From Liberation Movements to Governments: Transition in South

Från självständighetsrörelser till regeringar
Henning Melber

Vad är det egentligen som har hänt i Södra Afrikas länder sedan självständigheten? Den ene frihetskämpen efter den andra liknar efter ett antal år vid makten allt värre envåldshärskare. De hjältar som kämpade för demokratin mot kolonialismens förtryck har nu själva förvandlats till de värsta förtryckarna.

Henning Melber som är Nordiska Afrikainstitutets forskningschef berättar under det drygt timslånga mötet på ett personligt och engagerat sätt om dessa länders situation och vad som har lett fram till den.

Alla följer vi idag vad som händer i Zimbabwe. Media rapporterar om en allt mer hänsynslös president, den gamle frihetskämpen Robert Mugabe, som under den senaste tiden har tagit till allt värre metoder för att försöka klamra sig fast vid makten inför det stundande presidentvalet.

Ett flertal länder i Södra Afrika – Zimbabwe är bara det tydligaste exemplet – uppvisar idag liknande problem med erosion av demokratiska värderingar och normer. För att förstå dagens situation i Södra Afrika (här har länder som Angola, Mocambique, Zimbabwe, Namibia och Sydafrika många likheter) måste man se till historien. Vad är det som har hänt i dessa länder och som lett fram till dagens situation? Jo, självständighetsrörelserna tvingades till flera års väpnad kamp mot kolonialmakten. Vid självständigheten omvandlades så rörelserna till politiska partier som har behållit makten under tiotalet år. Med Melbers ord har det skett en övergång från kontrollerad förändring till förändrad kontroll. Med de afrikanska ländernas självständighet förändrades det politiska maktsystemet men däremot förändrades inte de underliggande politiska strukturerna. Även om du en gång slagits för en god sak betyder inte det att du inte själv kan bli förtryckare. Om du slåss emot ett totalitärt system är det väldigt svårt – om inte omöjligt – att förbli oskyldig.

– De som varit förtryckta blir de sämsta demokraterna, konstaterar Melber krasst.

Henning Melber återkommer gång på gång till att detta inte är ett typiskt afrikanskt problem. Han säger att makthavare världen över är rätt så lika och att makt korrumperar.

Henning Melber talar engagerat och kunnigt om situationen i Södra Afrika. Han bör ju veta: han har vuxit upp i Namibia som son till tyska immigranter. Under självständighetskampen gick han med i Swapo och förbjöds därefter av kolonialmakten från att återvända till landet under femton år. Även om han idag kanske inte direkt är välkommen tillåts han i alla fall att vara i Namibia och uttrycka sina åsikter och han säger att han lika gärna hade kunnat hålla det här föredraget där. Trots de klara demokratiska brister som finns i Södra Afrikas länder idag så är allt mycket bättre jämfört med kolonialismen. Historiskt sett så är det ett framsteg att bli förtryckt av Robert Mugabe jämfört med att bli förtyckt av Ian Smith, som Melber lite tillspetsat uttrycker det.

En åhörare formulerar den brännande frågan: vad kommer att hända i Zimbabwe framöver? Kommer situationen att förbättras om oppositionspartiet MDC lyckas vinna valet?

Melber är inte särskilt optimistisk:

– Vi kan inte förvänta oss att oppositionspartiets medlemmar ska vara sanna demokrater, säger han. Också de är människor som har formats av landets våldsamma historia. Möjligtvis kommer de att vara lite mer demokratiska än det nuvarande regeringspartiet tack vare att de lärt sig något av deras misstag.

Lennart Wohlgemuth inflikar att demokratisk utveckling är en process som tar lång tid. Det kommer att dröja generationer innan dessa länder är helt demokratiska.

Vad kan då vi göra för att stödja demokratiseringen i Södra Afrika? Melber påminner om en gammal frihetskämpes ord:

– Det bästa sättet att stödja vår kamp är att leda kampen i ditt eget land.

Melber menar att vi bör se till våra egna demokratiska värderingar och moraliska principer.

– Tillämpa dessa på dig själv och låt dem styra dig i ditt vardagsliv.

Med denna uppmaning avslutas mötet och åhörarna lämnas åt att fundera kring vilka deras demokratiska värderingar och moraliska principer är, och hur i hela världen man ska kunna omsätta dessa abstrakta begrepp till praktisk handling i det egna livet.

Sammanfattning: Kristin Sinclair

För den som vill veta mer finns det en elektronisk publikation ”Transition in Southern Africa – Comparative Aspects” av Henning Melber på Nordiska Afrikainstitutets hemsida: http://www.nai.uu.se/webbshop/ShopSE/index.html

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer