Mercy Corps, Scotland

Av: Elin Norström

Från och med 26:e januari till och med den 16:e april 2004 praktiserade jag på Mercy Corps Scotland i Edinburgh.

Mercy Corps Scotland är en internationell icke-statlig biståndsorganisation som har sitt huvudkontor i Edinburgh. Mercy Corps Scotland är en egen juridisk person och utgör tillsammans med Mercy Corps i USA en organisation som implementerar utvecklingsprojekt i Asien, Östeuropa, Latinamerika och Afrika. Mercy Corps utför projekt inom civilt samhälle, food security, krishantering, mikrokredit mm.

Jag praktiserade på kontoret i Edinburgh som är ett ganska litet kontor med cirka 13 anställda samt en handfull volontärer. Kontoret är uppdelat i 3 avdelningar, programme, finance och development. Jag praktiserade på programme som har hand om projektplaneringen. Development har hand om fundraising och PR.

På Mercy Corps Scotland arbetade jag som Voluntary Assistant Programme Officer vilket innebär att jag bistod mina kolleger i deras arbete med planering och uppföljning av biståndsprojekt.

Mercy Corps Scotland var en underbemannad organisation och därför fanns det mycket för mig att göra. Mina arbetsuppgifter var mestadels av administrativ karaktär.

Jag hade bland annat hand om att arkivera skrifter i biblioteket samt uppdatera databaser i Excel. En stor uppgift som jag hade var att kartlägga europeiska regeringars biståndsverksamhet för att undersöka Mercy Corps’ möjligheter att få finansiering. Detta innebar att jag först undersökte vilka europeiska regeringar som gav mest till utvecklingssamarbete sedan gick jag vidare med att undersöka vad de olika regeringarna finansierar och hur man ansöker mm. Detta hann jag dock inte slutföra vilket var lite synd eftersom det var en intressant arbetsuppgift. Det fanns mer akuta arbetsuppgifter för mig, såsom till exempel att kopiera, faxa och skriva ut dokument inför projektansökningar.

Jag hade som uppgift att regelbundet gå igenom nyhetsbrev och tidskrifter för att samla information om möjligheter till finansiering av biståndsprojekt samt även annan information som berör Mercy Corps’ arbete. När Mercy Corps startade ett nytt projekt skrev jag en kort beskrivning av projektet som sedan används för att informera intresserade om Mercy Corps’ arbete.

Jag fick även forska i den brittiska regeringens biståndsverksamhet. Jag undersökte vad det brittiska biståndsorganet DFID (Department for International Development) hade för budget för relevanta länder samt vilka organisationer som får stöd från dem och hur mycket de får.

Förutom dessa ovan nämnda arbetsuppgifter hjälpte jag till med att kopiera, faxa, skriva ut, binda dokument, svara i telefon, boka möten och dylikt. Jag var en av två som hade ansvar för att svara i telefonen vilket en stor del av tiden gick åt till.

Jag uppskattade när jag fick ta itu med lite mer omfattande arbetsuppgifter som dessutom krävde lite analytiskt tänkande. Dessvärre utgjorde dessa endast en bråkdel av arbetet. De arbetsuppgifter som krävde analys och hade en längre tidsplan var lättare att prioritera bort till förmån för mer akut administrativt arbete.

Jag hade en svensk handledare som tog väl hand om mig. Det var hon som tilldelade mig mina arbetsuppgifter och vi hade handledningsmöte en gång i veckan vilket var väldigt bra. Jag hade hela tiden klart för mig vad jag skulle göra och inget lämnades åt slumpen. Det var hela tiden mycket väl organiserat kring mitt arbete.

Det positiva med min praktikperiod på Mercy Corps Scotland var att jag kände mig uppskattad och att det var en trevlig stämning på kontoret. Personalen jobbade i nära samarbete och man kunde få hjälp närhelst man behövde.

Det enda negativa var att en stor del av arbetsuppgifterna var av administrativ typ och tyvärr därför inte så lärorika. Jag hade uppskattat om jag hade fått mer inblick i det analytiska arbetet med projektförslag.

Dela det här:
Publicerat i Praktikberättelser