Mercy Corps, Scotland

Av: Anneli Enqvist

Jag har under perioden maj – juli 2005 praktiserat vid det europeiska huvudkontoret för Mercy Corps i Edinburgh. Mercy Corps är en internationell NGO som bedriver utvecklingsarbete i ett trettiotal länder. Kontoret i Edinburgh arbetar framförallt med att söka europeisk finansiering till de olika projekten. Mercy Corps bedriver både katastrofhjälp och mer långsiktiga utvecklingsprogram, främst inom områden som jordbruk, hälsa, infrastruktur och civilsamhälle. Projektförslagen utarbetas till största delen av fältkontoren, medan huvudkontorets främsta uppgift är att vara länken mellan fältkontoret och bidragsgivaren, och att se till att projekten utformas så att det stämmer överens med vad bidragsgivaren vill finansiera.

På kontoret i Edinburgh jobbar ett tjugotal personer under tre olika avdelningar: Programmes, Development och Finance. Jag var praktikant på Programavdelningen, som sköter hanteringen av själva biståndsprojekten, och hade titeln Voluntary Assistant Programme Officer. Det innebar att jag assisterade den ordinarie personalen i deras arbete med att planera, söka pengar för och följa upp biståndsprojekt.

Mitt arbete har till stor del bestått av administrativa uppgifter, så som att uppdatera databaser, sortera och arkivera pärmar, organisera biblioteket, printa och binda dokument, beställa publikationer, mm. Som volontär hade jag också som uppgift att hålla ordning på att alla matriser och scheman är uppdaterade – detta gjorde att jag snabbt kom in i och fick en överblick över organisationens olika program och hur de arbetar med dem. Efter en tid fick jag mer ansvar och mer intressanta uppgifter. Bl.a. har jag gjort mycket research om europeiska regeringars och andra bidragsgivares verksamhet för att undersöka chanserna för Mercy Corps att få finansiering för olika projekt. Jag har också deltagit i konferenser och kurser; skrivit många sammanfattningar av rapporter och projekt; letat efter projektanslag på Internet och deltagit i olika fundraising-evenemang. I slutet av min praktik fick jag också handleda en ny volontär. Det var en spännande tid att vara i Edinburgh den här sommaren – g8-mötet i Gleneagles och Make Poverty History-kampanjen satte sin prägel på staden och min vistelse.

Jag blev väl omhändertagen på Mercy Corps och kände mig välkommen och behövd. Det har hela tiden varit en avslappnad atomsfär; jag har kunnat fråga om allt jag undrar och tala om vad jag varit missnöjd med. Alla har varit mycket trevliga och tacksamma över det jobb man hjälper dem med.

Det verkar som att det alltid är en eller ett par volontärer på avdelningen, och det finns en rad uppgifter som sköts av dessa och som måste bli gjorda varje vecka. Detta gjorde å ena sidan att min praktik var välorganiserad och att det inte fanns några frågetecken kring vad jag skulle göra eller vilken min roll var. Å andra sidan innebar det även att det utrymmet var begränsat för mig att själv påverka och förändra min praktik och mina arbetsuppgifter. Mycket av mitt arbete bestod av tidskrävande rutinuppgifter som, efter att man lärt sig hur allting fungerade, inte var så intressanta. Eftersom jag hjälpte till här och där med vad som behövdes för tillfället, fick jag aldrig riktigt arbeta djupare med något projekt; jag var aldrig involverad i arbetet med att utarbeta budgetar eller projektförslag. Jag hade föredragit att arbeta närmre en eller ett par av de anställda och assistera i arbetet kring ett färre antal program.

Trots detta har jag ändå fått en god insikt i de olika projekten och arbetet i organisationen. Man befinner sig hela tiden mitt i diskussionerna, och håller man öronen öppna får man snabbt en god insyn i vilka problem som dyker upp för en sådan här organisation, hur man löser dem och hur biståndsvärlden fungerar. Jag har också lärt mig mycket om hur EU, FN och de europeiska regeringarna arbetar med biståndsfrågor.

Jag skulle nog rekommendera att stanna på praktikplatsen en längre period än jag gjorde. Min praktik varade i tre månader, och det tog nog en månad innan jag fick mer intressanta uppgifter. Efter fyra, fem månader tror jag att chansen är större att man får mer kvalificerade uppgifter, och kanske får ta över skötseln av något projekt när en ordinarie ansvarig är på resa. Mercy Corps Scotland är fortfarande en relativt ung organisation, som växer och utvecklas. Därför tror jag, att det finns ganska goda möjligheter att en praktikplats kan leda till anställning om man är där vid rätt tillfälle, gör bra ifrån sig och är klar med sin utbildning. Nästan alla på kontoret har börjat just som volontärer.

Det är viktigt att man som praktikant är rak och öppen med vad man önskar få ut av sin praktikperiod. Personalen är ofta väldigt upptagna och prioriterar förstås inte i första hand att du ska få en lyckad praktik – därför är det viktigt att tala om för din handledare om det är något du är missnöjd med eller vill förändra, och visa att du är mån om att få göra mer intressanta arbetsuppgifter. De flesta har stor förståelse för din situation och det känns som att de gärna vill förbättra den, men det är du själv som måste se till att det händer.

Vad gäller staden och fritiden så är Edinburgh en trevlig stad att bo i. För en stad ungefär i Malmös storlek känns den väldigt kosmopolitisk och kulturell. Edinburgh är en stor studentstad, och det händer mycket i musik- klubb- och konstväg. Om man blir sugen på en lite större och mer gritty stad, ligger Glasgow bara drygt en timmes bussresa iväg.

Bostad hittar du bäst genom att ringa på annonserna i The List eller torsdagsupplagan av The Scotsman. Det finns också flera bra hemsidor som du kan titta på: www.ukpropertyshop.com/s/Edinburgh/letting_agents_Edinburgh.shtml , www.spareroom.co.uk , www.accomodationforstudents.com . Det är inte svårt att finna någonstans att bo – däremot så är det dyrt. Det är svårt att hitta ett rum för mindre än £300/mån inklusive Council tax och räkningar. Det kan vara en god idé att ta ett extrajobb några kvällar i veckan – det är också ett bra sätt att bredda sitt umgänge! Var och varannan pub annonserar i fönstret efter extrapersonal.

Allt som allt är jag mycket nöjd och glad över min praktik hos Mercy Corps Scotland. Jag har fått många insikter och lärt mig oerhört mycket om hur biståndsvärlden fungerar och hur arbetet går till på en sådan här typ av organisation.

Dela det här:
Publicerat i Praktikberättelser