Kommande FUF-seminarier

På gång utanför FUF…

  Tisdag, 28 mars 2017

 • Hur påverkas Sveriges vapenproduktion och vapenexport av ett närmande till Nato?

  Tid: 18:00
  Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm
  Arrangör: ABF Stockholm, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), Kvinnor för fred, Svenska Freds och skiljedomsföreningen
  Beskrivning: Sveriges vapenexport är omdebatterad och ifrågasatt. Hur kommer utvecklingen, tillverkningen och exporten av militär utrustning att påverkas av Sveriges allt närmare samarbete med Nato?  Linda Åkerström, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Pelle Sunvisson, ordf i FIB-Kulturfront.  Carl Schlyter, riksdagsledamot (MP).
  Läs mer »

  Onsdag, 29 mars 2017

 • Does the New Asia Development Bank Add Anything New?

  Tid: 15:00 - 16:30
  Plats: Handelshögskolan, Berth Ohlins Gata 5, Stockholm
  Arrangör: Handelshögskolan i Stockholm
  Beskrivning: In Asia there is a history of infrastructure projects receiving much development assistance which has also influenced development policies and practice. The seminar will examine the role of Japan as a leading donor in this field,  how the new bank  essentially follows an established path in development assistance in Asia, and what this means for development assistance policy and practice. By Dr. Åsa Malmström Rognes, Research Fellow, Department of Economic History, Uppsala University
  Läs mer »

 • The devil in the details?

  Tid: 18:00 - 19:00
  Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm
  Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)
  Beskrivning: Innan år 2030 ska tre fantastiska saker genomföras i världen: extrem fattigdom ska utrotas, ojämlikheter och orättvisor ska minska och klimatkrisen ska lösas. Det är världens ledare är överens om. Därför kom de i september 2015 överens om 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Nu är det klart hur de 17 målen och de 169 delmålen ska mätas och följas upp, men vilka är indikatorerna och hur har man kommit fram till dem? Hur ser förutsättningar ut för att världens länder ska kunna samla relevant och tillförlitlig data och statistik som visar på måluppfyllelsen? Hur undviker vi att fokus i Agenda 2030-arbetet flyttar från målen till indikatorerna? Och hur påverkar resultaten öppenhet och användning av dem i länder där de riskerar att bli politiskt sprängstoff? Statistiska Centralbyrån (SCB) representerar Sverige i den internationella expertgrupp som har tagit fram indikatorerna. Till näs ta samtal i vår serie om Sveriges ansvar för genomförandet av Agenda 2030 har vi därför bjudit in Sara Frankl och Pernilla Trägårdh som båda arbetar med internationella frågor på SCB. Efter en inledning av Sara Frankl och Pernilla Trägårdh ställer Stefan Dahlgren (utvärderingskonsult och tidigare Sida-medarbetare) frågor. Tid kommer även att ges till frågor från publiken.  
  Läs mer »

 • Vägskäl Brasilien: Mellan hopp och förtvivlan i världens femte största land

  Tid: 18:00 - 20:00
  Plats: ABF-huset , Sveavägen 41, Stockholm
  Arrangör: ABF, ABF Stockholm, Latinamerikainstitutet
  Beskrivning: En paneldiskussion om Brasiliens ekonomiska och politiska kris. Panelister: Torsten Wetterblad, utvecklingsekonom, Thaïs Machado-Borges, socialantropolog och Örjan Bartholdson, socialantropolog. Samtalsledare: Laura Álvarez López, professor i portugisiska. Kvällens panel diskuterar den pågående krisen och dess konsekvenser på lång och kort sikt. Allt detta relateras till mer djuprotade historiska ojämlikheter och problem i det brasilianska samhället, såsom djupa klasskillnader, arvet från slavepoken och den strukturella rasismen, starka patriarkala strukturer, samt utbredd kriminalitet och korruption.
  Läs mer »

 • Experiment Kambodja – har det unika experimentet för västerländskt bistånd lyckats?

  Tid: 18:00
  Plats: ABF-Huset , Sveavägen 41, Stockholm
  Arrangör: ABF, ABF Stockholm, Svenska kommittén för Vietnam
  Beskrivning: Kambodja kan ses som ett unikt experiment för västerländskt bistånd. 1979 var på många sätt år noll för Kambodja efter den fasansfulla perioden under de röda khmererna. Alla samhällsinstitutioner hade raserats och sedan följde 13 år under vietnamesiskt och sovjetiskt inflytande. 1991 slöts ett avtal i Paris som innebar att landet under en övergångsperiod skulle administreras av en nybildad FN-organisation, UNTAC. Målet var att upprätta en liberal demokrati med flerpartisystem i Kambodja. 25 år efter denna konstruktion, som lade grunden för ett omfattande västerländskt bistånd, kan det vara dags att fråga sig om experimentet lyckades. Svaret är inte enkelt, Kambodja har genomgått en dramatisk förändring under denna period och ses idag ofta som en ny ”tiger” i regionen. Moderna institutioner har upprättats och utbildningsnivån och kapaciteten har höjts, delvis tack vare biståndet. Men situationen för demokratin är fortfarande mycket sårbar. De kommande valen, på kommunnivå i år och till parlamentet nästa år, kommer att ge tydliga fingervisningar om experimentet lyckats eller inte. Syftet med presentation är att ge några grundstenar för diskussion kring detta. Fokus ligger på biståndets roll. Karl-Anders Larsson har en lång erfarenhet som ekonom inom Sida och UD och är nu pensionär och arbetar som konsult med utvecklingsfrågor.
  Läs mer »

  Fredag, 31 mars 2017

 • Haiti – från naturkatastrofer till utveckling?

  Tid: 12:15 - 13:30
  Plats: Forum Syd, Katarinavägen 20, Stockholm
  Arrangör: Latinamerikagrupperna
  Beskrivning: Vad säger de lokala sociala rörelserna om dagens situation på Haiti, framtidsutsikterna och det internationella samfundets roll? Camille Chalmers, ekonom från Université d’Etat d’Haiti och en av ledarna i den haitiska rättviserörelsen är på besök i Stockholm och vi bjuder in till ett samtal om möjligheter och risker med den typ av katastrofhjälp som skickats till Haiti i kölvattnet av de senaste årens naturkatastrofer. Sofia Gustafsson, programsamordnare humanitära enheten på Plan International, deltar också. I november 2016 arbetade hon på Haiti med arbetet efter orkanen samma år.
  Läs mer »

 • Human Rights Film Festival

  Tid:
  Plats: Lund / Stockholm
  Arrangör: Raoul Wallenberg Institute
  Beskrivning: From March 31 to April 2, 2017, Lund and Stockholm will host the first Swedish Human Rights Film Festival. The festival features three days of powerful and important films and discussions on the major human rights issues of our times. The initiative comes from the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. The Institute runs the festival in cooperation with Kino/Folkets Bio in Lund and Klarabiografen in Stockholm. The Association of Foreign Affairs in Lund and Stockholm are cooperation partners. The festival is supported by Stockholm city, Lund municipality, ABF Stockholm, ABF MittSkåne, and Folkuniversitetet in Lund and Stockholm.
  Läs mer »

  Tisdag, 4 april 2017

 • Välkommen till konferensen Hållbarhet!

  Tid: 8:30 - 18:30
  Plats: Courtyard by Mariott , Rålambshovsleden 50, Stockholm
  Arrangör: Dagens Industri
  Beskrivning: Kraven på företag och organisationer att göra hållbarhet till en integrerad del av sin verksamhet ökar. Hållbarhet är inte längre en punkt i årsredovisningen, den ska genomsyra varje del av din verksamhet. Dagens industris konferens Hållbarhet genomförs för 5:e året i rad och är ett av Sveriges största events när det kommer till hur privata och offentliga verksamheter skapar hållbar och långsiktig lönsamhet. Under denna heldag har du möjlighet att ta del av de senaste nyheterna och trenderna, nätverka samt delta i diskussionen om vad näringslivets ledningsgrupper och styrelser sätter överst på agendan för att skapa ett hållbart företagande. Varmt välkommen!
  Läs mer »

  Tisdag, 11 april 2017

 • Utveckling online

  Tid: 18:00 - 19:30
  Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm
  Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)
  Beskrivning:
  Läs mer »

  Onsdag, 19 april 2017

 • Vad händer i världen medan Trump twittrar? Det globala maktskiftet

  Tid: 17:00 - 18:30
  Plats: Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, Stockholm
  Arrangör: Global Utmaning
  Beskrivning: I skuggan av Trumps twitterutspel och Europasamarbetets kris talar statsvetare och experter om ett pågående globalt maktskifte. Vilka globala partnerskap kommer att krävas för en fredlig och hållbar utveckling och vad innebär en ny, multipolär världsordning? Hur kan och vill Sverige påverka i denna tid genom FN:s säkerhetsråd? Välkommen till det åttonde samtalet i Global Utmanings serie om framtidsfrågor på Kulturhuset Stadsteatern. Under ledning av , senior rådgivare på tankesmedjan, och med hjälp av en rad framstående experter, utforskar vi omvärlden och lösningar på globala och komplexa samhällsfrågor.
  Läs mer »