Seminarium för trafficking

TRAFFICKING AV KVINNOR OCH FLICKOR – del två i seminarieserien ”Våld mot Kvinnor”

Carolina Wennerholm, projektledare för Kvinnoforums nätverksarbete välkomnade till mötet med en kort presentation av dagens talare som deltar i samarrangemanget om trafficking. Talarna var Kajsa Wahlberg, rikskriminalpolisen, Anita Gradin, f.d. Eu- kommissionär och ordförande i Kvinnoforums styrelse, Eva Zillén, Kvinna till Kvinna, Juri Kalikov, AIDS Information and Support Centre, Estland och Eva-Britt Carlsten, Västerbottens läns landsting. De […]

Publicerat i Referat & filmer

Bilden av ”den andre”

Deltagare: Mai Palmberg, forskare på Nordiska Afrikainstitutet, Joe Frans, borgarrådssekreterare och filmproducent, samt Nyamko Sabuni, omvärldsanalytiker.
Samtalsledare: Carl Tham

Deltagarnas anföranden:
Mai Palmberg
Mai har i flera olika omgångar undersökt synen på Afrika i högstadiets läroböcker. Nyligen har den senaste studiens resultat presenterats i boken Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna. Mycket av det som är afrikanskt finns inte med i den bild som presenteras i svenska skolböcker. […]

Publicerat i Referat & filmer

Riksdagsseminarium: Kina i Världen

Talare:
Leif Pagrotsky
Nils-Olof Ericsson
Karl Hallding
Tom Hart
Marie Söderberg

Leif Pagrotsky:
Inledning

Med anledning av Kinas och Taiwans inträden i WTO kommer med all säkerhet utbytet av varor, tjänster, människor och idéer öka över sundet. Detta kan vara den största revolutionen sedan reformerna startades för 20 år sedan. I och med inträdet i WTO står Kina inför två utmaningar: för det första ökar moderniseringen med handeln och för det […]

Publicerat i Referat & filmer

Colombia -”Fred och Mänskliga Rättigheter i Colombia”

Anders Kompass, chef för UNHCHRs kontor i Colombia

1996 grundades UNHCHRs (United Nations High Commissioner for Human Rights) avdelning i Colombia. Avdelningen är unik i sitt slag, då den är den enda avdelningen för mänskliga rättighteter som bildats i ett land, utan att vara sammanlänkad med något annat projekt (till exempel ett FN-mandat i samband med en fredsprocess). Kontoret är litet men har visat sig vara oerhört betydelsefullt och har lett […]

Publicerat i Referat & filmer

Mauretanien: ”Slavery, Ethnic Conflict, and Military Rule”

Garba Diallo, Helsingörs folkhögskola

Mauretanien är ett land som är ganska ouppmärksammat i medierna och som få känner till. Geografiskt är Mauretanien ungefär lika stort som Skandinavien. Landskapet består främst av vidsträckta ökenområden De flesta människorna bor i den södra delen av landet längs Senegal-floden och i huvudstaden Nouakchott som grundades av fransmännen 1952. I Mauretanien möts det svarta Afrika och Nordafrika. Huvuddelen av befolkningen på 2,3 miljoner är araber […]

Publicerat i Referat & filmer