Tidigare praktikplatser

Sortera efter:

Sida 1 av 75123...75
374 annonser hittades.

FCG Swedish Development AB (2 internship positions)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.fcgsweden.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

FCG Sweden is a Swedish consultancy firm and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in the global south. We gain our work mostly through public procurement and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, DFID, Norad and other bilateral donors.

FCG Sweden works within Public Administration Reforms (PAR), Public Financial Management […]

Sida – PARTNER/ELO – Organisatoriskt lärande och organisationsutveckling för Agenda 2030 (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Sida samarbetar med och förmedlar bidrag och annan finansiering till dem som kan frigöra människors kraft att förändra.

Med Agenda 2030 har världen fått 17 ambitiösa mål samtidigt som det finns stora globala utmaningar att överkomma. […]

PeaceWorks – Volontärhandläggare (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.peaceworks.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten. PeaceWorks fem fokusområden är följande:

– Ungas Organisering
– Antirasism
[…]

PeaceWorks – Chefsassistent (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.peaceworks.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten. PeaceWorks fem fokusområden är följande:

– Ungas Organisering
– Antirasism
[…]

ICC Sweden, Internationella handelskammaren (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.icc.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

ICC Sweden är en av 90 nationalkommittéer inom ICC, som har sitt internationella sekretariat i Paris. ICC är en världsomspännande näringslivsorganisation som jobbar för att underlätta för företag att göra internationella affärer. Medlemmar i ICC är företag från alla branscher och av alla storlekar. Från och med i år har ICC observatörsstatus i FNs generalförsamling, som första näringslivsorganisation någonsin. ICC Sweden är den svenska grenen inom ICC. Vi samarbetar med […]

Sortera efter:

Sida 1 av 75123...75