Referat och filmer från tidigare seminarier

Sortera efter:

Sida 1 av 46123...46
227 inlägg hittades.

FILM: Offentlig-privat samverkan och rätten till hälsa i Tanzania

Alla länder ­– rika som fattiga – strävar efter att finna nya effektiva sätt att hantera sina växande hälsosektorer. Privatisering av hälso- och sjukvård är en global trend sedan flera decennier tillbaka. Men går det att privatisera utan vinstdrivande företag?

När privatiseringstrenden fick genomslag i Tanzania fanns ingen privat vinstdrivande sektor som kunde ta över hälso- och sjukvården. Istället klev kyrkoorganisationerna in som direkta […]

FILM: Från förslag till politik för Agenda 2030

Mer än två år har gått sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemstater. I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan, och i maj förra året överlämnade delegationen en nulägesrapport och förslag till handlingsplan. Detta förslag, som bland annat understryker vikten av att identifiera och hantera målkonflikter mellan olika politikområden, bearbetas […]

FILM: Kvinnor, fred och säkerhet – i verkligheten

FN:s säkerhetsråd antog under hösten 2000 den banbrytande resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen visade på konflikters olika effekter på kvinnor och behovet av att inkludera kvinnor i säkerhetsarbete för att hållbart bygga fred. Trots att resolutionen ökat medvetenheten och ifrågasatt normerna för traditionellt fredsbyggande kvarstår mycket av problematiken.

På 17-årsdagen av resolutionen lanserades ett nytt index, ”Women, Peace and Security Index” (WPSI), för att kunna mäta fler dimensioner […]

REFERAT: FUF Lunds paneldiskussion ”Empowering Youth for Climate Action”

Ungdomar sitter på unika kunskaper som kan vara användbara i klimatförhandlingar. Detta menar paneldeltagarna under FUF Lunds paneldiskussion på temat “Empowering Youth for Climate Action” som hölls 11 december.

Under FUF Lunds panelsamtal om ungdomars roll i kampen mot klimatförändringarna. De tre deltagarna delar bilden av att unga kan och […]

FILM: By Peaceful Means – Supporting Conflict Resolution in Syria and Kashmir

There is a wealth of knowledge about how states, organizations and individuals can contribute to conflict resolution without military means. Dialogue is one important tool for resolving and preventing violent conflicts. But how does it work in practice?

Andrew Ladley, Senior Advisor at the Centre for Humanitarian Dialogue (HD) in Geneva, will speak about their initiatives aimed at establishing a conducive […]

Sortera efter:

Sida 1 av 46123...46