Shia – Svenska handikapporganisationers internationella utvecklingssamarbete

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

www.shia.se

När och omfattning:

Hösten 2010

Info om praktikarbetsplatsen:

Shia en religiöst och politiskt obunden ideell förening som bildades 1981 under FN:s internationella handikappår. Shia består i dag av 29 svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete. Målet för Shias arbete är att stödja det arbete som människor med funktionsnedsättning och deras organisationer bedriver för ökade rättigheter, jämlikhet och delaktighet. Shia står för Solidarity – Solidaritet, Human Rights – Mänskliga Rättigheter, Inclusion – Inkludering, Accessibility – Tillgänglighet

När? Hur länge? Omfattning?
Tillsatt för hösten 2010

Vad innebär praktiken?
Att arbeta tillsammans med info och utveckla en ny hemsida för Shia. Arbeta fram en bra pedagogisk struktur, skriva texter, lägga upp texter, bilder osv.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
God förmåga att uttrycka sig i skrift
Kunskap om web

Meriterande kompetens/erfarenheter
Erfarenhet av handikappfrågor
Intresse för internationellt utvecklingssamarbete

Besök hemsidan här

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser