Ansökningsinfo

Vem kan söka?
För att kunna söka en praktikplats via FUF ska du vara:

– Universitets- eller högskolestuderande eller nyligen klar med din utbildning (men då antagen till en fristående praktikkurs på distans). Senast tagna poäng får vara högst ett år gamla vid ansökningstillfället.

– Inskriven på en 30 hp praktikkurs vid ett svenskt universitet och därmed ha möjlighet att kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng. Observera att 15 hp praktikkurs ej godtas.

– Intresserad av globala frågor/utvecklingsfrågor, avspeglat i studier, engagemang eller liknande.

– Medlem i Föreningen för Utvecklingsfrågor. Årsavgiften för studerande är 150 kr. Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 702-4532. Vi behöver ditt namn och e-postadress på inbetalningskortet. Om du betalar över Internet skriver du ditt namn och e-post i meddelandefältet, maila oss (fuf@fuf.se) dina kontaktuppgifter om det inte får plats. Ansökningar från den som inte är medlem stryks.

Ansökan ska innehålla:

1.  Ifyllt ansökningsformulär.
Ansökningar där blanketten inte är helt ifylld  behandlas ej. Formuläret skickas aldrig vidare till den mottagande praktikarbetsplatsen utan används av FUF i urvalsprocessen.

2. Bifogat intyg på avklarade kurser där det klart framgår vilka kurser och hur många högskolepoäng (ECTS) du klarat av (styrkt av Ladok-utdrag el. dyl.). Har du ”gamla” poäng – översätt dem till hp! Vi vill också tydligt se vilka dina senast avklarade poäng är.
Bifoga endast övriga relevanta intyg. Bifoga inte uppsatser och liknande, men nämn gärna, i t.ex. ditt CV, att du skrivit dem samt titel, innehåll, antal poäng etc.

3. CV eller meritförteckning.

Ditt CV/meritförteckning kommer att vidarebefordras till praktikarbetsplatsen om du blir en av FUF:s rekommenderade kandidater. Glöm inte att lista alla dina meriter även t.ex. språk, ideellt engagemang, vilka dataprogram du behärskar etc. Tänk på att alla inte vet vad just ditt universitetsprogram utrustar studenterna med. Ge gärna exempel på kurser, metoder och/eller liknande.

4. Bifogat personligt brev, en A4 långt.
Ditt personliga brev kommer att vidarebefordras till praktikarbetsplatsen om du blir en av FUF:s rekommenderade kandidater. Brevet bör inte nämna en enskild praktik/arbetsplats  för att inte begränsa vilka praktikarbetsplatser du kan bli rekommenderad till. Vi kan efter att ha mottagit din ansökan få in ny annonser om praktikplatser som är relevanta för dig och det blir då svårt att skicka vidare din ansökan om den riktar sig åt en helt annan arbetsplats. Att lista vilka platser/typer av praktiker du intresserad av finns möjlighet att göra i formuläret. Det personliga brevet kan bland annat innehålla information om varför du söker praktik, vad du har för tidigare erfarenheter/kompetens, vad du kan bidra med på praktikarbetsplatsen, vad du har för intresseområden/önskar lära dig mer om. Läs många praktikannonser. Ofta efterfrågas samma typ av erfarenheter, t.ex. kommunikation, analytisk förmåga och erfarenhet av administration. Förklara inte bara att du har de erfarenheter du har, utan ge exempel och förklara hur du fick dem.

Gör ansökan via vårat onlineformulär!

Ansökningar och praktikplatser
FUF har ingen deadline för praktiksökanden. De praktiker som FUF förmedlar är terminsbaserade och rekrytering inför höstterminerna sker under våren (april-maj) och rekrytering inför vårterminerna sker under hösten (okt-nov). Praktikplatserna läggs upp i praktikbanken – håll utkik på hemsidan eller följ oss på Twitter/gilla oss på Facebook så dyker de även upp där. Där framgår också tydligt vilka praktikplatser som redan är tillsatta. Platserna är således inte tillsatta så länge det inte står utskrivet i annonsen.

Kort om handläggningen
När du skickat in din ansökan får du besked om att vi mottagit den. FUF kontrollerar sedan att du uppfyller grundkraven och att du betalt medlemsavgift. Därefter påbörjas handläggningen och FUF gör en screening och meritbedömning av alla ansökningar. I meritbedömningen granskas bland annat antal avklarade poäng, hur många av dessa poäng som gäller utvecklingsorienterade ämnen, aktivt ideellt engagemang i frågor som ligger inom det internationella området, språkkunskaper samt erfarenheter av utvecklingsländer. Alla dessa faktorer vägs samman och utifrån meritbedömningen matchas sökande med praktikplatser, i enlighet med de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas från de olika praktikarbetsplatserna.

De som blir aktuella som rekommenderade kandidater till en praktikplats meddelas via e-mail. Du kan komma att bli rekommenderad till flera platser. Den som inte är aktuell för en plats ligger kvar i praktikbanken som sökande, men får alltså inget svar. Skulle en lämplig plats dyka upp så kontaktar vi dig.

FUF:s rekommenderade kandidater skickas över till den mottagande praktikarbetsplatsen som sedan väljer vilka som kallas till intervju och tar det slutgiltiga beslutet angående tillsättningen. Beroende på hur arbetsbelastningen ser ut hos den mottagande praktikarbetsplatsen kan det dröja innan du som blivit rekommenderad kontaktas av dem.

Frågor
FAQ hittar du här.

Broschyr
Välkommen att  ladda ner vår Broschyr om praktikantprogrammet. I den hittar du ytterligare svar och tips om praktikantprogrammet.

Dela det här:Share on Facebook0Tweet about this on TwitterEmail this to someone