Seminarium: Agenda 2030 – där står vi idag

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

I september har det gått tre år sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater. Vi står inte längre i startgroparna, men hur långt har vi kommit? Vad är på gång framöver? Och hur bidrar Sverige på global nivå?

FUF har under de senaste åren noga följt Sveriges […]

Publicerat i Kalender

”När jag kom hit fick jag höra om alla möjligheter som finns” – sök till Sommarakademin 2018!

Hillevi der Nederlanden, Paulina Orrego och Andrea García deltog under Sommarakademin 2017.

Ansökan är nu öppen till Sommarakademin som äger rum dem 13-17 augusti. Där får unga diskutera globala utvecklingsfrågor, de Globala målen och om vad världen och Sverige gör för att målen ska uppnås. Vi intervjuade några av förra årets deltagare för att ta reda på vad de tyckte var roligast och mest lärorikt under utbildningen.

Publicerat i Nyheter

FUF-prisseminarium: Gun-Britt Andersson – utvecklingsoptimist trots allt?

Gun-Britt Andersson och Hanna Tsadik tilldelades 2017 års FUF-pris. Vid det första av två prisutdelningstillfällen mottar Gun-Britt Andersson sitt pris och talar på temat:

Utvecklingsoptimist trots allt?

Bistånd behövs och kan göra nytta, men det är inte alltid lätt att avgöra vad som är mest angeläget att satsa på och sen visa på […]

Publicerat i Kalender

FILM: Statslöshet och mänskliga rättigheter

Att vara statslös innebär att inte betraktas som en medborgare av någon stat. Statslöshet leder till utanförskap och utsatthet, både för de statslösa och deras familjer. Personer som saknar medborgarskap nekas grundläggande rättigheter och en enorm osäkerhet präglar deras vardag.

Vad innebär det att vara statslös rent juridiskt? Vad har det för konsekvenser för individerna och samhället? Hur ser diskussionen kring statslöshet ut idag?

FUF-fåtöljen […]

Publicerat i Referat & filmer

Seminarium: Vad händer egentligen i Etiopien – och vad gör Sverige?

De senaste tre åren har varit en dramatisk tid i Etiopien. Ett folkligt uppror har pågått utanför huvudstaden, bemött med väpnat våld och undantagstillstånd. Minst 1 000 människor har dött och åtminstone 50 000 har fängslats. Fria medier saknas och internet är periodvis nedstängt. Därtill finns en etniskt färgad polarisering […]

Publicerat i Kalender