingsfrågor i Sverige och på fältet – så här är det!
Vägen […]

Publicerat i Referat & filmer

Programmes Department, Minority Rights Group International, London

Av: Björn Åsgård

Min praktiktermin gjordes på Minority Rights Group International (MRG) i London. MRG är en oberoende organisation som arbetar för etniska, språkliga, och religiösa minoriteters rättigheter världen över. För närvarande har de program i Afrika, Asien och sydöstra Europa (Balkan). Organisationen har 29 anställda, främst på Londonkontoret. Många av dessa arbetar deltid, normalt tre dagar i veckan. Jag arbetade dock fem dagar (35 timmar) per vecka, som är […]

Publicerat i Praktikberättelser

Mercy Corps, Scotland

Av: Anneli Enqvist

Jag har under perioden maj – juli 2005 praktiserat vid det europeiska huvudkontoret för Mercy Corps i Edinburgh. Mercy Corps är en internationell NGO som bedriver utvecklingsarbete i ett trettiotal länder. Kontoret i Edinburgh arbetar framförallt med att söka europeisk finansiering till de olika projekten. Mercy Corps bedriver både katastrofhjälp och mer långsiktiga utvecklingsprogram, främst inom områden som jordbruk, hälsa, infrastruktur och civilsamhälle. Projektförslagen utarbetas till största […]

Publicerat i Praktikberättelser