Seminarium: Rasism och ekonomisk ojämlikhet

3 mars, 2010 - kl. 18:00 till 20:00

FUF, tillsammans med Afrosvenskarnas Riksförbund och Café Pan-Afrika, har glädjen att bjuda in till en diskussion om…

 Mänsklig likhet – ekonomisk ojämlikhet!?

Den globala ekonomin är gravt ojämlikt inte bara mellan länder, utan också mellan folkgrupper. Vad beror dessa olikheter på? Västerländska perspektiv hänvisar oftast till undermåligt ledarskap, låg utbildningsnivå, svår geografisk miljö, kulturella skillnader, etc. Men dessa är snarare symptom på fattiga förhållanden än underliggande förklaringar till fattigdom.

Andra traditionella förklaringar går ut på att fattigare länder har blivit koloniserade och exploaterade.  Politisk självständighet har sedan inte inneburit någon reell skillnad i ekonomisk välfärd eftersom post-koloniala mekanismer och maktstrukturer fortsätter i dessa länder. Detta är också sant, men varför blev vissa länder koloniserade och vissa kolonialmakter?

Den här presentationen går till botten med dessa perspektiv och kompletterar med en ansats där färgskalerasismen spelar en central roll. Det påvisas hur rasismen systematiserades och globaliserades till en exploaterande och ojämlikt fördelande kraft emellan länder och folkgrupper.

Talare: Deniz Kellecioglu, Utvecklingsekonom

Lokal: Café Pan-Afrika, Bohusgatan 25 (Tunnelbana Skanstull)

Varmt välkommen!

Dela det här:
Publicerat i Kalender