Yuva Humanitarian Center (Kvinna till Kvinna), Baku, Azerbajdzjan

Av: Karin Johansson

file1ca8

Våren 2008 var jag på besök hos en vän i Lille. Vi pratade om våra osäkra framtider och jag förklarade att det skulle bli jobb som gällde för mig från och med nu – jag hade pluggat, praktiserat, volontärjobbat i flera år och tanken på inkomstbringande jobb kändes nästan löjligt åtråvärd. ”Har du sett den här sidan?” frågade min vän och öppnade FUF:s hemsida, väl medvetandes om vilket genomslag den skulle få hos mig. ”Nä”, sa jag, ”och det ska jag inte heller för då kommer jag inte kunna låta bli att söka”. En minut senare hade min blick fastnat vid utlysningen av en praktikplats på en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Baku, Azerbajdzjan. ”Mamma och pappa kommer döda mig om jag söker det här”, var min nästa kommentar.

Hösten 2008 spenderade jag således på Yuva Humanitarian Center (Yuva) i Baku. Yuva fungerar i praktiken som en paraplyorganisation där medlemmar uppmuntras att ta egna initiativ inom en rad olika områden som på något sätt tangerar utveckling av det civila samhället i Azerbajdzjan. En stor del av verksamheten har på senare år riktats in på att stärka tjejer och unga kvinnor. Dessa insatser görs under namnet ”Azerbaijan Feminist Group” och det är denna del som stöds av Kvinna till Kvinna. Insatserna varierar från workshops i ledarskap, feminism och konfliktlösning till intervjuundersökningar, opinionsbildning och diskussionsgrupper. Nästintill alla projekt genomförs i samarbete med andra lokala eller internationella organisationer.

file610c

Utifrån uppslag från mina handledare har det stått mig fritt att välja inriktning på mitt eget arbete. Resultat blev att jag ägnat mycket tid och internationellt nätverkande i jakt på intressanta partnerorganisationer och projektformer i linje med organisationens aspirationer och önskemål. Som alla som provat på känner till, kan denna typ av nätverkande på samma gång vara det mest och det minst tacksamma man kan sysselsätta sig med. Det tar helt enkelt ett tag innan man förlikar sig med att vissa veckors arbete kan resultera i noll projektansökningar medan andra veckors arbete mycket väl kan resultera i ytterst tillfredsställande samarbetsavtal. Jag har också hjälpt till med medlemmars redan påbörjade projekt när det gäller ansökningshandlingar och återrapportering. Vid sidan av detta arbete har jag bistått med information om svenska socialförsäkringssystemet med anledning av en rapport om barns rättigheter i Azerbajdzjan. Jag vill dock poängtera att arbetsuppgifterna kan se helt annorlunda ut för en annan praktikant, det finns väldigt stort utrymme för egna idéer.

Yuva har endast en anställd som sysslar med övergripande administration på kontoret i centrala Baku. Övriga engagerade jobbar på ideell basis vilket även inbegriper organisationens två grundare och stöttepelare Pervana Mammadova och Rena Tahirova. När man som utomstående ser på Yuvas kapacitet i termer av personella förutsättningar stämmer det inte överrens med organisationens mycket gedigna CV. Även efter tre månader är det något utav ett mysterium för mig hur en organisation som kan se så anspråkslös ut sett till de egna resurserna kan ha åstadkommit/åstadkommer projekt som sträcker sig över landskapsgränser, nationsgränser, år och inte minst samhällets mest djupgrodda sociala normer. Detta är mycket beundransvärt och väcker enorm respekt för de engagerades förmågor och hårda arbete. Från en praktikants perspektiv bör det dock tas i beaktande att denna struktur innebär mycket självständigt arbete på kontoret.

file3de3

Att leva i Baku har jag ofta upplevt som att stå i en forsande ström av intryck som aldrig tycks sina även om man ibland skulle önska. Kombinationen totalitär ledare, stora oljetillgångar, enorma rekonstrueringsprojekt, arbetande befolkning med genomsnittlig månadslön motsvarande två par dyra skor, generellt låg engelskakunskap, mycket explicita patriarkala samhällsnormer, lyxig strandpromenad och opålitlig el- och vattentillgång i hushållen är utmanande men som sådant såklart även otroligt intressant. Boende hjälpte Yuva till med att ordna och hyran ligger (efter finanskrisen) på svensk nivå om 3000 SEK i månaden.

Ur arbetsplatsperspektiv har det självständiga och ibland ensamma arbetet på kontoret varit det mest utmanande. Som alltid när man arbetar jobbar ensam är det ibland svårt att motivera sig själv att hela tiden gå vidare. Ytterligare ett ämne för frustration har naturligtvis även varit språket i alla dess aspekter. Att exempelvis förklara ansökningsförfaranden inom EU:s ungdomsprogram på engelska för någon som, förutom att vara extremt stressad, inte har vanan att lyssna på engelska talad utanför Azeriska skolan kräver både exceptionellt bra förberedelser och många djupandningar. (Alternativt, ambitiös intensivkurs i azeriska.)

filebc21

För framtida praktikanter på Yuva skulle jag således rekommendera följande i reseapoteket (utan inbördes rangordning):
– mycket humor
– obegränsat tålamod
– stora mått flexibilitet
– många egna initiativ
– stor självständighet och en förmåga att berömma sig själv i arbetssituationen
– noll självständighet för övriga livet i kollektivistiska Azerbajdzjan
– uppriktigt intresse för feministiskt arbete
– intresse för politiska situationen i Azerbajdzjan

För egen del har praktiken varit en god, för att inte säga avgörande, investering i form av erfarenhet av bidragsförfarande och organisationsutveckling som jag känner mig väldigt glad och stolt över. Det har gett mig en insikt i svenskt utvecklingssamarbete i allmänhet och mottagarperspektivet i synnerhet. Det bör också påpekas att grunden för en övergripande positiv upplevelse på denna praktikplats bygger på genuint intresse för just freds- och utvecklingsfrågor ur feministiskt perspektiv. Vidare skulle kunskap i ryska eller azeriska underlätta integrationen med övriga medlemmar.

Det är min förhoppning att jag kommer finna något sätt att fortsätta arbeta med relaterade frågor i framtiden. Kanske även inom ramen för inkomstbringande arbete…

Karin Johansson

Aspirerande praktikanter eller andra intresserade är mycket välkomna att kontakta mig på karinjohansson_@hotmail.com.

Dela det här:
Publicerat i Praktikberättelser