Filmkväll: HIV/AIDS och utveckling

30 mars, 2010 - kl. 18:00 till 20:00

FUF: s filmgrupp har glädjen att bjuda in till en visning av filmen ”Don’t cry when I’m gone”, en otroligt stark dokumentär om tre livsöden i Tovoro-provinsen i Uganda. Vi får möta en utsatt 14-årig flicka, en kvinna vars affärsrörelse sätter henne i svåra skulder, och en man som förlorat både sitt hus och sin vilja att kämpa. Filmen fokuserar på deras vardag, som är svår men med många ljusglimtar, och som på alla sätt genomsyras av HIV/AIDS.

I samband med filmen kommer Ophelia Haanyama Orum, författare och Senior Advisor på Noaks Ark, att tala om HIV-situtionen i södra Afrika, och om hur det är att leva med sjukdomen. Pehr-Olov Pehrson kommer också för att dela med sig av sina erfarenheter som läkare och HIV-specialist.

Kom, se filmen, diskutera ämnet över en fika och lyssna på våra fantastiska talare!

Stockholms Universitet, hörsal B5 (fika serveras från 17.30)
Inträde: 20 kronor
Gratis för FUF: s medlemmar

Ett samarbete med Plan Sverige och Cinema Politica


Du hittar Ophelias bok på www.noaksark.org

Vill du komma? Anmäl dig här:
[form 2 ”Seminarieanmalan Databas”]

Dela det här:
Publicerat i Kalender