Mercy Corps, Edinburgh

Av: Sandra Blomqvist

Under fyra månader, från februari till juni 2006 har jag praktiserat på Mercy Corps europeiska huvudkontor i Edinburgh, Skottland. Mercy Corps är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i ett fyrtiotal länder världen över, och förutom Edinburgh har man även huvudkontor i USA och Hong Kong.

Mercy Corps arbetar både med katastrofhjälp och humanitärt bistånd i områden drabbade av konflikt eller naturkatastrofer och med mer långsiktiga utvecklingsprogram inom områden såsom jordbruk, hälsa, infrastruktur, utbildning, ekonomisk utveckling, rättsäkerhet, och konflikthantering. Den huvudsakliga uppgiften för kontoret i Edinburgh är att söka europeisk finansiering till de olika projekten och fungera som en administrativ länk mellan fältkontoren som genomför projekten och bidragsgivarna. De flesta anslagen söks från EU, FN eller olika statliga europeiska biståndsorgan såsom Sida eller DFID (brittiska motsvarigheten) men också från olika privata företag, organisationer eller fonder. Projektförslagen utarbetas i första hand av fältkontoren som ju besitter förstahandskunskap av situationen och behovet på plats, medan programhandläggarna fungerar som stöd, överser processen och ser till att projektförslagen överensstämmer med de intressen, krav och regler som bidragsgivarna ställer.

På kontoret arbetar det ett 20-tal personer fördelade på tre avdelningar; programmes, development och finance. Jag har praktiserat som Voluntary Programmes Assistant på programavdelningen

Som praktikant har min titel varit Voluntary Programmes Assistant och jag har assisterat de olika programhandläggarna med deras dagliga arbete och avdelningen som helhet. Arbetsuppgifterna har till stor del varit av rutinmässig administrativ karaktär där jag fått egna ansvarsområden t.ex. uppdatering av databaser och register, uppdatera biblioteket, läsa igenom nyhetsbrev, svara i telefon, boka möten, bevaka bidragsanslag, skriva sammanfattningar av projekt, sätta samman projekt filer m.m. Andra arbetsuppgifter har jag blivit tilldelad efter behov och det kan vara allt från att skriva utkast till projektansökningar, söka och sammanställa information om potentiella bidragsgivare eller samarbetspartners, ge en presentation om ett visst ämne, skriva artiklar, undersöka bidragsgivare intresse inom olika områden till att svara på allmänhetens frågor om verksamheten. Vilka arbetsuppgifter man får beror på hur länge man har varit där och arbetsbördan på kontoret. Generellt blir uppgifterna intressantare och mer ansvarfulla med tiden och de mer rutinmässiga uppgifterna tas över av de nyare volontärerna.

På kontoret är man van att ta emot volontärer och man har en handledare som organiserar arbetet och stämmer av hur man upplever praktiken. Jag tycker att det är viktigt att fundera över vad man vill ha ut av praktikperioden och tillsammans med handledaren undersöka de möjligheter som finns att tillämpa och utveckla de kunskaper och intressen man har. Själv fick jag tillfälle att gå på flera föreläsningar och vara med på workshops. Eftersom jag är intresserad av ungdomar och utvecklingsfrågor hade jag möjlighet att följa med på skolbesök där man besöker klasser i olika åldrar och berättar om Mercy Corps arbete och diskuterar utvecklingsfrågor ur olika perspektiv. Det var jättespännande eftersom jag fick vara med att planera och leda lektioner enligt ett visst tema.

Jag är verkligen jättenöjd med min praktik på Mercy Corps. Jag tycker att jag har blivit mycket väl mottagen och personalen är mån om att man känner sig som en del av arbetsstyrkan. Jag har också känt mig uppskattad för det arbete jag gjort. Även om många av arbetsuppgifterna kanske inte har varit de mest intressanta (framför allt i början av praktikperioden), så lär man sig väldigt mycket om hur en biståndsorganisation fungerar i praktiken och vilka svårigheter och utmaningar man ställs inför. Eftersom det är ett ganska litet kontor kommer man väldigt nära arbetet och får en god inblick i hela organisationen, vilket är väldigt spännande. Jag har också lärt mig mer om hur olika regeringar och multilaterala organ som EU och FN arbetar med bistånd och utvecklingsfrågor.

Edinburgh som stad är helt fantastik och själv trivdes jag från första stund. Det finns ett rikt kultur- och nöjesutbud och det finns alltid något spännande att göra. Det är relativt lätt att hitta bostad, om man kan tänka sig dela, men man får räkna med att betala £260-£300 månad inklusive council tax.

Dela det här:
Publicerat i Praktikberättelser