Mercy Corps, Scotland

Av: Ida Eriksson

Jag har spenderat fem månader, från november 2005 till april 2006, som praktikant på Mercy Corps i Edinburgh. Mercy Corps är växande internationell biståndsorganisation med huvudkontor i Skottland, USA (Portland) och Hong Kong och verksamhet i ett fyrtiotal länder över hela världen. Organisationens arbete karaktäriseras av tre huvudspår, katastrofhjälp (efter konflikter eller naturkatastrofer), hållbar ekonomisk utveckling och initiativ för att stärka det civila samhället. Inom dessa kategorier finns ett brett spektrum av olika typer av utvecklingsprogram som tillsammans når närmare tio miljoner människor. En stor del av detta arbete finansieras genom statliga anslag som organisationen ansöker om från olika länders biståndsorgan. För europakontorets del är Europakommissionen (EU) och DFID (Storbritanniens motsvarighet till SIDA) två viktiga givare (donors). På kontoret i Edinburgh fungerar man sedan som en länk mellan dessa donors och fältkontoren, där det mesta av arbetet initieras och planeras.

Arbetet på huvudkontoret i Edinburgh är uppdelat mellan tre olika avdelningar: Programmes, Development och Finance. På Development ansvarar man för marknadsföring och lokal fundraising medan programavdelningen, där jag praktiserat, sköter kontakterna med donors och fältkontor och är med och överser verksamheten. Sammanlagt jobbar ett drygt tjugotal människor på kontoret. Jag har jobbat som Volontary Programmes Assistant med uppgift att på halvtid stötta en av regionhandläggarna (Europa och Centralasien) och resterande tid till att assistera avdelningen i allmänhet. Uppgifterna är generellt av en administrativ karaktär men av varierande ansvarsgrad. De kan innebära allt från kopiering till att ansvara för delar i olika projektansökningar. Som praktikant får man vara beredd på att göra lite vad som helst, särskilt som arbetsbelastningen på avdelningen varierar i olika perioder. Detta kan ibland upplevas som frustrerande, men det gäller att vara flexibel och kunna prioritera. Man får också regelbundna uppgifter som det är ens ansvar att sköta, som till exempel uppdatering av databaser och register. En stor del av arbetet som praktikant har handlat om att genomföra olika undersökningar (research), att söka och sammanställa information, framför allt kring olika givare (donors), deras policy och vilken typ av arbete de är beredda att finansiera. Generellt kan man säga att ju längre tiden går desto mer intressanta uppgifter får man ta sig an. Det finns dock utrymme för att ta egna initiativ, och som praktikant har man mycket att vinna på om man funderat innan på vad man vill få ut av praktikperioden och uttrycker sina önskemål. I mitt fall hade jag till exempel möjlighet att utarbeta och hålla en presentation om Rättvis handel samt att driva en minikampanj i stadsdelen där kontoret ligger.

Jag tycker att jag som praktikant blivit väl mottagen på kontoret, både rent arbetsmässigt och socialt. De som jag jobbat närmast med har tagit sig god tid att introducera Mercy Corps och sätta mig in i mina uppgifter. Under min tid på organisationen var det en i personalen som hade särskilt ansvar för praktikanterna och med henne rådde alltid en öppenhjärtig och god kommunikation. Regionledaren som jag jobbade med lade sig också särskilt vinn om att göra mig delaktig i sitt arbete. I och med att man som praktikant jobbar heltid upplevde jag mig ganska snart som en i teamet, men det är klart att det också beror på ens eget engagemang. Generellt har de allra flesta varit väldigt tillgängliga och öppna för frågor och samtal, även om man kan märka ett mer toppstyrt sätt att arbeta än vad man kanske är van med från Sverige.

Över lag så tycker jag att tiden som praktikant väl har mött mina förväntningar. Jag var ganska inställd på att få jobba med enklare administrativt arbete, men en hel del av uppgifterna var av mer kvalificerad och stimulerande karaktär än jag förväntat mig. Framför allt tycker jag att det har varit väldigt lärorikt att vara en del av det dagliga arbetet på en utvecklingsorganisation som Mercy Corps. Håller man bara ögonen och öronen öppna finns många lärdomar att göra. Dessutom är Edinburgh en väldigt trevlig stad, om än lite dyr, att vistas i. Staden är lagom stor och mycket vacker. Kulturutbudet är stort och det finns mycket spännande att upptäcka.

Dela det här:
Publicerat i Praktikberättelser