Utvecklingssamarbetet med Latinamerika

Hans Magnusson, chef för Sidas konflikt och postkonfliktsamarbete, föreläser om myndighetens förnyade organsiation och dess effekter på samarbetet med Latinamerika.

Publicerat i Referat & filmer

Biståndet, klimatet och Sverige inför ordförandeskapet

CONCORD – om EU: s utvecklingspolitik

Publicerat i Referat & filmer

Gemensamt engagemang viktigast

Paneldebatt om klimat och bistånd

Publicerat i Referat & filmer

Hållbar utveckling i Angola

Om ett utvecklingsprojekt där allt hänger ihop

Publicerat i Referat & filmer

Klimatutmanarna rapporterar – från klimatmötet i Poznan och vägen till Köpenhamn

British Councils workshop om Klimatutmanarna inleddes med en kort introduktion om deras nya satsning på unga ledare. När denna fokusgrupp tillfrågades om vad de tyckte var de tre viktigaste ämnena för British Council (och andra) att engagera sig i och uppmärksamma blev svaret: klimatfrågan, integration och motverkande av socialt utanförskap samt möjligheterna för högre studier.

För att ta fasta på det engagemang om finns i klimatfrågan bland unga i Europa idag […]

Publicerat i Referat & filmer