Informations- och debattprojektet “EU i världen”

Under 2014 anordnade FUF en seminarieserie på temat EU i världen. De tre seminarierna filmades och postades tillsammans med exklusiva debattinlägg, skriva av paneldeltagarna och andra sakkunniga, på den projektspecifika sidan bistandsdebatten.se/euivarlden. På så sätt kan debatten om EU som global aktör leva vidare även efter seminariernas slut.

EU är, tillsammans med medlemsländerna, världens största biståndsgivare. De beslut som fattas i EU påverkar därför världens fattiga på många olika sätt och EU har stort inflytande över utvecklingen i låginkomstländer. Detta belyste vi genom tre fristående seminarier. Det första seminariet, EU-parlamentet som utvecklingsaktör, utgjordes av en utfrågning av kandidater till EU-parlamentet med fokus på biståndspolitik. Det andra seminariet,  Organizing a global giant – challenges for EU´s development policy, behandlade EU:s organisering kring utvecklingsfrågor med särskilt fokus på hur lanseringen av EEAS har påverkat unionen. Det sista seminariet, Partnership or hardship? EU-Africa trade relations, belyste handelsrelationerna mellan EU och Afrika med utgångspunkt i EPA-avtalen.

För mer information om projektet, besök www.bistandsdebatten.se/euivarlden
Har du en fråga som du tycker bör lyftas eller vill du vara med och debattera? Kontakta anna.sjoberg.tibblin@fuf.se

Dela det här: