Arts and Media Access Centre (AMAC), 2007

Av: Amina Abdeljawad

Under 4 månader, från slutet av november till slutet av mars, har jag praktiserat pa Arts and Media Access Centre (AMAC) i Kapstaden, Sydafrika. AMAC är en ideell organisation som erbjuder gratis utbildning till underpriviligierade ungdomar, inom t ex teater, dans, grafisk design, bildkonst mm. Idén ar att göra utbildning inom konst och media tillgänglig för alla och de flesta av AMACs studenter kommer ifrån förorterna (townships som de kallas i Sydafrika) runt omkring Cape Town. AMAC genomför många sociala projekt, och erbjuder t ex mediekurser i skolor och fängelser och samarbetar med skolor och organisationer både lokalt, nationellt och internationellt för att sprida kunskap om hur man kan kommunicera och förmedla budskap genom konst och media. Vilka projekt och kurser som är aktuella från år till år beror till stor del på vilka finansiella medel man har fått tillgång till. Det har varit en utmaning för AMAC att få in tillräckligt med pengar de senaste åren och man har varit tvungna att skära ner kraftigt på heltidspersonal det senaste året. Man hyr istället in många konsulter för kortare projekt och därför var det bara 5 heltids- och 3 halvtidsanställda på AMAC när jag började min praktik.

Som praktikant gav de mig titeln professional volunteer och eftersom jag inte kommer från en konstnärlig bakgrund jobbade jag på samma kontor som direktören, den ekonomiansvariga och projekt- och administrationsansvariga. Det var intressant eftersom jag fick en inblick i var och ens sysslor, var med på möten och hjälpte till med diverse administrativa sysslor vilket gav mig en uppfattning om vad det ar för uppgifter och utmaningar en organisation som AMAC måste hantera dagligen.

Det var direktören som var min handledare vilket var både bra och dåligt eftersom han var väldigt kunnig men ocksa väldigt upptagen och hade lite tid över till att handleda mig. Vi hade inte specifierat vilken min roll skulle vara inom organisationen på förhand och mina arbetsuppgifter kom att bestämmas ganska mycket utefter vad som var på gång när jag anlände.

Terminerna i Sydafrika fungerar tvärtom jämfört med de svenska och därmed var det full förberedelse inför våravslutningen på AMAC när jag anlände i slutet av november. Detta innebar att jag till en början kastades in i en stressig period av förderedelser, (praktiska liksom administrativa) inför avslutningsceremonin som bestod av en stor utställning på slottet med teater och dansföreställningar och konst och video-installationer gjorda av de nyutexaminerade studenterna. Jag hjälpte även till med ansökan av fonder och att uppdatera en databas med bidragsgivare som kunde vara intressanta för AMAC.

Början av min praktik sammanträffade även med AMACs årliga möte med Wiks folkhögskola (de två konstskolorna har samarbetat under de tre senaste åren) vilket gav mig chansen att delta i planeringen inför framtida samarbete och utbyte mellan de två skolorna. Ett av projekten som de båda skolorna gjort tillsammans, Women in Dialogue, innebar att elever från båda skolorna gjorde en utställning tillsammans i båda länderna på temat Women´s spaces. Man hade även gjort en dokumentär som följde utvecklingen av projektet i Sydafrika men som det sedan inte hade funnits pengar till att avsluta helt. Filmen har ett starkt genustema och målet med filmen är att sprida kunskap om bristen på kvinnor inom konst-och filmvärlden i Sydafrika och att uppmuntra unga kvinnor att välja en utbildning inom områdena konst, design och film. Därfor blev min huvuduppgift att hjälpa till med den sista redigeringen av filmen, leta passande bakgrundsmusik etc. och sedan ta ut filmen till skolor, organisationer och filmfestivaler.

Mina arbetsuppgifter var därför väldigt varierande; jag samarbetade med ett redigeringsbolag, kontaktade olika filmfestivaler, letade efter unga musiker och undersökte reglerna för att skriva musikkontrakt samt kontaktade och ordnade förhandsvisningar för skolor och kvinnorganisationer för att undersöka om de var intresserade av att visa filmen. Det var väldigt intressant eftersom det var helt nya områden för mig att jobba inom, och klurigt ibland eftersom det tar tid att leta reda på folk och ställen när man befinner sig i en ny stad.

Det jag mest kom att ägna mig åt de sista två månaderna var att planera, koordinera och projektleda en filmturné i de olika gymnasieskolorna i förorterna runt Cape Town. Detta var en jätterolig och nyttig uppgift för jag fick arbeta direkt med studenter och lärare i deras hemmiljö. Förutom att ordna allt det tekniska och materialet för att visa filmen, förberedde jag grupparbeten och diskuterade genus och traditionella mans- och kvinnoroller, generellt och inom konstvärlden, med studenterna. Jag lärde mig mycket om det sydafrikanska samhället och insåg att på grund av skolornas få resurser måste man ha tålamod och räkna med att saker och ting tar lång tid att organisera.

Totalt sett är jag nöjd med min praktik på AMAC. Kombinationen ideell organisation och konstskola var en stimulerande och ny miljö att jobba i för mig och personalen välkomnade mig varmt och var alltid villiga att hjälpa mig när det behövdes. Till min nackdel var lite att jag kom till AMAC i en ganska svår ekonomisk period då många projekt låg på is, och jag fick känslan av att de var mer vana vid att ha praktikanter med mer konstnärliga bakgrund, sa som teater- och konststudenter. Ibland var jag frusterad över att saker tog lång tid och var svåra att organisera och kände mig onyttig när jag inte kunde avsluta det jag hade planerat i tid. Men frustrationen försökte jag förvandla till lärdom och till min fördel var att få arbeta med Wiks folkhögskola, dokumentärfilmen och med genusfrågor i förorterna, vilka var nya områden och uppgifter för mig som jag lärde mig mycket av.

Cape Town är en fantastiskt vacker stad med bergen och havet nära, många kulturella aktiviteter och ett livligt nattliv. Ur ett socialt och politiskt perspektiv är det också en väldigt intressant stad att befinna sig i, om än svår att förstå sig på många gånger. AMAC ligger väldigt lägligt och centralt och jag kunde gå eller cykla till jobbet varje dag och slapp ta minitaxis. Man får räkna att betala mellan 1500-2500 kr i hyra per månad i centrum.

Bra att ha i åtanke om man vill göra en praktik i Sydafrika som innebär att jobba på en skola med studenter, är att terminerna skiljer sig från de svenska; i Sydafrika har man ett längre sommarlov över jul och nyår och ett kortare vinterlov under juli/agusti.

Dela det här:
Publicerat i Praktikberättelser