FCG Sweden (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.fcgsweden.se

Kort info om praktikplatsen:

FCG Swedish Development AB is a Swedish consultancy and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in transitional and developing countries. We gain our work mostly through public procurement, and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, DFID, NORAD and other bilateral donors. FCG Sweden works within Public Administration Reforms (PAR), […]

Publicerat i Praktikplatser

The Nordic Africa Institute – Research unit (praktikplats)

Plats:

Uppsala, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://nai.uu.se

Kort info om praktikplatsen:

The Nordic Africa Institute is a research institution tasked to undertake and encourage studies on contemporary Africa or Africa-related issues by scholars in mainly the Nordic and African countries.

The multi-disciplinary focus of its research agenda addresses topical issues within the social sciences. With its research activities pursuing close interaction between Nordic and African scholars, the Institute seeks to enhance international collaboration and aims to contribute towards and stimulate academic as […]

Publicerat i Praktikplatser

PeaceWorks – Volontärhandläggare (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.peaceworks.se

Kort info om praktikplatsen:

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten.

PeaceWorks fem fokusområden är följande:

– Ungas Organisering
– Antirasism
[…]

Publicerat i Praktikplatser

PeaceWorks – Chefsassistent (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.peaceworks.se

Kort info om praktikplatsen:

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten.

PeaceWorks fem fokusområden är följande:

– Ungas Organisering
– Antirasism
[…]

Publicerat i Praktikplatser

Forest, Climate and Livelihoods Research Network (Focali) (praktikplats)

Plats:

Göteborg, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.focali.se

Kort info om praktikplatsen:

Focali är ett svenskt forskarnätverk med bas på Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, vid Chalmers och Göteborgs universitet. Vårt arbete är fokuserat kring skog, hållbar utveckling, bioenergi, klimatförändringar och fattigdomsbekämpning. Våra nära 60 medlemmar, forskare från flera svenska universitet och institutioner, är aktiva i forskningsprojekt över hela världen, främst i Amazonas, Afrika söder om Sahara och Syd- och Sydostasien.

Focali huvudsyfte är att öka kommunikationen mellan akademin, myndigheter, privata sektorn och civilsamhället, för […]

Publicerat i Praktikplatser