Seminarium 27/9: Biståndsåret 2018 – budgetutfrågning med statssekreteraren

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”, sade Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, när regeringen antog det nya policyramverket för biståndet i december 2016. Sedan dess har det beslutats om nya strategier för bland annat hållbar fred och det humanitära biståndet, och regeringen har redan meddelat att man ökar insatserna för klimat, miljö och hav med cirka 750 miljoner kronor i 2018 års biståndsbudget.

FUF bjuder in […]

Publicerat i Kalender

ICC Sweden, Internationella handelskammaren (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.icc.se

Kort info om praktikplatsen:

ICC Sweden är en av 90 nationalkommittéer inom ICC, som har sitt internationella sekretariat i Paris. ICC är en världsomspännande näringslivsorganisation som jobbar för att underlätta för företag att göra internationella affärer. Medlemmar i ICC är företag från alla branscher och av alla storlekar. Från och med i år har ICC observatörsstatus i FNs generalförsamling, som första näringslivsorganisation någonsin. ICC Sweden är den svenska grenen inom ICC. Vi samarbetar med […]

Publicerat i Praktikplatser

International Foundation for Science (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.ifs.se/

Kort info om praktikplatsen:

International Foundation for Science (IFS) är en icke-statlig internationell stiftelse registrerad enligt svensk lag med finansiering från myndigheter, nationella organisationer, stiftelser och internationella vetenskapliga forsknings- och utvecklingsorganisationer. IFS stöder forskare i utvecklingsländer som arbetar i sina hemländer med forskningsprojekt inom hållbar utveckling av biologiska vatten- och energiresurser. Stödet är främst i form av forskningsstipendier. IFS ger också kapacitetshöjande stöd, såsom resebidrag, anordning av workshops och konferenser, inköp av […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd – Enheten för multilateral samordning (praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM) och innehar ett övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. MULTI innehar för nuvarande tio tjänster: 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare för kommunikation och Sidas multilaterala fokalpunkter i Sidas Multinätverk, 1 samordnare av Sidas Sekonderingsprogram, 1 programadministratör samt enhetschefen. Praktikanten får möjlighet att delta i, lära från och bidra till enhetens […]

Publicerat i Praktikplatser

Sida – Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd – Enheten för global ekonomi och miljö (praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU.

Enheten för global ekonomi och miljö, GECO, har ansvar för att genomföra regeringens beslutade strategier för ekonomiskt respektive miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, och hanterar omkring  1200 mkr per år. Bland GECOs samarbetspartners […]

Publicerat i Praktikplatser