Expertgruppen för biståndsanalys

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://eba.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, är en statlig kommitté under Utrikesdepartementet med uppdrag att utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd för att på så sätt utveckla biståndet och bygga upp en långsiktig kunskapsbas av hög kvalité. EBA samarbetar med forskare och andra experter för att långsiktigt förbättra det svenska biståndet. EBA består av en ordförande och nio ledamöter (expertgruppen), en expert från UD och ett kansli. Kansliet består av fem utredningssekreterare, […]

Publicerat i Praktikplatser

Radiohjälpen – kommunikation/insamlingsavdelningen

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.radiohjalpen.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Radiohjälpen är en stiftelse med uppgiften att samordna insamlingsverksamheten inom svensk public service. Det är den enda organisationen som får samla in pengar i SVT och Sveriges Radio och detta görs främst genom kampanjerna Musikhjälpen, Världens Barn och Kronprinsessan Victorias fond, samt vid Melodifestivalen och katastrofer. Radiohjälpen har ingen egen biståndsverksamhet, utan fördelar insamlade medel till såväl humanitär verksamhet som långsiktigt utvecklingssamarbete internationellt, samt aktiviteter i Sverige till förmån för […]

Publicerat i Praktikplatser

Right Livelihood Award Stiftelsen

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.rightlivelihoodaward.org/

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Right Livelihood-priset, även kallat det ”Alternativa Nobelpriset”, grundades 1980 för att hedra och stötta modiga människor och organisationer som på ett visionärt och föredömligt sätt arbetar för att lösa globala problem. Utöver den årliga prisutdelningen stöttar Right Livelihood-stiftelsen alla sina pristagare, särskilt de som på olika sätt hotas för sina viktiga insatser. Pristagarna gör stora insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och fred. Denis Mukwege, Daniel Ellsberg, Astrid Lindgren och […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Enheten för rättvisa och fred

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor  i Sverige samt ute i fält där Sida i 33 länder  i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika  bedriver utvecklingssamarbete. Sidas anställda bistår regeringen med sin expertkunskap och bidrar med de bedömningar och de underlag regeringen behöver för att […]

Publicerat i Praktikplatser

Svenska Burmakommittén

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.burmakommitten.org

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Svenska Burmakommitténs projekt i Burma stödjer aktivister som på olika sätt kämpar för fred och demokratisering. I Sverige arbetar vi med att förmedla information om situationen i Burma och med påverkansarbete mot makthavare. Vårt fokus ligger på att lyfta fram röster från Burmas civilsamhälle. Burmakommitténs verksamhet vilar på två ben: direkt stöd till gräsrotsaktivister runtom i Burma och informationsarbete i Sverige. Vi vill att internationell verksamhet i Burma ska bidra […]

Publicerat i Praktikplatser