Informations- och debattprojekten ”Fred och säkerhet”

Sedan 2013 har FUF anordnat två informations- och debattprojekt om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Inom ramen för projekten har seminarier anordnats. Seminarierna live-streamades och finns fortfarande tillgängliga, tillsammans med exklusiva debattartiklar på de teman som seminarierna lyfte, på de projektspecifika webbsidorna. På så sätt kan debatten om fred och säkerhet leva vidare även efter projektens slut.

HÄR hittar du allt material från projektet som bedrevs 2013/2014.
HÄR hittar du allt material från projektet som beskrev 2015/2016.

Har du en fråga som du tycker bör lyftas eller vill du vara med och debattera? Kontakta fuf@fuf.se

Dela det här: