Minority Rights Group, London

Av: Maria Svenn

Från januari t.o.m. mars 2005 praktiserade jag hos Minority Rights Group International (MRG) i London. MRG är en enskild organisation (NGO) som arbetar för att säkra olika minoritetsgruppers rättigheter runt om i världen. Deras arbete går huvudsakligen ut på att föra minoritetsgruppers talan internationellt, publicera forskning om minoriteter och utbilda både minoriteter och internationella aktörer (t.ex. FN och EU anställda) om minoriteters rättigheter, samt främja kommunikation mellan dessa parter. MRG samarbetar med mer än 150 organisationer i mer än 50 länder. På deras huvudkontor i London arbetar ca 30 anställda. Kontoret är uppdelat i fyra olika avdelningar: Finance Department, Fundraising Department, Programmes Department och Advocacy Department. Jag var placerad vid Programmes Department eftersom mitt arbete var knutet till MRGs utvecklingsprogram.

Under min praktiktid fungerade jag som assistent åt olika personer. Mina arbetsuppgifter var av både administrativ och akademisk karaktär. Jag började med att assistera vid en utvärdering av ett treårigt utvecklingsprogram som MRG precis slutfört. Min uppgift var då att gå igenom MRGs databaser och sammanställa all viktig dokumentation från detta program som sedan utvärderades av en konsult. Jag assisterade även personalen på Fundraising Department då de behövde hjälp med att söka projektanslag till ett nytt projekt som skulle fokusera på Afro-descendants i Sydamerika. Eftersom projektet ännu var i en planeringsfas var min uppgift att identifiera potentiella bidragsgivare och sedan utforma ansökningsbrev för projektanslag.

De arbetsuppgifter jag trivdes bäst med var dock de av akademisk karaktär. Jag fick utföra en del bakgrundsforskning till projekt som i flesta fall var relaterade till MRGs samarbete med FN-organ. Jag fick bl.a. bistå som forskningsassistent i framställningen av ett working paper som MRG presenterade till FNs Working Group on Minorities. Min uppgift var att kartlägga utvecklingsländers framsteg och tillbakagångar mot Millenniemålen, samt att skriva rekommendationer om hur målen kan förbättras genom uppmärksammandet av minoriteter och deras rättigheter.

Min praktiktid hos Minority Rights Group var väldigt rolig och lärorik. Jag trivdes mycket bra på arbetsplatsen eftersom jag kände mig välkommen från första dagen. Jag hade trevliga och hjälpsamma arbetskollegor som fick mig direkt att känna mig som en del av arbetsteamet och jag kände att jag alltid kunde vända mig till någon om jag stötte på problem eller undrade över något. Samtidigt gav mina handledare mig mycket ansvar och jag kände att de förväntade sig samma prestation från mig som från ordinariepersonal. Detta var stärkande för självförtroendet och det kändes kul att det arbete man utförde värdesattes högt. Det var även otroligt utvecklande att få samarbeta med så kompetenta och engagerade människor som mina arbetskollegor på MRG. De gav mig inspiration till fortsatta studier och framtida yrkesval.

Sammanfattningsvis vill jag bara varmt rekommendera MRG för andra som vill göra sin praktik hos en NGO som arbetar med minoritetsrelaterade frågor. Min praktiktid hos dem har på alla sätt levt upp till de förväntningar jag hade innan jag åkte. Jag vill dock poängtera att ansvaret över vad man får ut av sin praktik till stor del ligger hos praktikanten. Eftersom man kommer till en arbetsplats där alla är väldigt upptagna med sina egna arbetsuppgifter så måste man våga vara ärlig om vad man vill och kan göra för arbete för organisationen. Man kanske blir erbjuden för mycket eller för lite arbetsuppgifter stundvis och då är det upp till en själv att säga det till sin handledare.

Jag tycker också att möjligheten att få uppleva en av Europas mest spännande och mångkulturella städer gör det värt att söka sig till MRG. Kontoret ligger i East End nära Liverpool Street Station vilket enligt mig är Londons bästa stadsdel. Det är otroligt multikulturellt område med spännande marknader och nattliv. Jag tycker inte att man ska skrämmas av att det är dyrt att bo i London och att det skulle vara svårt att komma som ny till stan och hitta bostad. Allt det där ordnar sig! Den erfarenhet man får i utbyte av lite extra utgifter och ansträngning gör en utlandspraktik som min värd all möda och besvär.

Dela det här:
Publicerat i Praktikberättelser