Tidigare praktikplatser

Sortera efter:

Sida 1 av 69123...69
345 annonser hittades.

Forum Syd – Generalsekreterarens stab

Plats:

Stockholm, sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.forumsyd.org

Kort info om praktikplatsen:

Forum Syd fungerar som en plattform för civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med bistånd och utveckling. Vi har kontor och programverksamhet i fem länder: Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia och Vilnius (för arbete i Belarus), där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Forum Syd grundades 1995 och är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation. Tillsammans med våra cirka 160 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt […]

Operation 1325 – Chefsassistent (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.operation1325.se

Kort info om praktikplatsen:

Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik och fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Vi är en paraplyorganisation med fem svenska kvinno- och fredsorganisationer som medlemmar.

Operation 1325 arbetar med ömsesidig kapacitetsutveckling tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer i konfliktländer, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika, Albanien, Turkiet och Colombia. Vi arbetar med freds- och säkerhetsaktörer för att utveckla och förbättra metoder för genomförandet av resolution 1325. Vi […]

Sida – Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd – Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati, DEMO, har ansvar för att genomföra strategier som gäller särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering och hantera omkring 785 mkr per år. Enhetens portfölj innehåller idag ca 90 insatser. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska frivilligorganisationer och partinära organisationer. Enheten har  drygt 20 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Praktiken syftar till att ge kunskap om hur en strategi genomförs i […]

Tankesmedjan Global Utmaning (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.globalutmaning.se

Kort info om praktikplatsen:

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som arbetar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Tankesmedjan tar fram kunskapsbaserade förslag för att förändra samhället i en hållbar riktning och uppnå de globala målen i Agenda 2030. Vi för samman personer med kunskap från forskning och praktiska erfarenheter från olika sektorer för att mötas och tänka kring långsiktiga lösningar på samhällets utmaningar. Tankesmedjor är ett internationellt fenomen som växer fram på […]

The Nordic Africa Institute – Research unit (praktikplats)

Plats:

Uppsala, Sverige

När:

Höstterminen 2017

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://nai.uu.se

Kort info om praktikplatsen:

The Nordic Africa Institute is a research institution tasked to undertake and encourage studies on contemporary Africa or Africa-related issues by scholars in mainly the Nordic and African countries.

The multi-disciplinary focus of its research agenda addresses topical issues within the social sciences. With its research activities pursuing close interaction between Nordic and African scholars, the Institute seeks to enhance international collaboration and aims to contribute towards and stimulate academic as […]

Sortera efter:

Sida 1 av 69123...69