Tidigare praktikplatser

Sortera efter:

Sida 1 av 77123...77
381 annonser hittades.

FCG Swedish Development AB (2 internship positions)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.fcgsweden.se

Kort info om praktikplatsen:

FCG Sweden is a Swedish consultancy firm and training organisation and the focus of our work lies on capacity building and institutional development in the global south. We gain our work mostly through public procurement and the projects are commissioned by donor organisations such as Sida, the World Bank, the European Union, UN agencies, DFID, Norad and other bilateral donors.

FCG Sweden works within Public Administration Reforms (PAR), Public Financial Management […]

Sida – PARTNER/ELO – Organisatoriskt lärande och organisationsutveckling för Agenda 2030 (praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sida bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Sida samarbetar med och förmedlar bidrag och annan finansiering till dem som kan frigöra människors kraft att förändra.

Med Agenda 2030 har världen fått 17 ambitiösa mål samtidigt som det finns stora globala utmaningar att överkomma. […]

International Foundation for Science (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.ifs.se/

Kort info om praktikplatsen:

International Foundation for Science (IFS) är en icke-statlig internationell stiftelse registrerad enligt svensk lag med finansiering från myndigheter, nationella organisationer, stiftelser och internationella vetenskapliga forsknings- och utvecklingsorganisationer. IFS stöder forskare i utvecklingsländer som arbetar i sina hemländer med forskningsprojekt inom hållbar utveckling av biologiska vatten- och energiresurser. Stödet är främst i form av forskningsstipendier. IFS ger också kapacitetshöjande stöd, såsom resebidrag, anordning av workshops och konferenser, inköp […]

Sida – Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd – Enheten för multilateral samordning (praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM) och innehar ett övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. MULTI innehar för nuvarande tio tjänster: 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare för kommunikation och Sidas multilaterala fokalpunkter i Sidas Multinätverk, 1 samordnare av Sidas Sekonderingsprogram, 1 programadministratör samt enhetschefen. Praktikanten får möjlighet att delta i, lära från och bidra till enhetens […]

Sida – Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd – Enheten för global ekonomi och miljö (praktikplats)

Plats:

Stockholm

När:

Vårterminen 2018

Längd / Omfattning:

En termin / Heltid

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU.

Enheten för global ekonomi och miljö, GECO, har ansvar för att genomföra regeringens beslutade strategier för ekonomiskt respektive miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, och hanterar omkring  1200 mkr per år. Bland GECOs samarbetspartners […]

Sortera efter:

Sida 1 av 77123...77