Mercy Corps, Edinburgh, Scotland

Av: Jenny Sjöberg

Organisationen: Mercy Corps är en stor biståndsorganisation med huvudkvarter i Portland, Edinburgh och Hong Kong. Organisationen i helhet har nästan 3,400 anställda över hela världen, med majoriteten av dem anställda i fältet. Mercy Corps hanterar projekt i c:a 40 utvecklingsländer inklusive; Afghanistan, Indien, Iran, Irak, Kazakstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Uzbekistan, Bosnien and Hercegovina, Kosovo, Serbien, Azerbaijan, Georgia, Jordan, Libanon, West Bank, China, Indonesien, Mongoliet, North Korea, Öst-Timor, Eritrea, Etiopien, Liberia, Niger, Somalia, Sudan, Uganda, Zimbabwe, Colombia, Guatemala och Honduras. Sedan 1979 har Mercy Corps förmedlat över 600 miljoner pund till förmån för folk i 94 länder och på detta sätt hjälpt över 14 miljoner människor. Deras projekt spänner över ett vitt område och inkluderar katastrofhjälp, konfliktlösning, fattigdomsbekämpning, HIV/AIDS arbete och arbete med klimatförändring.

Mercy Corps huvudkvarter arbetar som en mellanhand mellan de olika bidragsgivarna och fältet. Organisationen mottar förvisso en viss del pengar genom insamlingar men den stora majoriteten av pengarna kommer från stora institutionella bidragsgivare som EU, USAID eller Sida. Fältkontoren över hela världen måste därför skicka in väldigt många ansökningar om bidrag varje år, och konkurrensen om bidragen är relativt hård. Projekten är ledda av fältkontoren och huvudansvaret för programavdelningen på högkvarteren är att se till att ansökningarna och rapporterna som skickas till bidragsgivarna från fältet är av en god kvalité och att se till att allt flyter på som det ska. Programavdelningen har också mer strategiska mål så som att öka bidragen från givarna, se till att organisationen har en välbalanserad portfölj med bidrag från många olika bidragsgivare och se till att kostnader för huvudkontoren täcks.

Mercy Corps Scotland hanterar alla bidrag från europeiska regeringar och andra europeiska bidragsgivare. Detta är en viktig uppgift eftersom den Europeiska Kommissionen idag är världens största givare av biståndspengar. Kontoret består av en finansavdelning, en programavdelning och en insamlings avdelning (fundraising). Idag har de c:a 25 personer anställda där och dessutom alltid minst tre stycken praktikanter som hjälper till. Programkontoret består av en programchef, en operationsassistent och fem programofficerare som hanterar de olika projekten tillsammans med finansavdelningen.

Vad jag har gjort: Jag arbetade I programavdelningen och min arbetstitel var ”operations assistent”. Sammanfattningsvis så jobbade jag och en annan praktikant med att hjälpa de fem programofficerarna i deras arbete. Detta inkluderande många olika uppgifter såsom:
– Att genomföra Internetforskning och annan forskning om nya potentiella bidragsgivare.
– Att regelbundet leta efter uppmaningar till bidragsansökningar på Europeiska Kommissionens hemsida och Storbritanniens biståndsenhets hemsida.
– Uppdatera och rationalisera Mercy Corps Grant Tracker, ett internationellt system de använder för att hålla koll på bidragsansökningar som väntar på svar, projekt som håller på att genomföras och projekt som redan är avslutade.
– Hjälpa till med utvecklingen av nya bidragsansökningar tillsammans med programofficerarna.
– Hjälpa till med rapportskrivingen till bidragsgivare.
– Generellt administrativt arbete såsom att boka möten, skriva ut dokument, arkivering och kopiering.
– Att skriva ett 20 sidor lång arbete om klimat förändring diskuterandes hur Mercy Corps jobbar mot klimatförändring och andra möjligheter för hur de kan jobba med det.
– Andra uppgifter som programofficerarna behövde hjälp med.

Vad jag känner att jag har lärt mig:
– Projekthantering. Jag har fått en större förståelse för de olika komponenterna i en lyckad projekthantering.
– Administrativa färdigheter. Jag har ökad min kunskap av Microsoft Word, Microsoft Excel, Email och PDF hantering.
– Arbetsmiljö. Jag har varit del av ett arbetslag och lärt mig mer om hur man på bästa sätt samarbetar med andra människor för att få ett lyckat resultat.
– Internationell arbetsmiljö. Jag har arbetat med människor över hela världen från olika sammanhang.
– Att ibland arbeta under press.
– Internationellt biståndsarbete. Jag har fått en ökad förståelse för hur västvärlden och speciellt EU arbetar med utvecklingshjälp och hur de olika processerna i detta arbete går till.
– Biståndsorganisationer. Jag har lärt mig mycket om hur en biståndsorganisation funderar och hur de utför sitt arbete på alla olika nivåer inom organisationen.
– Bidragsgivare. Jag har fått se hur olika bidragsgivare hanterar sitt bidragsgivande. Speciellt har jag fått en stor inblick i hur Europeiska Kommissionen sköter sitt bistånd.
– Internationellt biståndsarbete. Jag har lärt mig mycket om hur projekt i utvecklingsländer utförs och hur de kan se ut.
– Generell kunskap. Jag har ökad min kunskap av internationellt utvecklingsarbete och fått större kunskap om hur utvecklingsarbete går till rent praktiskt.

Personliga kommentarer och tips till framtida praktikanter: Jag har fått ett väldigt stort utbyte av min praktik på Mercy Corps. Kontoret i Edinburgh är ett väldigt trevligt kontor och jag alla är väldigt hjälpsamma. Jag fick en bra introduktion om vad jag förväntades göra medan jag var där och fick sedan ett ständigt stöd i mitt arbete och kände aldrig att jag blev lämnad vind för våg eller att jag inte fick hjälp med arbetsuppgifter som jag inte kunde lösa. Arbetsuppgifterna var varierande och jag känner att jag har lärt mig mycket samtidigt som jag också känner att jag kunde hjälpa till med mycket. Självklart var inte alla arbetsuppgifter jättespännande men även om det bara var administrativa arbetsuppgifter ibland kändes det fortfarande viktigt. Dessutom jobbade man mestadels av tiden med intressanta arbetsuppgifter som kändes utmanade. Ett tips till framtida praktikanter som gör sin praktikplats inom Pol Mag. programmet eller liknande är att ni av universitetet förväntas lämna in en rapport av typ C-uppsats nivå som ni ska göra på er praktikplats. Därför kan det vara bra att redan i början av praktiken diskutera med Mercy Corps om det finns någon sorts rapport som de skulle ha nytta av att du skrev medan du var där, ett slags lite längre forskning av något slag. Förutom det finns det inte så mycket tips jag kan ge eftersom jag kände att de hjälpte en med allt man behövde där och hjälpte en att utföra sin praktikperiod på bästa möjliga sätt. Jag kan verkligen rekommendera en praktikperiod på Mercy Corps, något som jag känner var både intressant och spännande och som jag känner att jag har lärt mig mycket igenom. Jag tror att det kan vara speciellt lärorikt för dem som känner att de kanske vill jobba med någon form av biståndsarbete i fortsättingen.

Dela det här:
Publicerat i Praktikberättelser