Ansökningsformulär

Blev du nyligen medlem i FUF? Bifoga ett scannat kvitto på din medlemskapsinbetalning så behöver vi inte vänta på att din betalning registreras av banken och kan snabbare handlägga din praktikansökan!

Innan du skriver din ansökan rekommenderar vi att du läser igenom FUFs ansökningstips. Där tipsar vi om  viktiga saker att tänka på när du skriver din ansökan.

Använd detta formulär för att skicka in din praktikansökan till FUF:s praktikbank. Till ansökan ska CV (max 2 A4 sidor), personligt brev (max 1 A4 sida) och Ladokintyg bifogas. Du skickar enbart in en ansökan, till vilken du bifogar ett CV och ett personligt brev. Din ansökan matchas med samtliga praktikplatser i praktikplatsbanken. I formuläret har du möjlighet att specificera vilken/vilka platser du är mest intresserad av. Vill du ha möjlighet att bli rekommenderad till praktikarbetsplatser där arbetsspråket är engelska, som tex FCG Sweden skicka då CV och personligt brev skrivet på engelska.

Observera! Ditt CV och personliga brev bör inte nämna en enskild praktikarbetsplats eftersom det begränsar vilka praktikarbetsplatser du kan bli rekommenderad till.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Kontaktuppgifter

Namn *
Adress *
Postadress *
Telefon
Mobiltelefon
E-post *

Medlemskap (obligatoriskt)

Jag har betalt medlemsavgiften till FUF *

Blev du nyligen medlem i FUF? Bifoga ett scannat kvitto på din medlemskapsinbetalning så behöver vi inte vänta på att din betalning registreras av banken och kan snabbare handlägga din praktikansökan!


Inskriven på praktikkurs på universitet/högskola (obligatoriskt)

Det är ett absolut krav att du under praktikperioden är inskriven vid ett svenskt universitet/högskola och läser en praktikkurs på 30 hp. Genom att du svarar ja förutsätter vi att du uppfyller kravet. Du är själv ansvarig för att uppfylla kravet. Observera att 15 hp praktikkurs ej godtas.

Jag kommer under praktiken att vara inskriven på en 30 hp praktikkurs vid ett svenskt universitet/högskola och kommer därmed att kunna tillgodoräkna mig praktiken som högskolepoäng.
JaNej

Universitets/Högskoleutbildning

Senaste rapporterade poäng (år - datum)

Avklarade högskolepoäng
högskolepoäng

Huvudsaklig examen (t.ex. Samhällsvetare, Ekonom)

Kurser med utvecklingsinriktning (max 3)
poäng:
poäng:
poäng:


Ideellt engagemang i utvecklingsfrågor (max 3)

1.

Organisation/Plats
Arbetsuppgifter
Aktivitetsgrad - antal år

2.

Organisation/Plats
Arbetsuppgifter
Aktivitetsgrad - antal år

3.

Organisation/Plats
Arbetsuppgifter
Aktivitetsgrad - antal år

Relevant utlandserfarenhet (max 3)

1.

Plats
Syfte
Period

2.

Plats
Syfte
Period

3.

Plats
Syfte
Period

Språkkunskaper (max 5 st, se nedan)

OBS! För att din ansökan ska gå igenom MÅSTE du fylla i alla 5 fält, men inte nödvändigtvis kunna 5 språk. På de fält du inte fyller i kan du helt enkelt sätta ett kryss och markera valfri nivå.

Språk 1:
Nivå: Grundläggande (baskunskaper)Goda kunskaper (turistspråk)Mycket goda kunskaper (arbetsspråk)
Språk 2:
Nivå: Grundläggande (baskunskaper)Goda kunskaper (turistspråk)Mycket goda kunskaper (arbetsspråk)
Språk 3:
Nivå: Grundläggande (baskunskaper)Goda kunskaper (turistspråk)Mycket goda kunskaper (arbetsspråk)
Språk 4:
Nivå: Grundläggande (baskunskaper)Goda kunskaper (turistspråk)Mycket goda kunskaper (arbetsspråk)
Språk 5:
Nivå: Grundläggande (baskunskaper)Goda kunskaper (turistspråk)Mycket goda kunskaper (arbetsspråk)

Övrigt

Jag har kunskaper/erfarenhet inom följande områden:

Mänskliga rättigheter
Jämställdhet
Freds- och konfliktfrågor
Flyktingfrågor
Folkhälsa
Globala rättvisefrågor
Biståndspolitik
Samhällsplanering
Multinationella organisationer t.ex. FN
Offentlig förvaltning
Civila samhället
Fackligt arbete
Kultur
Ungdomsfrågor
Miljö
Klimat
Energi
Vatten
Jordbruk

Utvecklingsekonomi
Nationalekonomi
Företagsekonomi
Miljöekonomi
Mikrofinans
Rättvis handel
CSR

Utbildningsfrågor
E-learning, MOOC etc
E-Governace
ICT
Organisationsutveckling
Organisationsstyrning
Strategi- och metodfrågor
Budget och redovisning
Statistik

Journalistik
Informations-/ kommunikationsarbete
Presentationstekniker
Eventplanering och genomförande
Layout och formgivning
Skapa/redigera hemsidor
Webbredaktör för hemsida/blogg
Social medier

Databashantering
Hårdvara
Mjukvara
Office-paketet
Adobe-program

Jag har kunskaper/erfarenhet av följande regioner:
Afrika, speciellt (land)
Asien, speciellt (land)
Mellanöstern, speciellt (land)
Latinamerika, speciellt (land)
Oceanien, speciellt (land)
Europa, speciellt (land)


Tider/Möjligheter:

Den här ansökan avser vårterminen 2018. Alla praktikplatser som FUF förmedlar är på heltid och under en hel termin. Din ansökan tas bort ur praktikantdatabasen när platserna är tillsatta.

Jag har förstått *

Platser jag är mest intresserad av:

Övriga upplysningar

Bilagor (max 5 st om 2 MB vardera)

OBS! Bifoga gärna en printscreen där det står att du har betalat medlemsavgiften, då kan vi handlägga din ansökan direkt!

Bilaga 1 (CV, max två A4-sidor):
Bilaga 1 (Personligt brev, max en A4-sida):
Bilaga 2 (Studieintyg):
Bilaga 3 (Inbetalning av medlemsavgift):
Bilaga 4 (Övrigt):
Bilaga 5 (Övrigt):


Observera! Om du tidigare har skickat in en ansökan kommer din tidigare ansökan att ersättas av denna.

Dela det här: