Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om praktikförmedlingen.

När ska man söka FUFs praktikplatser?
De praktiker som FUF förmedlar är terminsbaserade och rekrytering inför höstterminerna sker under våren (mars-maj) och rekrytering inför vårterminerna sker under hösten (sept-nov). Att FUF får in sista-minuten-praktikplatser är dock inte ovanligt och det är därför aldrig för sent att skicka in en ansökan! Observera att FUF har stängt mellan ca 1/7 – 15/8 samt ca 20/12 – 10/1.

När publicerar ni de nya platserna?
Vanligen publiceras höstterminen praktikplatser under mars och vårterminens praktikplatser under september.

Kan jag söka praktik även om jag betalar medlemsavgiften samma dag som jag ansöker?
Ja, det går bra! Din ansökan kommer dock inte att ingå i vår praktikbank, och du få besked om mottagen ansökan, förrän medlemsavgiften har registrerats i vårt system.

Måste jag skicka med kvitto på att jag har betalat medlemsavgiften?
Nej. När du betalar får vi meddelande om det inom ca 5 arbetsdagar. Glöm dock inte att skriva namn och mailadress på inbetalningskortet! Betalar du på Internet så kan du för säkerhets skull, om du inte får plats med alla uppgifter på meddelanderaden, skicka ett mail till oss med dessa uppgifter samt ange den dag du betalat. Du får ett bekräftelsemail från oss om att du blivit medlem när din betalning har registrerats.

Hur många platser finns det att söka?
I snitt förmedlas ca 35 platser per termin. FUF brukar få in ca 150 praktikansökningar från studenter per termin.

Måste man vara medlem i FUF för att söka praktik?
Ja. Medlemsavgiften för studerande är 150:- och för ordinarie 200:-, den inbetalas till bankgironummer 702-4532. Medlemskapet gäller per ett år från det att betalningen nått FUF.

Behandlar ni inte min ansökan om jag inte är medlem?
Är du inte FUF-medlem vid ansökningstillfället skickar vi först en påminnelse om att du måste bli medlem för att vi ska kunna handlägga din ansökan. Skulle du trots detta inte betala avgiften behandlar vi inte din ansökan.

Måste man vara universitets- eller högskolestudernade för att kunna söka?
De arbetsplatser som FUF förmedlar praktikanter till kräver att praktikanten ska vara inskriven vid ett svenskt universitet eller högskola och läsa en 30 hp pratikkurs. Observera att 15 hp praktikkurs ej godtas. Detta handlar dels om att praktiken ska vara en del av en utbildning och att praktikanten ska ha möjlighet att ta studielån under praktiktiden samt dels om att praktikanten ska vara försäkrad via universitetet. Om 30 hp praktik inte ingår i din ordinarie utbildning eller om du är nyligen utexaminerad,  kan du söka fristående praktikkurser på ett flertal universitet i Sverige och på så sätt uppfylla kravet.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot allmänna ansökningar från arbetssökanden eller studerande på andra nivåer än högskola/universitet.

Hur väljer ni ut praktikanter?
Vi gör en meritbedömning av alla ansökningar och utifrån den matchar vi ihop sökande med praktikplatser. Vi utgår framförallt från de egenskaper/kompetenser praktikplatsen frågar efter (detta kan t.ex. gälla språk, ämneskunskaper, utlandserfarenhet, antal avklarade högskolepoäng, erfarenheter av specifika arbetsuppgifter som kommunikation, administration, ekonomi etc). Därefter föreslår vi de praktikanter vi valt ut för den aktuella organisationen/myndigheten/företaget. De tar sedan det slutgiltiga beslutet (ofta efter en intervju).

Vad är meriterande i er bedömning?
Utöver en bedömning av hur väl kandidatens profil matchar önskemål från den praktikmottagande arbetsplatsen, granskar vi också hur många universitetspoäng den sökande har klarat av och hur många av dessa poäng som gäller utvecklingsorienterade ämnen. Vi tittar på aktivt ideellt engagemang (inte passivt medlemskap) i frågor som ligger inom det internationella området, språkkunskaper och förmåga att uttrycka sig samt erfarenhet av utvecklingsländer, t.ex. genom volontärarbete, MFS, längre resor och liknande. Alla dessa faktorer vägs samman i bedömningen.

Varför skall jag skicka in uppgifter på avklarade poäng?
Så att vi kan göra en korrekt meritbedömning och så vi ser att du uppfyller kraven för att kunna söka praktik (sista poäng får ej vara mer än ett år gammalt).

Hur rangordnar jag vilka platser jag vill söka?
Det finns utrymme i formuläret att nämna vilka platser som du tycker är mest intressanta. formuläret skickas inte vidare till den mottagande praktikarbetsplatsen utan används endast av FUF i urvalsprocessen.

Får man besked om att ni tagit emot ansökan?
Ja. Däremot får bara de som därefter rekommenderats till en praktikplats vidare besked. Se nedan.

Hur lång tid tar handläggningen?
Det beror på när under året du skickar in din ansökan. Våra praktiker är terminsbaserade och tillsättningarna sker därför i relation till detta (mars-maj för höstterminens praktiker och sept-nov för vårterminens praktiker). Du får ett besked när din praktikansökan är mottagen och meddelas sedan om du blir aktuell som rekommenderad kandidat till någon praktikplats.

Jag har inte fått något besked från er, får jag ingen plats då?
Din ansökan är aktiv i vår praktikbank. Dyker det upp någon plats som matchar dina erfarenheter, intresse och meriter så hör vi av oss. När specifika platser är tillsatta skriver vi ut detta i respektive praktikannonser. Meddela oss gärna om det inte längre är aktuellt för dig med praktik, då tar vi bort din ansökan ur praktikbanken.

Vem betalar mig under praktikperioden?
Praktiken är helt oavlönad. Praktikerna kräver att man är inskriven vid svenskt universitet eller högskola och kan tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng, då har man också möjlighet till CSN-stöd under praktiken.

Jag är inte svensk medborgare men studerar under detta år på ett svenskt universitet. Kan jag söka praktik?
Ja. Observera dock att du måste uppfylla kravet på att vara inskriven på en 30 hp praktikkurs samt att de flesta praktikplatser har krav på flytande svenska i tal och skrift.

Jag är svensk medborgare och studerar just nu på ett utländskt universitet, men planerar att komma tillbaka till Sverige. Kan jag söka praktik?
Ja, om du under praktiken  är inskriven vid ett svenskt universitet och läser en 30 hp praktikkurs. Utländska universitet som huvudman godtas tyvärr inte.

Jag har bara studerat i två terminer. Har jag någon chans att få en praktikplats?
Ja. Kraven på de sökande ser olika ut. Vissa platser vill ha någon som inte kommit så långt i sina studier. Andra behöver någon med djupgående kunskaper inom ett specialområde, som nästan är klar med sin utbildning.

Jag fick en praktikplats förra året. Kan jag söka igen?
Ja. Du kan söka praktik hur många gånger du vill så länge du är medlem och i övrigt uppfyller våra krav. Du kan dock i princip bara tilldelas två praktikplatser, sedan prioriterar vi dem som aldrig fått chans att göra praktik. Skulle det inte finnas andra lämpliga sökande till en praktikplats kan du komma ifråga även om du redan gjort praktik två gånger.

Hittade du inte svar på din fråga? Maila oss på praktik@fuf.se.
Det går också bra att ringa på 070-090 60 32.

Dela det här: