Tidigare praktikplatser

Sortera efter:

Sida 1 av 82123...82
409 annonser hittades.

Forum Syd – Policy och kommunikationsavdelningen

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://forumsyd.org

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Forum Syd är en stor plattform i Sverige för civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Vi har kontor och programverksamhet i fem länder; Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia, Vilnius (för arbete i Belarus), där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Forum Syd grundades 1995 och är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation. Tillsammans med våra ca 140 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande […]

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

https://ikff.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

IKFF är en internationell feministisk fredsorganisation som verkar för nedrustning och för kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete. IKFF Sverige erbjuder praktik som syftar till att ge studenter en inblick i praktiskt arbete med freds- och nedrustningsfrågor på lokal, nationell och internationell nivå. Vi erbjuder höstterminen 2018 en praktikplats på organisationens kansli i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att ge en inblick i hur en ideell organisation som […]

Sida – Enheten för stöd till Civilsamhället, CIVSAM

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Enheten för stöd till civilsamhället arbetar tillsammans med svenska s.k. ramorganisationer (t.ex. Rädda Barnen, Naturskyddsföreningen, RFSU) för att främja ett starkt och livskraftigt civilsamhälle i våra samarbetsländer.

Vad innebär praktiken?

På CIVSAM strävar vi efter att våra praktikanter […]

Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika -Staben

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholmsbaserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare […]

Sida – Avdelningen för ledningsstöd, Enheten för verksamhetsstyrning

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

HT18 - en termin, heltid

Kort info om praktikplatsen:

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Enheten för verksamhetsstyrning ansvarar för frågor kring styrning, ledning och uppföljning för hela myndigheten. Enhetens uppdrag är att genom kvalitativa analyser och nära samarbete med verksamheten bidra till ökad effektivitet och bättre kvalitet i genomförandet av biståndet.

Praktiken är placerad på statistikfunktionen på enheten. Statistikfunktionen ansvarar för […]

Sortera efter:

Sida 1 av 82123...82