Praktikplatsbanken

Sortera efter:

Sida 1 av 212
6 annonser hittades.

International Foundation for Science (Praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.ifs.se/

Kort info om praktikplatsen:

International Foundation for Science (IFS) är en icke-statlig internationell stiftelse registrerad enligt svensk lag med finansiering från myndigheter, nationella organisationer, stiftelser och internationella vetenskapliga forsknings- och utvecklingsorganisationer. IFS stöder forskare i utvecklingsländer som arbetar i sina hemländer med forskningsprojekt inom hållbar utveckling av biologiska vatten- och energiresurser. Stödet är främst i form av forskningsstipendier. IFS ger också kapacitetshöjande stöd, såsom resebidrag, anordning av workshops och konferenser, inköp av […]

FCG Sweden (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.fcgsweden.se

Kort info om praktikplatsen:

FCG Swedish Development AB is a Swedish consultancy and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in transitional and developing countries. We gain our work mostly through public procurement, and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, DFID, NORAD and other bilateral donors. FCG Sweden works within Public Administration Reforms (PAR), […]

Swedish International Agricultural Network Initiative / Stockholm Environment Institute (SIANI/SEI) (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.siani.se

Kort info om praktikplatsen:

SIANI är ett Sida finansierat öppet nätverk med uppdrag att upplysa och utveckla ny kunskap om betydelse av hållbart jordbruk och naturresursförvaltning för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling i låginkomstländer.

SIANI samordnar aktiviteter över hela sektorn, med aktivt deltagande från myndigheter , civilsamhälle, privata sektorn ,akademin. och representanter från internationella organisationer. Nätverket är plattform för ett brett spektrum aktörer intresserade av globala utvecklingsfrågor inom jordbruket, med särskilt fokus på frågor om hållbart […]

International IDEA – Global Programs/Political Parties, Representation and Participation Team (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.idea.int

Kort info om praktikplatsen:

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) is an intergovernmental organization that supports sustainable democracy worldwide.

International IDEA’s mission is to support sustainable democratic change by providing comparative knowledge, and assisting in democratic reform, and influencing policies and politics.

International IDEA’s Political Parties, Representation and Participation programme (PPRP) focuses primarily on producing and providing comparative knowledge that helps democratic functioning of political parties, old and new, to be responsible […]

Sida – Avdelningen för Partnerskap och Innovation – Enheten för Forskningssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Forskningssamarbetet är en viktig del av Sidas verksamhet och styrs av en särskild strategi som beslutats av regeringen. Målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Sidas Forskningsenhet ansvarar för stöd till program inom t ex hälsa, samhällsvetenskap, jordbruk, miljö, naturvetenskap och teknik. Genom dessa vill vi dels stärka forskningskapaciteten i låginkomstländer och dels främja ny kunskap som är relevant för utvecklingen av dessa länder. […]

Sortera efter:

Sida 1 av 212