Ansökningsinfo

Vem kan söka?
För att kunna söka en praktikplats via FUF ska du vara:

– Universitets- eller högskolestuderande eller nyligen klar med din utbildning.

– Inskriven på en 30 hp praktikkurs vid ett svenskt universitet och därmed ha möjlighet att kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng.

– Intresserad av globala frågor/utvecklingsfrågor, avspeglat i studier, engagemang eller liknande.

– Medlem i Föreningen för Utvecklingsfrågor. Årsavgiften för studerande är 150 kr och mer information om hur du betalar hittar du här.
OBS! När du har betalat din medlemsavgift bör du bifoga en skärmdump på din betalning i ansökningsformuläret. Då kan vi handlägga din ansökan snabbare.

När ska du söka?

Inför vårterminen:

  • Mitten – slutet av september:  Skicka in din ansökan. Givetvis kan du söka senare, men då har du inte chans att bli matchad mot alla platser.
  • Början av oktober – december: Rekrytering pågår. I början av december räknar vi med att alla platser är tillsatta.

Inför höstterminen: 

  • Mitten – slutet av februari: Skicka in din ansökan. Givetvis kan du söka senare, men då har du inte chans att bli matchad mot alla platser.
  • Början av mars – maj: Rekrytering pågår. I början av maj räknar vi med att alla platser är tillsatta.

Hur skriver jag en bra ansökan?

Läs FUFs ansökningstips där vi samlat våra bästa tips och trix för att knipa drömpraktiken!

Vad ska ansökan innehålla?

1.  Ifyllt ansökningsformulär.
Alla obligatoriska fält måste fyllas i. Formuläret  används endast av FUF i urvalsprocessen – allt du skriver där måste därför styrkas i ditt CV. 

2. Bifogat studieintyg (exempelvis från LADOK) på avklarade kurser och antal högskolepoäng (ECTS).  Gamla poäng ska översättas till högskolepoäng.
Bifoga endast övriga relevanta intyg och skrivprov.

3. CV, max två A4 långt. 
Ditt CV kommer att vidarebefordras till praktikarbetsplatsen om du blir en av FUF:s rekommenderade kandidater. Glöm inte att lista alla dina meriter, t.ex. språk, ideellt engagemang, vilka dataprogram du behärskar etc. Beskriv även din universitetsutbildning, vilka kurser du läst och uppsatser du skrivit. Läs också våra ansöknings på hur du skriver ett bra CV! 

4. Bifogat personligt brev, max en A4 långt.
OBS! Ditt personliga brev ska inte nämna en specifik praktikarbetsplats. Du har möjlighet att anmäla intresse för fem specifika platser i ansökningsformuläret. 
För mer information om hur du skriver ett bra personligt brev, läs våra ansökningstips. 

Gör ansökan via vårat onlineformulär!

Ansökningar och praktikplatser
FUF har ingen deadline för praktiksökanden. och de praktiker som FUF förmedlar är terminsbaserade under höst- eller vårtermin.
Praktikplatserna publiceras i praktikplatsbanken och vi kommunicerar det exempelvis på hemsidan och via våra sociala medier; Twitter, Facebook och Instagram. 

Kort om handläggningen
När du skickat in din ansökan får du besked om att vi mottagit den. FUF kontrollerar sedan att du uppfyller grundkraven och att du betalt medlemsavgift. Därefter påbörjas handläggningen och FUF gör en meritbedömning av alla ansökningar. I meritbedömningen granskas bland annat antal avklarade poäng, vad du har läst för kurser, aktivt ideellt engagemang, språkkunskaper samt erfarenheter av låginkomstländer. Alla dessa faktorer vägs samman och utifrån meritbedömningen matchas sökande med praktikplatser, i enlighet med de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas från de olika praktikarbetsplatserna.

De som blir aktuella som rekommenderade kandidater till en praktikplats meddelas via e-mail. Du kan komma att bli rekommenderad till flera platser. Den som inte är aktuell för en plats ligger kvar i praktikbanken som sökande, men får alltså inget svar. Skulle en lämplig plats dyka upp så kontaktar vi dig.

FUF:s rekommenderade kandidater skickas över till den mottagande praktikarbetsplatsen som sedan väljer vilka som kallas till intervju och tar det slutgiltiga beslutet angående tillsättningen. Beroende på hur arbetsbelastningen ser ut hos den mottagande praktikarbetsplatsen kan det dröja innan du som blivit rekommenderad kontaktas av dem.

Frågor
FAQ hittar du här.

Flyer
Välkommen att  ladda ner vår flyer om praktikantprogrammet. I den hittar du kortfattad information om praktikantprogrammet.

Dela det här: