Kommande FUF-seminarier

På gång utanför FUF…

  Tisdag, 30 maj 2017

 • Hur uppfylls de Globala målen? – Sveriges roll inför havskonferensen och FN:s politiska högnivåforum

  Tid: 9:30 - 12:45
  Plats: Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, Stockholm
  Arrangör: United Nations Development Program (UNDP)
  Beskrivning: Den 30 maj arrangerar UN Foundation (UNF) och UN Development Programme (UNDP) ett seminarium i Stockholm inför FN:s havskonferens den 5-9 juni. Under en förmiddag presenteras och diskuteras de globala målen med en fokus på mål 14: Hav och marina resurser. En bredare bild ges också av Sveriges roll i FN:s politiska högnivåforum i juli, då de globala målen följs upp.
  Läs mer »

 • Building Capacity in Science, Technology and Innovation for Africa’s Transformation

  Tid: 10:00 - 13:00
  Plats: Internationella IDEA, Strömsborg, Stockholm
  Arrangör: IDEA
  Beskrivning: The African Capacity Building Foundation together with International IDEA launch the 2017 Africa Capacity Report on the theme  This is aimed at bringing to the fore the key findings on the assessment of capacity for science, technology and innovation strategy (STI) and set the stage for a concrete suggestion on the policies and implementation arrangements needed for success. The event is also intended to familiarize the global public on the Africa Capacity Report and blend a set of change actions that can maximize on the role of the various actors in STI for Africa’s development. Launching with International IDEA has an important signal for the role STI can play in Africa’s inclusive and sustainable development. RSVPs should be sent to:
  Läs mer »

 • The Past in the Present: Germany’s Colonial Genocide

  Tid: 15:00 - 17:00
  Plats: Nordiska Afrikainstitutet, Villavägen 6, Uppsala
  Arrangör: Nordiska Afrikainstitutet
  Beskrivning:
  Läs mer »

 • Vägen mot ett kärnvapenförbud

  Tid: 18:00 - 19:30
  Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
  Arrangör: ABF Stockholm, Nätverket för kärnvapennedrustning
  Beskrivning: Seminariet syftar till att klarlägga och diskutera läget i förhandlingarna om ett kärnvapenförbud. Hur ser vägen mot ett kärnvapenförbud ut? Eva Walder, Sveriges nedrustningsambassadör, redogör för den svenska hållningen i förhandlingarna och Tarja Cronberg, ordförande för Finlands fredsförbund, berättar om den finska inställningen. Civilsamhällets perspektiv blir belyst av en representant för Svenska läkare mot kärnvapen, som bevakar förhandlingarna i New York. Boka din plats! Säkra din biljett på Billetto eller köp på plats i ABF-husets Information hela veckan fram tills 30 minuter innan start. Eventuella restbiljetter säljs utanför salen.
  Läs mer »

 • Vem bestämmer egentligen?

  Tid: 18:00 - 19:30
  Plats: ETC Bokcafé, Sankt Paulsgatan 14, Stockholm
  Arrangör: ETC Bokcafé, FIAN, Latinamerikagrupperna
  Beskrivning: Hur kan vi begränsa företagens makt och stärka demokratin? Att bygga en verklig demokrati i en tid där de transnationella företagens och den finansiella sektorns makt är större än någonsin kräver att vi tänker nytt kring makt och hur vi organiserar oss och agerar. Vi som medborgare måste uppmana stater att begränsa företagens inflytande och bejaka suveränitet och mänskliga rättigheter som ett grundläggande steg för att ta itu med alla former av ojämlikhet, förtryck och diskriminering och att demokratisera nationella och globala samhällen.
  Läs mer »

 • Vietnams roll i Sydkinesiska havet.

  Tid: 18:00 - 20:00
  Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
  Arrangör: ABF Stockholm, Svenska kommittén för Vietnam
  Beskrivning: Avtalet mellan Vietnam och Exxon Mobil tecknades just som Tillerson uttalade i kongressen att USA skulle kunna förhindra Kina att skapa provisioner på de konstgjorda öar som byggts upp runt Spratlyöarna belägna i Sydkinesiska havet. Skulle detta kunna leda till konflikt? Och hur kommer Vietnam att ställa sig om konflikten mellan Kina och USA i Sydkinesiska havet eskalerar? Hör Stein Tønnesson (Asienforskare vid Institutet för fredsforskning i Oslo) berätta mer. Obs! Fri entré, men föranmälan krävs via Billetto.
  Läs mer »

  Onsdag, 31 maj 2017

 • Makt, mutor och motstånd – korruption på utvecklingsagendan

  Tid: 18:00 - 19:30
  Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm
  Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)
  Beskrivning: Hur behandlas korruption i Agenda 2030? Hur kan Sverige vara drivande när det gäller att aktivt bekämpa korruption inom ramen för utvecklingsagendan? Och hur ska Sverige arbeta för att själva nå delmålet om att ”Väsentligt minska alla former av mutor och korruption”? Dessa frågor och mer kommer avhandlas i FUF:s nästa samtal om Sveriges ansvar för genomförandet av Agenda 2030. Medverkar gör Ulla Andrén, ordförande för Transparancy International Sverige och Sida-medarbetare; Lennart Wohlgemuth (FUF). Modererar gör Sofia Svarfvar (samordnare för Agenda 2030 på Concord Sverige).
  Läs mer »

  Torsdag, 1 juni 2017

 • 50 år av ockupation – vad blir nästa steg?

  Tid: 19:00
  Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm
  Arrangör: ABF Stockholm, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, Palestinagrupperna i Sverige, Re:Orient, Socialdemokrater för tro och solidaritet
  Beskrivning: Israels ockupation av de palestinska territorierna har i år pågått i 50 år och tvåstatslösningen kan ses befinna sig i fara. Växande bosättningar, blockader och diskriminering både i Israel och på de ockuperade territorierna försvårar den redan svaga fredsprocessen. Vad kan vi i Sverige göra? Vad kan EU och säkerhetsrådet göra? Är det möjligt att lösa konflikten? Ju längre tiden lider desto mer brännande blir frågan. För att diskutera Sveriges och EU:s möjliga roller hålls ett samtal mellan ambassadör Per Örnéus, regeringens sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern, Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och Thomas Hammarberg, rådgivare i mänskliga rättigheter tidigare åt bl.a. FN och EU.
  Läs mer »

  Onsdag, 7 juni 2017

 • Boksamtal: Den svenska vapenexporten

  Tid: 18:00 - 19:00
  Plats: ETC Bokcafé, Sankt Paulsgatan 14, Stockholm
  Arrangör: Svenska Freds och skiljedomsföreningen
  Beskrivning: I december förra året släpptes boken "Den svenska vapenexporten" i ett samarbete mellan Leopard förlag och Svenska Freds. Kom och lyssna på ett samtal mellan redaktör Olav Fumarola Unsgaard och bokens författare Linda Åkerström.
  Läs mer »

 • FUF-fåtölj: Bristande “menskliga”rättigheter

  Tid: 18:00 - 19:30
  Plats: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm
  Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)
  Beskrivning: På många platser i världen är kunskapen om mens otillräcklig. Blodet betraktas som något som ska osynliggöras, menstruerande personers kroppar tabubeläggs och mens omges ofta av tystnad och skam. När detta kombineras med bristfällig tillgång till hygieniska mensskydd, vatten och toaletter resulterar det i att människor blir exkluderade från till exempel skolgång och arbete och därmed hindras de att ta sig ur fattigdom. “Menskliga” rättigheter är en ofta bortglömd global utvecklingsfråga, men varför tystas de som uppmärksammar mens? Kan man genom ökad kunskap krossa det tabu som råder? Och kan tillgång till sanitet förhindra att menstruerande personer stannar hemma från skola och arbete?
  Läs mer »

  Torsdag, 8 juni 2017

 • Från ord till handlingsplan

  Tid: 18:00 - 19:30
  Plats: FUF:s Kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm
  Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)
  Beskrivning:
  Läs mer »

  Måndag, 12 juni 2017

 • Nothing to fear but fear itself

  Tid: 15:00 - 16:30
  Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
  Arrangör: Fores
  Beskrivning: Den politiska debatten i Sverige har blivit allt mer påverkad av idéer om nationell identitet. Det visar en ny studie från tankesmedjorna Fores och Demos. Välkommna till ett samtal om populismens påverkande kraft på den politiska debatten i Sverige. Studien är en delstudie av ett europeiskt projekt mellan sex länder om rädsla och populism i Europa, lett av den brittiska tankesmedjan DEMOS. Den svenska fallstudien har kartlagt den politiska retoriken i Sverige och undersökt vilken roll nationell identitet har i att forma attityder till invandring. Medverkande: Mikael Hjerm, professor i sociologi vid Umeå universitet, Clara Sandelind, doktor i statsvetenskap vid University of Huddersfield, Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, Göran Von Sydow, fil dr i statsvetenskap och ställföreträdande direktör för Sieps och Svend Dahl, fil dr i statsvetenskap och chef för Liberala nyhetsbyrån.
  Läs mer »

  Torsdag, 15 juni 2017

 • Lunchmöte: Facket under attack – vad skall vi göra?

  Tid: 12:00 - 13:00
  Plats: Mahognysalen, Citykyrkan, Adolf Fredriks kyrkogata 10, Stockholm
  Arrangör:
  Beskrivning: Den 14 juni släpper världsfacket ITUC årets rapport om kränkningar av fackliga rättigheter och arbetsrätt, Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta länderna att arbeta i och sammanställer alla mord, hot och förföljelser som skett mot fackligt engagerade runt om i världen. Under tidigare år har vi sett en negativ trend där klimatet hårdnat för varje år - kommer trenden att vända? Och annars, vad kan vi göra för att vända den? Dagen efter lanseringen av rapporten, 15/6 bjuder Union to Union, LO, TCO och Saco in till ett lösningsorienterat panelsamtal. Resultatet av årets rapport presenteras och vi frågar oss: Vilka är de underliggande orsakerna till utvecklingen? Vad är lösningarna? Vilka måste agera? Deltagare i panelsamtal: Berit Müllerström, vice ordförande i LO Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR Moderator: Kristina Henschen, kanslichef Union to Union
  Läs mer »

  Tisdag, 20 juni 2017

 • Localizing Global Agendas – Social focus; key to leave no one behind

  Tid: 09:30 - 16:30
  Plats: Bonniers Konsthall, Torsgatan 19, Stockholm
  Arrangör: Global Utmaning
  Beskrivning: Global Utmaning has identified four areas of particular importance for local implementation of global agendas; global health and well-being, urban development, youth participation and sustainable financing. In four parallel sessions we will discuss how national policies, strategies and recommendations can serve as tools for local implementation. On this occasion the new report –  will be launched. It calls for a social and local focus in the implementation of the global agendas, in order to leave no one behind.
  Läs mer »