Hjälp FUF att överleva!

Vänner, 

FUF: s verksamhet är hotad. Vårt nätverk är stort, men de finansiella resurserna är blygsamma.  
Vi behöver ditt stöd under en övergångsperiod. 

Vi uppmanar alla som vill att FUF ska finnas kvar att betala in medlemsavgiften på 200: -/år, och 150: – för studerande, på plusgiro 14 32 80 – 6. Stödmedlemskap 300: -.  Extra bidrag mottages med tacksamhet.    

Regeringens beslut att halvera de s.k. informationsanslagen till enskilda organisationer kan leda till en ekonomisk katastrof för FUF. Vi riskerar att tappa bortåt 40 procent av våra redan nu knappa resurser.   

FUF kan inte, i motsats till projektinriktade organisationer, samla in pengar för till exempel fadderbarn. Eller konkurrera med katastrofer som Haiti eller Gaza.  

Men vi tror att vi spelar en annan, viktig roll. FUF erbjuder en mötesplats. En partipolitiskt neutral arena för samtal om utvecklingsfrågor.  

Den beslutade nedskärningen drabbar FUF extra hårt eftersom vi är fria och obundna. FUF har ingen dold politisk eller religiös agenda, och därmed heller inga organisationer, samfund eller folkrörelser som kan ge oss ekonomiskt stöd. 

Vi är fattiga, men självständiga. 

Vi vill därför vädja om extra ekonomiska bidrag från våra medlemmar och sympatisörer. Detta brev, som är ett rop på hjälp, går ut till alla som har uppgivit att de vill stödja FUF: s verksamhet. Vår finansiering är säkrad fram till och med sommaren 2010, men därefter är det risk att verksamheten måste skäras ned kraftigt eftersom

FUF riskerar att stå utan kansli. I allra värsta fall hotas FUF av nedläggning till årsskiftet 2010/2011.  

Varmt välkommen till alla de spännande seminarier och möten som vi hoppas kunna fortsätta att bjuda på!  

Många vänliga men oroade hälsningar.  

Stefan de Vylder

FUF: s ordförande

Dela det här:
Publicerat i Övrigt