Praktikplatsbanken

Sortera efter:

Sida 1 av 1

5 annonser hittades.

Sida – Avdelningen för ledningsstöd, Enheten för verksamhetsstyrning

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Enheten för verksamhetsstyrning ansvarar för frågor kring styrning, ledning och uppföljning för hela myndigheten. Enhetens uppdrag är att genom kvalitativa analyser och nära samarbete med verksamheten bidra till ökad effektivitet och bättre kvalitet i genomförandet av biståndet.

Praktiken är placerad på statistikfunktionen på enheten. Statistikfunktionen ansvarar för […]

Commercial Office of Ecuador PRO ECUADOR – Communications and PR Department

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.proecuador.gob.ec

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

The Commercial Office of Ecuador in Stockholm, Sweden is one of the 32 worldwide offices of the Ecuadorian Agency for Export and Investment Promotion PRO ECUADOR. The goal of PRO ECUADOR is to promote and increase the exports of Ecuadorian products and services abroad, attract Foreign Direct Investment, provide technical assistance and services to Ecuadorian companies to export and attract investment, among others. PRO ECUADOR is part of the Ministry […]

LSU – Politik och påverkan

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.lsu.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att gemensamt förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. Vår uppgift […]

Sida – Afghanistanenheten

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom och vi gör det genom att vara öppna, målmedvetna och modiga i vårt agerande.

Avdelningen  för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd (HUMASIEN) ansvarar för Sidas stöd till utvecklingsinsatser i Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt handlägger det samlade humanitära biståndet. Avdelningen består av en stab, två […]

Swedish International Agriculture Network Initiative, SIANI

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.siani.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

SIANI är ett  Sida finansierat öppet nätverk med uppdrag att upplysa och utveckla ny kunskap om jordbrukets betydelse för fattigdomsbekämpning som ett bidrag till en upplyst debatt och välgrundat beslutsfattande .Nätverket har mer än 2200 medlemmar från hela världen.  I Sverige samordnar  SIANI aktiviteter över hela sektorn med deltagande från myndigheter, civilsamhälle, privata sektorn och akademin.
Nätverket  är  plattform för  discussion kring Agenda 2030 och de frågor  rör hunger ,näringsrik […]

Sortera efter:

Sida 1 av 1