Referat och filmer från tidigare seminarier

Sortera efter:

Sida 1 av 41123...41
202 inlägg hittades.

FILM: Utveckling & migration – erfarenheter från Västafrika

Att migration har fått egna delmål i Agenda 2030 är en tydlig illustration av den länk som finns mellan migration och utveckling och på det politiska planet ser vi hur intresset för migrationsfrågor ökar. Relationen mellan migration och utveckling är dock komplex. Jesper Bjarnesen, senior forskare vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala gästar FUF-fåtöljen. Genom konkreta exempel från hans forskning i Västafrika tittar vi närmare på […]

FILM: Latinamerika i en turbulent värld

Världen står inför stora utmaningar: politiska förändringar såsom Brexit och en ny administration i USA; konflikter som de i Syrien och Sydsudan; och människor som flyr från naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar. Det diskuteras ofta hur Europa påverkas av dessa utmaningar, men mer sällan vad de får för följder i andra delar av världen. I denna seminarieserie riktar FUF fokus mot en kontinent i taget för […]

FILM: Utveckling online

Hur kan informations- och kommunikationsteknologi användas för att bidra till yttrandefrihet och demokratiskt inflytande? Marcin de Kaminski är policy specialist för yttrandefrihet och ICT på Sida. Till Marcins specialområden hör internetfrihet, digital säkerhet för journalister och MR-försvarare och arbetet mot könsbaserat våld online.

Tyvärr hade vi tekniska problem under sändningen så de första 20 minuterna av seminairet saknas.

FILM: A new consensus for development

The European Consensus on Development was agreed upon in 2005 by the European Commission, the Parliament and EU’s member states. It includes common principles, objectives and commitments for EU’s development cooperation. Last year, the Union started discussing how its common external and development policies can be renewed in the light of Agenda 2030. The policy is to be updated later this spring. James Mackie, a […]

FILM: The devil in the details?

Nu är det klart hur de 17 målen och de 169 delmålen ska mätas och följas upp, men vilka är indikatorerna och hur har man kommit fram till dem? Hur ser förutsättningar ut för att världens länder ska kunna samla relevant och tillförlitlig data och statistik som visar på måluppfyllelsen? Hur undviker vi att fokus i Agenda 2030-arbetet flyttar från målen till indikatorerna? Och hur […]

Sortera efter:

Sida 1 av 41123...41