Informations- och debattprojekten ”Fred och säkerhet”

Sedan 2013 har FUF bedrivit tre informations- och debattprojekt om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

HÄR hittar du allt material från det pågående projektet (2017).
HÄR hittar du allt material från projektet som bedrevs 2015/2016.
HÄR hittar du allt material från projektet som bedrevs 2013/2014.

Har du en fråga som du tycker bör lyftas eller vill du vara med och debattera? Kontakta fuf@fuf.se

Dela det här: