Mercy Corps, Scotland

Av: Charlotte Peterson

Under fem månader, från Augusti 2004 till Januari 2005, har jag praktiserat på biståndsorganisationen Mercy Corps i Edinburgh. Mercy Corps är en internationell NGO med huvudkontor i både Edinburgh och Portland. Organisationen är verksam i mer än 35 länder i olika delar av världen. Själva inriktningen på de utvecklingsprogram organisationen handhåller är väldigt bred och projekten berör områden såsom emergency relief, food security, jordbruksutveckling, conflict reduction/prevention, microfinance, […]

Publicerat i Praktikberättelser

Nigeria -Democracy on trial

Dr. Cyril Obi, a Senior Research Fellow at the Nigerian Institute of International Affairs, Lagos was introduced by chairman Lennart Wohlgemuth.

Since Nigeria returned to democracy in May 1999, after almost three decades of military rule and almost two decades of economic crises, the country has been faced with the complex challenges of national reconciliation, national reconstruction and economic reform, and democratic consolidation. Even after holding the post-transition general elections […]

Publicerat i Referat & filmer

Studerandemöte: ”Att arbeta för utveckling”

Talare: Don Dahlgren, UBV (Utbildning för Biståndsverksamhet), Cecilia Angberg, Svalorna – Latinamerikasektionen, Klas Hansson, Afrikagrupperna, Emma Blom och Sara Rooth, f.d. FUF-praktikanter, Kjell-Erik Börjesson och Jeanette Stüben, Röda Korsets Folkhögskola, Madeleine Sandstedt-Kjellberger, Sida RIU.Välkomnande och information om FUFs praktikplatsförmedling
Johanna Wallin från FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, hälsade de drygt 60 deltagarna välkomna till studerandemötet, vars tema var praktik och arbetsmöjligheter hos organisationer/myndigheter som arbetar med globala frågor eller annan internationell […]

Publicerat i Referat & filmer

Minority Rights Group International, London

Av: Hanna Nilsson Sahlin

Jag har praktiserat drygt två månader på MRG i London. Min huvudsakliga uppgift var att göra research för en bok om internationell rätt gällande folkmord. Detta innebar mycket självständigt arbete och jag tillbringade mycket tid på olika bibliotek för att hitta bra artiklar som kunde passa i boken. Förutom denna uppgift hade jag mindre uppgifter som bestod i att göra research och bearbeta information för en […]

Publicerat i Praktikberättelser

Action for Southern Africa, London

By: Michael Johansson

My internship with ACTSA started on the 31st of January 2004 after a successful telephone interview with the then Policy Officer of ACTSA Alistair Fraser.
As campaigns intern I was an integral part of the campaigns team and got the opportunity to work with all activities pertaining to this section of ACTSAs organization. One of the specific tasks assigned to the intern is the media monitoring of […]

Publicerat i Praktikberättelser