Skiljelinjerna i Sveriges utvecklings- och utrikespolitik

Debatt 24/3 -10

Debattens tema var skiljelinjerna i Sveriges utvecklings- och utrikespolitik mellan representanter från den rödgröna oppositionen i form av Gustav Fridolin (Mp) och regerande alliansens representant Rosita Runegrund (Kd). FUF: s tidigare ordförande Stefan de Vylder var debattens samtalsledare och gjorde debatten avslappnad men ändå specifik.

Debatten började med korta ja och nej frågor till Fridolin och Runegrund, där de två skulle svara utefter egna ståndpunkter och inte nödvändigtvis partiet de representerar. De två var förvånansvärt överens, trots att de partipolitiskt står långt ifrån varandra. En kort kunskapsprövning med ”name-droping” av politiska ledare i Sydamerika och Afrika följde detta och därefter tog debatten vid.

Ämnen som debatterade var bland annat Sveriges vapenexport där Gustav Fridolin är kritisk till att Sverige exporterar vapen till Israel, medan Rosita Runegrund inte tycker att problematiken ligger där. Israel/Palestina konflikten diskuterades också och hur de båda och partiet och blocken de representerar ställer sig till eventuell importbojkott. En annan rubrik som diskuterades var Sverige och Euron- vara eller icke vara?

 Utvecklingen av Sveriges blockpolitik diskuterades också där både Fridolin och Runegrund menade att de stundtals var tvungna att förhålla sig till respektive block och således var tvungna att avstå från att bedriva den politik de egentligen skulle vilja driva. Publikens frågor rörande informationsanslaget och Sveriges arbete med jämställdhet i utvecklingspolitiken med bland annat bakgrund av Sveriges handlingsplan för FN resolution 1325 diskuterades kort.

FUF och FUF:s studentgrupp tackar de medverkande för en intressant och givande debatt och hoppas på återseende snart!

Caroline Daly och Noak Löfgren
24 mars 2010

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer